GENEALOGIE DE WAGT - 2


             


De jongste generaties zijn gebaseerd op Kwartierstaat Diebrink-Werksma
     
I. Offcke Johannes, schoolmeester en postulant (=gerechtsbeamte), geboren rond 1590 en gedoopt Oudega (Sm) 12-01-1651, trouwt N.N. Riencks, afkomstig uit Bergum, dochter van Rienck GabriŽls en N.N. Wigbolts

uit dit huwelijk:
 

  a. GabriŽl Offckes, geboren rond 1618   volgt II
     
II. GabriŽl Offckes, geboren rond 1618, overleden Oudega (Sm) na 05-1653, trouwt Oudega (Sm) rond 1640 Ypk Lieppes, overleden Oudega (Sm) na 11-1649, dochter van Lieppe Oedses en N.N.

uit dit huwelijk:
 

  a. Lieppe GabriŽls, geboren ca. 1645   volgt III
     
III. Lieppe GabriŽls, schoenmaker en veenbaas, overleden Ureterpervaart rondom 1735, trouwt (1) Oudega (Sm) 26-12-1655 Antje Hermens, gedoopt te Oudega (Sm) 25-07-1647, overleden aldaar 1681, dochter van Harmen Jans en Auck Geerts, trouwt (2) Oudega (Sm) 28-12-1681 Geeske Jans, afkomstig uit Oudega (Sm), trouwt (3) Opeinde Taab Bienses, geboren Kortezwaag, wonende te Zwartveen bij Opeinde

Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde - DTB nr. 626, 1640 - 1704
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 26 december 1665, Oudega
Man:          Libbe Gabri
Žl, Oudega
Vrouw:       Antje Hermens, Oudega

Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde - DTB nr. 626, 1640 - 1704
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 december 1681, Oudega
Man:          Lippe Gabri
Žls, Oudega
Vrouw:       Geeske Jans, Oudega

Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde - DTB nr. 626, 1640 - 1704
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 juni 1687, Opeinde
Man:          Lieppe Gabri
Žls, Oudega
Vrouw:       Taab Bienses, Zwartveen

uit dit huwelijk:
 
  a. GabriŽl Lieppes, gedoopt Oudega (Sm) 23-09-1666   volgt IV
     
IV. GabriŽl Lieppes, gedoopt Oudega (Sm) 23-09-1666, trouwt Langezwaag 21-10-1688 Saakjen Sybrens, afkomstig uit Gorredijk, overleden voor 1691, trouwt (2) Drachten 11-12-1691 Martsen Rienks, afkomstig uit Drachten

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 563, 1654 - 1724
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 oktober 1688, Langezwaag / Kortezwaag / Luxwoude
Man:          Gabri
Žl Liepes, Oudeschoot
Vrouw:       Saakien Sijbrens, Gorredijk

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 december 1691, Drachten
Man:          Gabri
Žl Lippes, Drachten
Vrouw:       Martjen Rienks, Drachten

uit 2e huwelijk:
 

  a. Lieppe GabriŽls, geboren Oudega (Sm) ca. 1695   volgt V  
     
V. Lieppe GabriŽls, geboren te Oudega (Sm) ca. 1695, ondertrouw Oudega (Sm) 03-02-1719 en trouwt aldaar`Feikjen Hendriks, gedoopt Opeinde 26-05-1692, dochter van Hendrik Sierds en Taetske Hessels

Trouwregister Hervormde gemeente Oudega-Nijega-Opeinde - DTB nr. 628, 1704 - 1811
Vermelding: Eerste proclamatie van 3 februari 1719, Oudega
Man:          Lieppe Gabri
Žls, Oudega
Vrouw:       Feikjen Hendriks, Rottevalle

uit dit huwelijk:
 

  a. GabriŽl Lieppes, geboren Rottevalle rond 01-10-1725 en gedoopt aldaar op 21-10-1725   volgt VI
     
VI. GabriŽl Lieppes, geboren Rottevalle rond 01-10-1725 en gedoopt aldaar op 21-10-1725, overleden Rottevalle voor 27-08-1758, trouwt Rottevalle 05-06-1746 Minke Geerts, geboren Rottevalle en gedoopt aldaar op 17-02-1726, overleden voor 10-09-1772, dochter van Geert Hendriks en Rinskje Alberts
Minke Geerts, trouwt (2) Rottevalle 27-08-1758 Symen Jacobs van der Let, wonende in Rottevalle, overleden voor 1824

Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle - DTB nr. 630, 1724 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 5 juni 1746, Rottevalle
Man:          GabriŽl Lieppes
Vrouw:       Menke Geerts

Quotisatiekohieren 1749 - Smallingerland, fol. 52
GabriŽl Lippes, Smallingerland
Plaats: Noorderdrachten  / Omschrijving: gemeen bestaan
Gezin volw: 2 en kind: 1  / Aanslag: 22-2-0
Verhoging: -                 / Vermogen: -

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hinke GabriŽls, geboren Rottevalle 08-05-1748, gedoopt aldaar 26-05-1748, trouwt Rottevalle 02-08-1772 Lammert Pelgers Faber, overleden voor 1818, zoon van Pelger Lammerts en Aurelia Eijles.
  b. Feikjen GabriŽls, geboren Rottevalle 28-05-1751, overleden voor 1815, trouwt trouwt Rottevalle 21-06-1772 Oebele Jans Bruinsma, geboren Rottevalle, overleden na 1815.
  c. Lippe Gabriels, geboren Rottevalle 02-10-1753   volgt VII
  d. Geert GabriŽls, geboren rond 18-12-1755 en gedoopt Rottevalle 18-01-1756, jong overleden.
     
VII. Lippe Gabriels, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten, geboren Rottevalle 02-10-1753, ratelwacht in Drachten, arbeider en schipper, overleden Oosternijkerk  23-05-1811, trouwt Drachten 07-01-1781 Fokjen Jans de Wagt, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten, geboren rond 1758, gedoopt Drachten 26-08-1771, overleden Ureterp 14-04-1848, dochter van Jan Douwes de Wagt en Geeske Rinzes

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 januari 1781, Drachten
Man:          Lippe Gabriels, Noorderdrachten
Vrouw:       Fokjen Jans, Noorderdrachten

Familienamen 1811 - Mairie Drachten, deel 2, fol. 6
Wagt, Jan Douwes de, Noorderdrachten neemt de naam "de Wagt" aan voor Fokje en haar kinderen uit huwelijk met Lippe Gabriels:
k.      Fokjen 54, Tjimkje 49, Douwe 47, Sjoerdje 41
kk.     van Fokjen: Douwe 24, Minke 22, Geeske 17, Gabriel 13, Jan 11;
        van Douwe: Jan 19, Geeske 9
        van Tjimkje: Siebren ?;
        van Sjoerdje:Jan 12, Rinse 9, Jelle 6;
        van wijlen dochter Antje: Folkert 9

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Douwe, geboren Drachten rond 1788   volgt VIII.A
  b. Minke Lippes de Wagt ook genaamd de Wacht, geboren Noorderdrachten 18-10-1789, overleden aldaar 13-01-1875. trouwt Drachten 19-03-1817 Marten Pieters van der Zee, arbeider, geboren Ureterp 09-07-1788, overleden Drachten 23-12-1863, zoon van Pieter Karels en Jitske Martens.
  c. Geeske Lippes de Wagt ook genaamd de Wacht, geboren Noorderdrachten rond 1794, overleden Smallingerland 12-08-1874, trouwt Drachten 06-03-1819 Sytze Jans Haarsma, arbeider, geboren Ureterp 16-09-1791, overleden Noorderdrachten 28-08-1846, zoon van Jan Aizes en Aukjen Wytzes
  d. GabriŽl Lippes de Wagt ook genaamd de Wacht, geboren Noorderdrachten rond 1797   volgt VIII.B
  e. Jan Lippes de Wagt, arbeider, geboren Drachten 04-02-1801   volgt VIII.C
     
VIII.A Douwe Lippes van de Wagt, arbeider, turfmaker, bij huwelijk afkomstig van Zuiderdrachten, geboren rond 1788, overleden Tolbert 06-03-1865, trouwt Drachten 11-03-1810 Wietske Hendriks (Kielstra), bij huwelijk afkomstig van Zuiderdrachten, geboren rond 1785, overleden Drachten 23-02-1858, dochter van Hendrik Jelkes en Tetje Johannes

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 maart 1810, Drachten
Man:          Douwe Lippes, Zuiderdrachten
Vrouw:       Wytske Hendriks, Zuiderdrachten

