GENEALOGIE DE GROOT


 


     
I.

Jacob Ruurds de Groot, bij huwelijk afkomstig van Hitzum, geboren ca. 1749, overleden Franeker 29-12-1816, gehuwd, trouwt Franeker 22-09-1779 Johanna Sydses, bij huwelijk afkomstig van Franeker, geboren ca. 1751, overleden Franeker 10-11-1821
dochter van Sytse en Hesseltje

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1779 - DTB nr:     264, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 22 september 1779
Man:         Jacob Ruurts, Hitsum
Vrouw:      Johanna Sydses, Franeker

Familienamen 1811 - Mairie Franeker, fol. 5v
Groot, Jacob Ruurds de, Franeker
k.   Ruurd 30, Antje 25, Sietze 24, Hessel 21
kk.  van Ruurd: Jacob,
      van Sietze: Jacob

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ruurd, geboren 14-08-1780 en gedoopt Franeker 06-09-1780   volgt II.A
  b. Sietse, geboren 01-11-1784 en gedoopt Franeker 17-11-1784   volgt II.B  
  c. Antje Jacobs de Groot, geboren 03-02-1786 en gedoopt Franeker 15-02-1786, overleden Franeker 21-06-1853, ondertrouw Gerecht Franeker 05-11-1808 en trouwt Franeker 23-11-1808 Pieter Pieters Vlassinga, geboren ca. 1767, overleden Franeker 08-03-1825, zoon van Pieter Pieters en Janke Pieters
  d. Sytske, geboren 19-06-1787 en gedoopt Franeker 04-07-1787
  e. Hesseltje, geboren 03-10-1788 en gedoopt Franeker 12-11-1788
  d. Hessel, geboren 14-12-1791 en gedoopt Franeker 28-12-1791   volgt II.C
     
II.A Ruurd Jacobs de Groot, geboren 14-08-1780 en gedoopt Franeker 06-09-1780, overleden aldaar 17-01-1826, relatie met Saakje Pieters Zijlstra, overleden Franeker 04-03-1846, oud 70 jaar, weduwe

kinderen uit deze relatie:
 

  a. Jacob Ruurds de Groot, geboren Franeker 14-06-1811 [Aangever "Ruurd Jacobs" erkent de vader te zijn]   volgt III.A
  b. Pieter Ruurds de Groot, geboren Franeker 21-09-1814   volgt III.B
  c. Zytze Ruurds de Groot, geboren Franeker 06-05-1818   volgt III.C
     
II.B Sietze Jacobs de Groot, geboren 01-11-1784 en gedoopt Franeker 17-11-1784, trouwt Franeker 20-12-1810 Pietje Ydes Moda, geboren ca. 1787, overleden Franeker 24-06-1870

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1810 - DTB nr:    264, 1772 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 30 december 1810
Man:             Sietze Jacobs, Franeker
Vrouw:          Pietje Ydes Moda, Franeker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jacob de Groot, geboren Franeker 13-11-1811, overleden aldaar 31-03-1888
     
II.C Hessel Jacobs de Groot, geboren 14-12-1791 en gedoopt Franeker 28-12-1791, overleden Franeker 08-11-1842, trouwt  Franeker 10-07-1836 Hiske Hendriks Wijnalda, weduwe van Gabe Tjepkes Laanstra, geboren ca. 1789, overleden Franeker 20-01-1867
     
III.A Jacob Ruurds de Groot, geboren Franeker 14-06-1811, overleden aldaar 01-02-1897, trouwt (1) Franeker 14-05-1837 Jildou Douwes Kamminga, weduwe van Harmen Johannes Tichelaar, geboren Franeker 05-12-1815, overleden aldaar 01-03-1840, dochter van Douwe Sipkes Kamminga en Finnigje Brins, trouwt (2) Franeker 25-07-1841 Aaltje Jeltes Koopmans, geboren Tietjerksteradeel 02-01-1818, overleden Franeker 02-04-1873, gehuwd, dochter van Jelte Jans Koopmans en Aaltje Luitjes Wijma

