GENEALOGIE DRAGT


     
I. Joochem Jans trouwt Kunne Jans
 
  a Merchien, gedoopt Beulake 31-12-1682
  b Grietien, gedoopt Beulake 04-05-1690
  c Hendrick, gedoopt Beulake 05-01-1696
  d Jan, geboren ca. 1700  (aanname dat Jan een zoon is van Joochem Jans en Kunne Jans)   volgt II
     
II. Jan Jochems, geboren ca 1700, ondertrouw Beulake 08-01-1724 en trouwt Stijntjen Jacobs, geboren Giethoorn ca. 1700

Beulake, trouwen 1687-1776 - HCO 475 bz 061
Datum: 06-01-1724
Jan Jochems, jongeman in die Beulake
Stijntien Jacobs, jongedochter van Giehoorn

Volkstelling 1748 - Schoutambt Vollenhove, Beulake
huisgezin: Jan Jochems en Styntje Jacobs
kinderen boven 10 jaar: Jacob, Jochem, dient,Kunne; kinderen beneden 10 jaar: Henrik
knechten en meiden: --- ; inwonenden en kostgangers: ---

uit dat huwelijk:
 

  a Jochum, gedoopt Beulake 22-10-1724   volgt III
  b Jacob, gedoopt Beulake 31-03-1726
  c Jacob, gedoopt Beulake 01-01-1729
  d Jakob, gedoopt Beulake 15-04-1731
  e Kunnigje Jans, gedoopt Beulake 10-04-1735, trouwt Beulake 20-01-1754 Jan Jacobs, veenwerker, gedoopt Beulake 03-05-1733, zoon van Jacob Jans en Geesjen Bartelts
  f Hendrik, gedoopt Beulake 20-03-1740
     
III. Jochum Jans, gedoopt Beulake 22-10-1724, trouwt Beulake 05-10-1749  Jantje Jans Dragt, gedoopt Beulake 16-07-1730, dochter van Jan Theunis Dragt en Geertje Sanders Sok

Beulake, trouwen 1687-1776 - HCO 475 bz 095
Datum: 05-10-1749
Jochem Jans, jongeman in die Beulake
Jentje Jans Dragt, jongedochter in die Beulake

kinderen uit dat huwelijk:
 

  a Jan, gedoopt Beulake14-06-1750
  b Geertjen, gedoopt Beulake 11-08-1754, overleden Weststellingwerf 02-10-1828, trouwt Roelof Hendriks Bult, geboren Giethoorn ca. 1756, overleden Weststellingwerf  26-02-1836
  c Teunis, gedoopt Beulake 12-06-1757   zie verder genealogie Dragstra
  d Jacob, gedoopt Beulake 20-01-1760
  e Kunnigjen Jochems, gedoopt Beulake 18-01-1761, trouwt Wanneperveen 17-12-1786 Jan Jans Boxem, gedoopt Wanneperveen 02-10-1757, overleden aldaar 21-11-1827, zoon van Jan Teunis Boxem en Geertruid Jans
  f Jacob, gedoopt Beulake 26-08-1764   volgt IV.A
  g Jan Teunis, gedoopt Beulake 21-06-1767
  h Stijntjen, gedoopt Beulake 16-02-1772
  i Hendrik, gedoopt Beulake 07-05-1775   volgt IV.B
     
IV.A Jacob Jochems Dragt, gedoopt Beulake 26-08-1764, trouwt Margje Berends Bosscha

Familienamen 1811 -  Mairie Sonnega, fol. 57v
Dragt, Jacob Jochems kinderen
Jan Theunis Dragt als voogd over de kinderen, Slijkenburg
k. Jantjen 21, Berend 19, Jochem 13, Annigjen 9
 
kinderen uit dat huwelijk:
 