Familienamen 1811 - Mairie Drachten, deel 1, fol. 73v
Wagt, Douwe Lippes van de, Noorderdrachten 15
k. Fokjen 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fokjen, geboren Noorder Drachten 05-11-1810 en gedoopt Drachten 25-11-1810   volgt IX.A
  b. Tetje Douwes de Wacht, geboren Noorderdrachten 13-10-1812, overleden Terwispel 09-09-1872, trouwt Steenwijkerwold 23-10-1834 Aaldert Jans Huisman, weduwnaar van Aaltje Teunis de Groot, turfmaker, geboren Blokzijl 10-05-1798, overleden Steenwijkerwold 21-10-1868, zoon van Jan Hendriks Huisman en Aaltje Jans Vaartjes
  c. Fintje Douwes de Wacht, geboren Drachten 05-11-1814, overleden aldaar 27-11-1817
  d. Lippe Douwes de Wacht, geboren Drachten 23-09-1816, overleden Steenwijkerwold rond 1829.
  e. Fentje (Ventje) Douwes de Wagt, geboren Paasloo 03-1818, overleden Opsterland 25-01-1884, trouwt Opsterland 19-03-1867 Willem Hof, geboren Terwispel 19-07-1814, zoon van Meint Pieters Hof en Lemke Willems
  f. Mijnke Douwes de Wagt, geboren Steenwijkerwold 27-04-1821, trouwt Steenwijkerwold 05-03-1840 Melle de Haan, turfmaker, geboren Steenwijkerwold 11-11-1819, zoon van Jacob Annes de Haan en Sjouke Cornelis
  g. Hiltje Douwes de Wagt, geboren Steenwijkerwold 17-03-1826, overleden aldaar 23-03-1827
  h. Lippe Douwes de Wagt, geboren Wetering 09-02-1830   volgt IX.B
     
VIII.B GabriŽl Lippes de Wagt ook genaamd de Wacht, turfmaker en arbeider, geboren Noorderdrachten rond 1797, overleden Oldeholtwolde 03-07-1853, trouwt Drachten 29-08-1818 Johanna Remmelts van der Meulen, geboren Noorderdrachten 13-01-1800, overleden Drachten 20-12-1818, dochter van Remmelt Sanders van der Meulen en Wimke Hoppes de Jong, trouwt (2) Oldemarkt 19-11-1828 Antje Jacobs Dijkstra, geboren 1801, dochter van Jacob Wijgers en Aaltje Gaukes

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Johannes de Wacht ook genaamd de Wagt, geboren Drachten 09-12-1818, overleden Steenwijkerwold 1823
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Aaltje GabriŽls de Wagt, geboren Steenwijkerwold 11-01-1825, trouwt Weststellingwerf 17-02-1852 Albert de Ruiter, geboren Steenwijkerwold 03-06-1829, zoon van Minne Hanzes de Ruiter en Jeltje Alberts Heerschop
  c. Lippe Gabriels De Wagt, geboren Paasloo ca. 1827   volgt IX.C
  d. Jacob Gabriels de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1830   volgt IX.D
  e. Fokje Gabriels de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1838, overleden Opsterland 11-02-1874, trouwt Weststellingwerf 12-11-1857 Ids Thymens Hoogeveen, weduwnaar van Aaltje Fokes Gouma, geboren Nijelamer 09-01-1816, overleden Opsterland 21-06-1879, zoon van Tymen Welmers Hogeveen en Jantjen Idses
  f. Grietje Gabriels de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1838, overleden Leeuwarden 22-07-1887, trouwt (1) Weststellingwerf 06-03-1862 Karste Geerts Leemburg, geboren Ter Idzard 29-01-1835, overleden Offingawier 14-07-1883, zoon van Geert Klazes Leemburg en Antje Karstes Bron, trouwt (2) Leeuwarden 06-02-1886 Cornelis Duizendstra
  g. Tamme Gabriels de Wagt, geboren Ter Idzard 07-03-1844  volgt IX.E
  h. Minke Gabriels de Wagt, geboren Ter Idzard 21-05-1848, overleden Opsterland 08-01-1918, trouwt Opsterland 06-03-1868 Thijs Aukes Zwart, geboren Ter Idzard 17-09-1847, overleden Schoterland 25-05-1919, zoon van Auke Thijssen Zwart en Voekjen Hessels Nieuwenhuis
     
