GENEALOGIE WIERSTRA


 


Voor voorgeslacht Pieter Ruurds zie: genealogie Ruird Tjallings
     
I. Ruurd Pieters Wierstra, geboren Marrum 19-11-1756 en gedoopt aldaar 19-12-1756, overleden Ferwerderadeel 18-02-1820, zoon van Pieter Ruurds en Trijntje Jans, trouwt Marrum 24-07-1785 Aafke Jetzes Grienstra, geboren Marrum 20-02-1757, overleden aldaar 15-01-1848. docjter van Jetze Jacobs en Haitske Ofkes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810 - Inventarisnr.: 240
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 24 juli 1785 in Marrum
Man          : Ruurd Pytters afkomstig van Marrum
Vrouw       : Aafke Jetses afkomstig van Marrum

Familienamen 1811 - Mairie Marrum, fol. 15v
Wierstra, Ruurd Pieters, Marrum
k. Pieter 24, Trijntje 20, Haitske 13

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Ruurds Wierstra, geboren Marrum 27-01-1787 en gedoopt aldaar 04-02-1787   volgt II
  b. Trijntje Ruurds Wierstra, geboren Marrum 14-02-1791 en gedoopt aldaar 27-02-1791, overleden Marrum 23-02-1850, trouwt Ferwerderadeel 03-04-1811 Joost Hettes Miersma, kleermaker, geboren Hallum ca. 1785, overleden Ferwerderadeel 10-04-1845, zoon van Hette Joostens Miersma en Grietje Theunes
  c. Haitske Ruurds Wierstra, geboren Marrum 27-04-1798 en gedoopt aldaar 29-04-1798. overleden Marrun 29-06-1881, trouwt Ferwerderadeel 27-05-1817 Lieuwe Reinders Wielinga, wagenmaker, geboren Marrum 16-06-1787, overleden aldaar 15-11-1855, zoon van Reinder Alberts Wielinga en Dieuwke Lieuwes
     
II. Pieter Ruurds Wierstra, gardenier, geboren Marrum 27-01-1787 en gedoopt aldaar 04-02-1787, overleden Ferwerderadeel 23-08-1825, trouwt mairie Marrum 19-06-1814 Trijntje Jelles Staphorsius, geboren Bergum ca. 1790, overleden Ferwerderadeel 18-01-1868, dochter van Jelle Allerts Staphorsius en Jeltje Gerrits

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Pieter Pieters Wierstra, geboren Marrum 30-10-1814, overleden Ferwerderadeel 04-02-1841
  b. Ruurd Wierstra, geboren Marrum 31-03-1816, , overleden Ferwerderadeel 08-01-1897
  c. Jeltje Wierstra, geboren Marrum 22-09-1817, overleden Ferwerderadeel 20-01-1907, trouwt Ferwerderadeel 28-05-1853
Reinder Dirks Kloosterman, oud 36 jaar, gardenier, geboren Marrum, zoon van Dirk Reinders Kloosterman en Klaaske Hendriks Miedema
  e. Afke Pieters Wierstra, geboren Marrum 08-09-1819, overleden Ferwerderadeel 12-09-1873, trouwt Het Bildt 05-05-1842
Ale Jans Dekker, oud 32 jaar, geboren Hallum, zoon van Jan Cornelis Dekker en Jitske Hendriks Hoekema
  f. Jelle Pieters Wierstra, geboren Marrum 01-09-1821   volgt III
  g. Trijntje Wierstra, geboren Marrum 02-09-1823, overleden Ferwerderadeel 15-08-1909
  h. Haitske Wierstra, geboren Marrum 25-07-1825, overleden Ferwerderadeel 26-01-1897, trouwt Ferwerderadeel 09-05-1863
Pieter Aukes Bilstra, weduwnaar van Eelkje Oeges de Vries, oud 40 jaar, gardenier, geboren Marrum, zoon van Auke Pieters Bilstra en Tietje Wytzes Terpstra
     
III. Jelle Pieters Wierstra, gardenier, geboren Marrum 01-09-1821, overleden Ferwerderadeel 25-05-1894, trouwt Ferwerderadeel 06-06-1857 Jantje Jetzes Hofma, geboren Marrum ca. 1830, overleden Ferwerderadeel 17-01-1865, dochter van Jetze Klazes Hofma en Antje Hedzers de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

    Trijntje Wierstra, geboren Marrum 17-07-1858, overleden Leeuwarden 13-11-1930, trouwt Ferwerderadeel 21-05-1887 Jan de Jong, verversknecht, geboren Hallum ca. 1862, zoon van Sytse Johannes de Jong en Jantje Foppes Hoekstra
    Antje Wierstra, geboren Ferwerderadeel 12-01-1862
    Pieter Wierstra, geboren Marrum 18-12-1864   volgt IV
     
IV. Pieter Wierstra, koopman, geboren Marrum 18-12-1864, trouwt Ferwerderadeel 04-05-1889 Aaltje Bosma, geboren Stiens ca. 1861, dochter van Sierk Klazes Bosma en Sijke Simons Baarda
     

GenWar2002

disclaimer