  a Jantjen Jakobs Dragt, geboren Vollenhove 31-01-1790, trouwt (1) Jacob Jans Doeven, trouwt (2) Oldemarkt 29-04-1832 Jan Timmerman, timmerman, geboren Noordwolde 11-05-1797, zoon van Pieter Wijbes en Willemtjen Jans, trouwt (3) Oldemarkt 22-12-1848 Koop Thijen Heerschop, weduwnaar van Geertjen IJsebrands Lemstra, veehouder, geboren Oldemarkt ca. 1784, zoon van Thije Koops Heerschop en Hendrikjen Koenderts Gritter
  b Berend, geboren ca. 1792   volgt V.A
  c Jochem, geboren ca. 1798   volgt V.B
  d Annigjen Jabobs Dragt, geboren ca. 1802, overleden Schoterland 12-02-1830, trouwt Weststellingwerf 09-10-1822 Hendrik Gerrits Bloemsma, geboren Nijehaske 09-05-1796 en gedoopt Nijehaske-Haskerdijken 05-06-1796, overleden Schoterland 05-12-1869, zoon van van Garrit Hendriks Bloemsma en Yke Abels Bijlsma
     
IV.B Hendrik Jochems Dragt, arbeider, gedoopt Beulake 07-05-1775, overleden Kuinre 07-04-1826, trouwt Kuinre 13-12-1801 Geesje Jacobs Karel, gedoopt Kuinre 06-01-1774, overleden aldaar 18-08-1842, dochter van Jacob Pietersz Karel en Vroutje Johannes

kinderen uit dat huwelijk:
 

  a Vrouwkjen Hendriks Dragt, geboren ca. 1803, trouwt Kuinre, 05-05-1827 Jan Lijkles Veldkamp, arbeider, geboren ca. 1803, zoon van Lijkle Veldkamp en Jouke Jans
  b Jantje Hendriks Dragt, geboren ca. 1806, trouwt Kuinre 31-05-1828 Wietse Veldkamp, arbeider, geboren ca. 1807, zoon van Lijkle Veldkamp en Janke Jans
  c Jacob Hendriks Dragt, arbeider, geboren Kuinre 09-07-1808   volgt V.C
  d Geertje Hendriks Dragt, geboren Kuinre ca. 1812, trouwt Kuinre 26-05-1837 Dirk Wiegmink, timmermansknecht, geboren ca. 1816, zoon van Hermannus Coops Wiegmink en Geesje Dirks
     
V.A Berend  Jakobs Dragt, veenbaas, geboren ca. 1792, overleden Weststellingwerf 27-05-1868, trouwt (1) Weststellingwerf  18-12-1816 Marijke Sybrandts Leeghof, geboren Nijeholtwolde 02-03-1794 en gedoopt Wolvega-Sonnega 16-03-1794, overleden Weststellingwerf 12-09-1836, dochter van Sybrand Jans Leeghof en IJmkje Douwes, trouwt (2) Weststellingwerf 16-02-1837 Grietjen Egberts Dijkstra, geboren Weststellingwerf (mairie Noordwolde) 15-09-1813, overleden Deventer 28-04-1876, dochter van Egbert Kleisen Dijkstra en Geesjen Jakobs Smit
     
V.B Jochem Jakobs Dragt, mr. bakker, geboren ca. 1798, overleden Weststellingwerf 07-10-1866, gehuwd, trouwt (1) Weststellingwerf 07-02-1821 Geesjen Jans Meester, geboren ca. 1801, overleden Weststellingwerf 21-02-1824, dochter van Jan Roelofs Meester en Tjitske Hendriks, trouwt (2) Weststellingwerf 29-09-1825 Pleuntje Gerrits Vriend, geboren Wolvega 23-02-1800 en gedoopt Wolvega- Sonnega 02-03-1800, overleden Weststellingwerf 14-01-1877, dochter van Gerryt Harmens Vriend en Geertjen Meintes