VIII.C Jan Lippes de Wagt alias de Wacht, arbeider, turfmaker, geboren Drachten 04-02-1801, overleden Paasloo 11-03-1889, trouwt Steenwijkerwold 07-01-1823 Geertje Jans Huisman, geboren Steenwijkerwold 20-05-1801, overleden aldaar 10-04-1880, dochter van Jan Hendriks Huisman en Aaltje Jans Vaartjes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aaltje de Wagt, geboren Steenwijkerwold 02-08-1821, overleden Terwispel 24094-1877, trouwt Steenwijkerwold 25-11-1848 Zieger Lok, turfmaker, geboren Steenwijkerwold 1826, zoon van Jannes Hendriks Lok en Hendrikje Ziegers Lenstra
  b. Fokje Jans de Wagt, geboren Steenwijkerwold 04-04-1824, overleden aldaar 22-01-1827
  c. Leppe de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1826   volgt IX.F 
  d. Jan de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1830   volgt IX.G
  e. Douwe de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1833, overleden Kalenberg 06-04-1916
  f. Cornelis de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1836   volgt IX.H
  g. Fokje de Wagt, geboren Steenwijkerwold 29-06-1838, overleden Opsterland 11-02-1874, trouwt Oldemarkt 17-08-1861 Geert Jans de Jong, milicien, geboren Nijetrijne 03-10-1838, zoon van Jan Hendriks de Jong en Klaasjen Gerrits Jonker
  h. Geesje de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1845, overleden Kalenberg 26-03-1923
     
IX.A Fokjen Douwes de Wagt, geboren Noorder Drachten 05-11-1810 en gedoopt Drachten 25-11-1810, overleden Opsterland 24-02-1877, trouwt Weststellingwerf 07-11-1844 Jacob Melles Zwerver, geboren Oudehaske 21-07-1821, overleden Doniawerstal 26-06-1898, zoon van Melle Pieters Zwerver en Hendrikje Jacobs Kroes

kind Fokjen uit onbekende relatie:
 

  a. Douwe de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1836   volgt X.A  
     
IX.B Lippe Douwes de Wagt, geboren Wetering 09-02-1830, overleden Heerenveen 12-02-1914, trouwt Weststellingwerf 01-07-1852 Rinske (Reenskje) Reinders Bron, geboren Paasloo 21-08-1830, overleden Heerenveen 04-12-1914, dochter van Reinder Everts Bron en Elske Martens Weijer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik de Wagt, geboren Ter Idzard  26-12-1853   volgt X.B
  b. Reinder Lippes de Wagt, overleden Ooststellingwerf 22-02-1854  - 1 jaar
     
IX.C Lippe Gabriels De Wagt, geboren Paasloo ca. 1827, overleden Weststellingwerf 09-01-1909, weduwnaar, trouwt Schoterland 01-06-1851 Femmigjen Jakobs Bosma, geboren Oranjewoud 09-04-1825, overleden Weststellingwerf 02-07-1906, dochter van Jakob Sakes Bosma en Gerritje Koene

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje de Wagt, geboren Schoterland 24-11-1851, overleden Weststellingwerf 07-04-1853
  b. GabriŽl Lippes de Wagt, geboren Oldeholtwolde 04-10-1854   volgt X.C
  c. Gerritje de Wagt, geboren Oldeholtwolde 08-07-1857, trouwt Weststellingwerf 13-08-1881 Jan Hendriks Woudstra, geboren Haule 08-05-1856, zoon van Hendrik Hanzes Woudstra en Gerkjen Lubberts van der Woude
     
IX.D Jacob Gabriels de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1830, overleden Weststellingswerf 01-12-1903, oud 73 jaar, gehuwd, trouwt Schoterland 02-01-1859 Elske Geerts Otten, geboren Oudeschoot 24-09-1832, dochter van Geert Everts Otten en Eelkjen Jans Woudstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hylkje de Wagt, geboren Oldeholtwolde 23-12-1859, trouwt Weststellingswerf 12-09-1891 Hendrik Geerts Prakken, geboren Steggerda 03-05-1838, overleden Weststellingswerf 03-11-1913, zoon van Geert Jans Prakken en Aaltje Hendriks Mast
  b. Antje de Wagt, geboren Oudeschoot 26-01-1861, trouwt Weststellingswerf 08-05-1886 Wybe de Boer, geboren Oosterolde 20-06-1859, zoon van Roelof Jans de Boer, arbeider en Antje Wybes Gorter
  c. GabriŽl de Wagt, geboren Oldeholtwolde 22-05-1866   volgt X.D
  d. Roelofje de Wagt, geboren Weststellingswerf 18-05-1872, overleden aldaar 17-11-1939
     