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Saakje de Groot, geboren Franeker 14-10-1837, overleden aldaar 11-02-1848
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Aaltje de Groot, geboren Franeker 09-05-1842, overleden aldaar 25-06-1842
  c. Aaltje de Groot, geboren Franeker 22-10-1843, overleden aldaar 15-04-1931r, weduwe, trouwt Franeker 15-05-1870 Andries de Bruin
  d. Jelte de Groot, geboren Franeker 14-03-1846, overleden aldaar 25-08-1846
  e. Ruurd de Groot, geboren Franeker 16-09-1848
  f. Saakje de Groot, geboren Franeker 14-04-1850, overleden aldaar 30-07-1850
  g. Lucina de Groot, geboren Franeker 06-09-1851, overleden aldaar 12-12-1852
  h. Jelte de Groot, geboren Franeker 10-03-1853, overleden aldaar 27-03-1895, trouwt Haskerland 19-05-1878 Betske Jacobs Engelmoer, oud 28 jaar, geboren Joure. dochter van Jacob Philip Engelmoer en Tjitske Koenes van der Zee
  i. Saakje Lusina de Groot, geboren Franeker 01-10-1855, trouwt Wymbritseradeel 09-06-1877 Klaas Stavorinus
  j. Jan de Groot, geboren Franeker 16-12-1856, overleden aldaar 08-08-1857
  k. Sytse de Groot, geboren Franeker 30-10-1858, overleden aldaar 12-03-1861
     
III.B Pieter Ruurds de Groot, geboren Franeker 21-09-1814, overleden aldaar 11-10-1862, trouwt Franeker 29-12-1839 Marijke Jurjens van der Leest, geboren Franeker 14-07-1814, overleden 17-06-1892, dochter van Jurjen Johannes van der Leest en Tjietske Doekes Boerman

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjietske de Groot, geboren Franeker 13-05-1840, overleden aldaar 15-02-1844
  b. Saakje de Groot, geboren Franeker 21-12-1841, overleden aldaar 11-05-1842
  c. Ruurd de Groot, geboren Franeker 08-04-1843, overleden aldaar 14-10-1843
  d. Ruurd de Groot, geboren Franeker 29-07-1844, overleden aldaar 17-02-1883, gehuwd, trouwt Franeker 17-05-1868 Aaltje Munsterman
  e. Tjietske de Groot, geboren Franeker 29-03-1846, overleden aldaar 06-06-1846
  f. Tjietske de Groot, geboren Franeker 17-04-1848, overleden aldaar 21-12-1942, trouwt Franeker 01-12-1872 Joris Kuurstra
  g. Jurjen de Groot, geboren Franeker 08-01-1850, overleden aldaar 05-06-1850
  h. Jurjen de Groot, geboren Franeker 02-04-1852, overleden aldaar 06-10-1881, trouwt Franeker 17-05-1874 Johanna Wijma
  i. Saakje de Groot, geboren Franeker 21-03-1856, overleden aldaar 20-06-1856
     
III.C Zytze alias Sytse Ruurds de Groot, geboren Franeker 06-05-1818, trouwt Franeker 12-08-1849 Johantje Baukes Adema, geboren Franekeradeel 05-09-1827, overleden Franeker 11-01-1863, gehuwd, dochter van Bauke Baukes Adema en Wytske Zytzes Kooistra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ruurd de Groot, geboren Franeker 14-02-1850, overleden aldaar 09-01-1855
  b. Bauke de Groot, geboren Franeker 02-03-1851, overleden aldaar 05-11-1910, ongehuwd
  c. Ruurd de Groot, geboren Franeker 09-01-1855, overleden aldaar 29-05-1855
  d. Wytske de Groot, geboren Franeker 21-03-1856, overleden aldaar 25-10-1856
  e. Ruurd de Groot, geboren Franeker 06-05-1858
  f. Wytske de Groot, geboren Franeker 02-12-1859, overleden 13-02-1864
  g. Jacob de Groot, geboren Franeker 27-11-1862, overleden 04-03-1863
  h. Saakje de Groot, geboren Franeker 27-11-1862, overleden aldaar 20-12-1863
     

GenWar2002

disclaimer