IX.E Tamme Gabriels de Wagt, schipper, geboren Ter Idzard 07-03-1844, overleden Leeuwarden 10-01-1907, trouwt Weststellingwerf 19-05-1865 Akke Alberts Kerkhof, geboren Oranjewoud 06-08-1840, dochter van Albert Hendriks Kerkhof en Geertje Jans de Wit

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje de Wagt, geboren Oldeholtwolde 20-04-1866, trouwt Leeuwarderadeel 09-02-1889 Pieter Jans Boonstra, geboren Siegerswoude 03-09-1863, zoon van Jan Pieters Boonstra en Lokke Alberts Buursma
  b. Albert de Wagt, geboren Beets 01-10-1867   volgt X.E
  c. Jan de Wagt, geboren Opsterland 06-12-1869, , overleden aldaar 20-12-1870
   - levenloos kind (dochter), Opsterland 02-09-1871
  d. Jan de Wagt, geboren Terwispel 13-01-1873   volgt X.F
  e. Geertruida de Wagt, geboren Opsterland 28-01-1875, overleden Leeuwarden 20-07-1931, trouwt (1) Leeuwarden 01-06-1901 Tiemen de Groot, geboren Dantumadeel 31-01-1870, overleden Leeuwarden 27 mei 1920, 50 jaar, zoon van Gauke de Groot en Ymkje van der Wal, trouwt (2) Leeuwarden 28-10-1922 Minne Holwerda
  f. Fokje de Wagt, geboren Sneek 03-05-1883, overleden 22-03-1965 en begraven te Lekkum, trouwt Leeuwarden 28-07-1900 Johannes Sloot, geboren Leeuwarden 27-04-1882, overleden 14-01-1967 en begraven te Lekkum, zoon van Berend Jans Sloot en Jeltje Krol
     
IX.F Leppe de Wagt, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1826, overleden Kalenberg 22-12-1900, trouwt Oldemarkt 04-04-1856 Jantjen Huisman, geboren Oldemarkt ca. 1829, overleden Kalenberg 12-01-1896, dochter van Wicher Jochems Huisman en Lummigjen Hendriks Lok

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan de Wagt, turfmaker, geboren Oldemarkt ca. 1856   volgt X.G
     
IX.G Jan de Wagt, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1830, overleden Paasloo 01-09-1916, trouwt Oldemarkt 18-09-1857 Geertje Vaartjes, geboren Steenwijkerwold 11-06-1836, overleden Paasloo 22-11-1919 , dochter van Anne Albers Vaartjes en Antje Lambers de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje de Wagt, geboren Oldemarkt ca. 1858, overleden IJsselham 01-04-1862
  b. Jan de Wagt, geboren Oldemarkt ca. 1859   volgt X.H
  c. Douwe de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1867   volgt X.I
  d. Antje de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1873, overleden Paasloo 16-06-1928, trouwt Oldemarkt 31-03-1894 Klaas Veenstra, turfmaker, geboren Oldemarkt ca. 1868, zoon van Harm Veenstra en Kleisje van Ens
  e. Anne de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1870   volgt X.J
  f Lippe de Wagt, geboren Steenwijkerwold 10-01-1877   volgt X.K
     
IX.H Cornelis de Wagt, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1836, overleden Leeuwarden 04-04-1920, trouwt Oldemarkt 02-11-1860 Aaltje de Jonge, geboren Oldemarkt ca. 1843, dochter van Jan de Jonge en Klaasjen Jonker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geertje de Wagt, geboren te IJsselham ca. 1861, trouwt Opsterland 23-02-1882 Klaas Knol, geboren Leeuwarden 15-07-1860, zoon van Jan Klazes Knol en Rinske Klazes Slager
  b. Jan de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1863   volgt X.L
  c. Lippe de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1866   volgt X.M
  d. Gerrit de Wagt, geboren Beets 21-07-1869   volgt X.N
  e. Jan de Wagt, geboren Beets 16-11-1872, overleden aldaar 24-07-1874
  f. Klaasje de Wagt, geboren Beets 26-07-1876, trouwt Opsterland 27-03-1896 Freerk Weiland, geboren Beets 04-06-1870, zoon van Siebren Everts Weiland en Geeske Jans Kamst
     
X.A Douwe de Wagt, arbeider, geboren Steenwijkerwold ca. 1836, overleden Opsterland 03-12-1877, trouwt Leek 07-03-1863 Antje Reins de Vries, geboren Marum 30-11-1841, dochter van Rein Hendriks de Vries en Tietje Sjoerts Wijma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rein de Wagt, geboren Leek 23-12-1863, overleden Weststellingwerf 02-09-1865
  b. Fokje de Wagt ook vermeld als de Wacht, geboren Nijeholtwolde 13-01-1866, overleden Garmerwolde 26-09-1874
  c. Fetje de Wagt, geboren Nijelamer 01-01-1868, trouwt Opsterland 16-05-1895 Popke Lap, geboren Beets 14-05-1868, zoon van Froukje Popkes Lap
  d. Fokje de Wagt, geboren Barradeel 28-02-1875, overleden Lemsterland 01-04-1876
  e. Rein de Wagt, geboren Barradeel 28-02-1875, overleden Oostdongeradeel 12-02-1876
  f. Rein de Wagt, geboren Wommels 16-11-1876   volgt XI.A
     
X.B Hendrik de Wagt ook genaamd de Wacht, geboren Ter Idzard  26-12-1853, overleden Bergeshovede No 18 (Gemeinde Reisenbeck - Dld) 31‑07‑1902, trouwt Weststellingwerf 10-11-1877 Hiltje Kluitenberg, geboren Ter Idzard 25‑08‑1849, overleden Oldenzaal 16‑07‑1937, dochter van Roelof Joosten Kluitenberg en Hendrikje Roelofs Bestevaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Roel de Wagt, geboren Nijeholtpade 19‑03‑1872, overleden Apeldoorn 05-05-1936
  b. Rinze de Wagt, geboren Weststellingwerf 28‑04‑1874   volgt XI.B
  c. Margje de Wagt, geboren Weststellingwerf 17‑07‑1876, jong overleden
  d. Reinder de Wagt, geboren Weststellingwerf 18‑09‑1878   volgt XI.C
   - levenloos kind; Opsterland 07‑07‑1880
  e. Aukje de Wagt, geboren Grijpskerk 05‑06‑1882
  f. Hendrik de Wagt, geboren Ambt Almelo 21‑07‑1885
  g. Maria (Margje) de Wacht, geboren Georgsdorf (Dld) 01-10-1887, overleden 14-04-1975 en begraven te Erica, trouwt (1) Emmen 24-11-1904 Harm Hendrik Berensen, arbeider, geboren Erica 28-02-1877, overleden Emmen 25-11-1912, zoon van Johannes Wilhelmus Berensen en Grieta Vinkers, trouwt (2) Emmen 20-07-1916 Johannes Maatje, arbeider, geboren Erica 28-10-1886, overleden 05-01-1972 en begraven te Erica, zoon van Nicolaas Maatje en Anna Maria Finkers
  h. Noll de Wagt, geboren Reisenbeck (Dld) 02‑06‑1895
     
X.C GabriŽl Lippes de Wagt, geboren Oldeholtwolde 04-10-1854, overleden Weststellingwerf 10-01-1926, weduwnaar, trouwt Weststellingwerf 05-04-1879 Geertje Oosterdijk, geboren Sonnega 18-12-1856, overleden 04-02-1917, dochter van Sytse Kornelis Oosterdijk en Marijke Jans Bootsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Marijke de Wagt, geboren Oldeholtwolde 14-02-1880, trouwt Opsterland 28-05-1908 Hendrik Veenstra, oud 27 jaar, geboren Terwispel, zoon van Jitze Hendriks Veenstra en Jeltje Alberts de Ruiter
  b. Fimke de Wagt, geboren Oldeholtwolde 10 april 1882, trouwt Opsterland 03-06-1909 Ale Veenstra, oud 24 jaar, geboren Terwispel, zoon van Jitze Hendriks Veenstra en Jeltje Alberts de Ruiter
  c. Jacobje de Wagt, geboren Oldeholtwolde 01-01-1885, overleden Wolvega 03-12-1953
  d. Gerritje de Wagt, geboren Oldeholtwolde 02-12-1887, trouwt Schoterland 13-05-1909 Evert Dam, oud 22 jaar, geboren Langezwaag, zoon van Jan Wiegers Dam en Maaike Hylkes Brouwer
  e. Grietje de Wagt, geboren Weststellingwerf 02-09-1890
  f. Antje (Anna) de Wagt, geboren Weststellingwerf 08-07-1893, overleden 02-09-1950 en begraven te Oldeholtwolde
  g. Lippe de Wagt, geboren Weststellingwerf 11-04-1897   volgt XI.D
  h. Jacob de Wagt, geboren Weststellingwerf 03-08-1900   volgt XI.E
     
X.D GabriŽl de Wagt, geboren Oldeholtwolde 22-05-1866, overleden Akkrum 22-07-1944, trouwt Weststellingswerf 02-04-1892 Jeltje Brandsma, geboren Ter Idzard 01-12-1868, overleden Nijeholtpade 17-03-1922, dochter van Jacob Wybes Brandsma en Geertruida Johanna Bakker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geertruida Johanna de Wagt, geboren Nijeholtpade 15-01-1893, trouwt Haskerland 06-10-1921 Jan Keuning, oud 23 jaar, geboren Joure, zoon van Rutger Keuning en Aaltje Kuiper
  b. Geert Jacob de Wagt, geboren Nijeholtpade 23-05-1894   volgt XI.F
  c. Elske de Wagt, geboren Nijeholtpade 13-03-1896, trouwt Weststellingwerf 23-08-1919 Marten Bosma, oud 26 jaar, geboren Vinkega, zoon van Egbert Bosma en Geesje Bosma
  d. Rinske Antje de Wagt, geboren Weststellingwerf 03-12-1897
  e. Hielkje de Wagt, geboren Weststellingwerf 05-05-1900
  f. Jacobje de Wagt, geboren Weststellingwerf 28-05-1902
     
X.E Albert de Wagt, schipper, geboren Beets 01-10-1867, overleden Rotterdam 07-03-1921, trouwt Groningen 15-04-1894 Willemke Hoogakker, geboren Opwierde 26-04-1874, dochter van Bareld Hoogakker en Rijfke Kuil

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Akke de Wagt, geboren Westerbroek (Hoogezand) ca. 1896 trouwt Groningen 16-05-1918 Elzo Karel, schipper, geboren Onstwedde ca. 1898, zoon van Kornelis Karel en Eltje Wiendels
  b. Rijfke de Wagt, geboren Hoogezand 30-10-1897, overleden Odoorn op 24-02-1899
  c. Barteld de Wagt, geboren Opsterland 29-09-1902
  d. Antje de Wagt, geboren Augustinusga ca. 1905, overleden Lemsterland 11-07-1906
  e. Anne de Wagt, geboren Antwerpen 1913, overleden Groningen 03-12-1913
  f. Reina de Wagt, geboren Zuidhorn 1915, overleden Vreeswijk 17-09-1915   
     
X.F Jan de Wagt, geboren Terwispel 13-01-1873, overleden 07-03-1940 en begraven te Terband, trouwt Haskerland 08-06-1899
Geesje de Jong, geboren Nijehaske 03-09-1876, overleden
19-11-1956 en begraven te Terband, dochter van Hendrik Gerrits de Jong en Aafje Stuiver

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Akke de Wagt, geboren Sneek 18-04-1901
     
X.G Jan de Wagt, turfmaker, visscher, veehouder, geboren Oldemarkt ca. 1856, overleden Kalenberg 19-09-1926, trouwt Oldemarkt, 28-04-1882 Geesje Jonker, geboren Oldemarkt ca. 1859, dochter van Koop Jonker en Trijntjen Visser

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje de Wagt, geboren Oldemarkt ca. 1886, trouwt Oldemarkt 14-05-1910 Harm Huisman, visscher, geboren Oldemarkt ca. 1876, zoon van Jochem Huisman en Aaltje Pen
  b. Jantje de Wagt, geboren Oldemarkt ca. 1897, trouwt Oldemarkt 26-08-1922 Fredrik Braad, arbeider, geboren Oldemarkt ca. 1897, zoon van Abraham Braad en Grietje Pijpen
     
X.H Jan de Wagt, turfmaker, vervener, geboren Oldemarkt ca. 1859, trouwt Steenwijkerwold 22-03-1884 Trijntje Oostenbrink, geboren Steenwijkerwold ca. 1862, dochter van Jan Oostenbrink en Aaltje Koning

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan de Wagt, vervener, geboren Steenwijkerwold ca. 1889, trouwt Giethoorn 13-11-1919 Geertje van der Zande, geboren Giethoorn ca. 1800, dochter van Albert van der Zande en Gerrigje Dekker
  b. Geertje de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1891, trouwt Steenwijkerwold 06-04-1918 Hendrik Lok, arbeider, geboren Steenwijkerwold ca. 1888, zoon van Jan Lok en Jantje Hulzinga
  c. Aaltje de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1896, trouwt Steenwijkerwold 20-09-1919 Jan Nijmeijer, arbeider, geboren Oldemarkt ca. 1895, zoon van Peter Nijmeijer en Neeltjen Muis
     
X.I Douwe de Wagt, turfmaker, tuinknecht, geboren Steenwijkerwold ca. 1867, trouwt Oldemarkt 31-03-1894 Egbertje Dijkstra, geboren Steenwijkerwold ca. 1870, dochter van Dirk Dijkstra en Aaltje Bakker

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geertje de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1894, trouwt Steenwijkerwold, 10-06-1916 Jan Slootheer, beurtschipper, geboren Steenwijkerwold 1877, dochter van Jan Slootheer en Aaltje Smit
     
X.J Anne de Wagt, turfmaker, geboren Steenwijkerwold ca. 1870, trouwt Steenwijkerwold 25-03-1899 Klaasje Jonker, geboren Oldemarkt ca. 1876, dochter van Klaas Gerrits Jonker en Hendrikje van Dijk
     
X.K Lippe de Wagt, turfmaker, geboren Steenwijkerwold 10-01-1877, overleden Oldemarkt 09-06-1954, trouwt Steenwijkerwold, 28-03-1903 Ebeltje Vaartjes, geboren Steenwijkerwold 12-06-1877, overleden IJsselham 13-05-1905, dochter van Bene Vaartjes en Aaltje Veenstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan de Wagt geboren Oldemarkt 02-03-1904
  b.
Aaltje de Wagt, geboren Oldemarkt 20-04-1905, overleden Meppel 12-07-1981
X.L Jan de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1863, trouwt Opsterland 29-03-1889 Geertje de Vries, geboren Langezwaag ca. 1866, dochter van Rinze Jacobs de Vries en Grietje Geerts Wagenmaker
 
X.M Lippe de Wagt, geboren Steenwijkerwold ca. 1866, trouwt Opsterland 13-03-1888 Aukje de Vries, oud 23 jaar, geboren Katlijk, dochter van Rinze Jacobs de Vries en Grietje Geerts Wagenmaker
 
X.N Gerrit de Wagt, geboren Beets 21-07-1869, trouwt Opsterland 03-05-1895 Niesje Klazes Hoen, geboren Tjalleberd ca. 1873, dochter van Klaas Harmens Hoen en Geertje Jans ten Boom
XI.A Rein de Wagt, geboren Wommels 16-11-1876, trouwt Opsterland 22-02-1901 Pietje Veenstra, oud 28 jaar, geboren Drachten 28-01-1873, dochter van Hendrik Veenstra en Wimke Popma
XI.B Rinze de Wagt, geboren Weststellingwerf 28‑04‑1874, overleden Apeldoorn 19-08-1934, trouwt Johanna (Antje) de Rooij, geboren Ten Boer ca. 1872, overleden Apeldoorn 26-11-1936, dochter van  Antonie de Rooij  en NN Buning
 
XI.C Reinder de Wagt, koopman, arbeider, geboren Weststellingwerf 18‑09‑1878, trouwt (1) Enschede 23-04-1926 Gertrud Poppinghaus, geboren Herne (Dld) ca. 1869, dochter van Johann Poppinghaus en Catharina Rauch, trouwt (2) Enschede 25-10-1928 Arendje Eenkhoorn, weduwe van Jakob van den Berg, geboren Genemuiden ca. 1888, dochter van Jannes Eenkhoorn en Jentje Bruintjes
XI.D Lippe de Wagt, geboren Weststellingwerf 11-04-1897, overleden 17-06-1966 en begraven te Heerenveen, trouwt Klaaske Kuperus, geboren 26-01-1902, overleden 16-03-1985 en begraven te Heerenveen, dochter van Klaas Kuperus en Pietje Buis
 
XI.E Jacob de Wagt, geboren Weststellingwerf 03-08-1900, overleden 06-08-1975 en begraven te Oldeholtwolde, trouwt Akke Tiersma, geboren Doniawerstal 20-01-1900, overleden 01-01-1971 en begraven te Oldeholtwolde, dochter van Pier Tiersma en Grietje de Groot
XI.F Geert Jacob de Wagt, geboren Nijeholtpade 23-05-1894, trouwt Weststellingwerf 25-09-1920 Trijntje Herman, oud 17 jaar, geboren Noordwolde, dochter van Jan Herman en Hilligjen Dolstra
Bronnen:
- mededeling mbt X.K van Vera van Oostrom
- Genlias
- Tresoar
- AlleGroningers

- Drenlias

GenWar2002

    

disclaimer