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a Jakob Dragt, geboren Wolvega 25-11-1821   volgt VI.A
  b Tjitske Dragt, geboren Wolvega 20-04-1823, overleden aldaar 22-04-1824
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c Joost Jochems Dragt, geboren Wolvega 09-05-1826   volgt VI.B
  d Geertje Jochems Dragt, geboren Wolvega 04-07-1827, overleden Weststellingwerf  24-05-1842
  e Margje Jochems Dragt, geboren Wolvega 19-08-1829, overleden Weststellingwerf 17-02-1849
  f Gerrit Jochems Dragt, geboren Wolvega 25-02-1832   volgt VI.C
  g Berend Jochems Dragt, geboren Wolvega 25-05-1835, overleden Weststellingwerf  24-05-1894
  h Harmen Jochems Dragt, geboren Wolvega 05-07-1837   volgt VI.D
  i Jan Jochems Dragt, geboren Wolvega 02-07-1839   volgt VI.E
  j Anna Dragt, geboren Wolvega 02-01-1842, overleden Weststellingwerf 05-05-1916, trouwt Weststellingwerf 23-09-1865 Minze Johannes Scheeper, geboren Wolvega 01-03-1835, overleden Weststellingwerf 22-05-1917, zoon van Johannes Minzes Scheeper en Ypkjen Jans Haven
     
V.C Jacob Hendriks Dragt, arbeider, schipper, geboren Kuinre 09-07-1808, overleden aldaar 10-05-1875 trouwt Kuinre 01-12-1832 Elisabeth Buis, geboren Kuinre 25-03-1806, overleden aldaar 07-12-1872, dochter van Roelof Jan Buis en Jantjen Hendriks Room

kinderen uit dat huwelijk:
 

  a Geisjen Dragt, geboren Kuinre ca. 1833, trouwt Kuinre 21-12-1857 Jacob Keizer, scheepstimmermanknecht, geboren Kuinre ca. 1822, zoon van Jan Jacobs Keizer en Hendrikjen Geerts ten Wolde
  b Hendrik Dragt, schipper, geboren Kuinre ca. 1838   volgt VI.F
  c Geertje Dragt, geboren Kuinre 23-04-1843, overleden Gouda 23-06-1928 , trouwt Kuinre 12-11-1869 Johannes Pier Bakker, timmerman, geboren Kuinre ca. 1844, zoon van Pier Albert Bakker en Jannetje Bloemer 
  d Neeltje Dragt, geboren ca. 1848, trouwt Kuinre 25-08-1876 Willem Pees, weduwnaar van Geesje Keizer, arbeider, geboren Blokzijl ca. 1846, zoon van Albert Pees en Aaltje Zwolsman 
     
VI.A Jakob Dragt, geboren Wolvega 25-11-1821, overleden Tietjerksteradeel 24-01-1882, trouwt (1) Schoterland 10-09-1846 [Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank Heerenveen d.d. 22-10-1856] Stephandine Harmine Anne Vissing, geboren Emlenkamp (Duitsland) ca. 1823, dochter van Antoon Casper Vissing en Anne Elisabeth Eiling, trouwt (2) Tietjerksteradeel 15-05-1858 Henke Tjipkes Biesma, geboren Oenkerk 11-11-1829, overleden Tietjerksteradeel 01-02-1895, dochter van Tjipke Jelles Biesma en Antje Hendriks van der Hoek

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a Jochem Dragt, geboren Rotsterhaule 04-01-1847   volgt VII.A
  b Anthoon Dragt, geboren Oudeschoot 24-03-1848   volgt VII.B
  c Geert Dragt, geboren Rotsterhaule 16-01-1853, overleden aldaar 19-02-1853
  d Anna Elisabeth Dragt, geboren Rotsterhaule 16-01-1853, overleden aldaar 13-02-1853
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e Tjipke Jacobs Dragt, geboren Tietjerksteradeel 20-07-1859, overleden aldaar 27-04-1861
  f Jochum Jacobs Dragt, geboren Tietjerksteradeel 24-10-1860, overleden aldaar 15-01-1861
  g Antje Jacobs Dragt, geboren Oenkerk 10-07-1866, trouwt Tietjerksteradeel 02-07-1892 Jan Ypes de Moor, oud 24 jaar, geboren Oenkerk, zoon van Ype Koenraads de Moor en Antje Roelofs Boonstra
  h Tjipke Jacobs Dragt, geboren Tietjerksteradeel 07-04-1868, overleden aldaar 11-07-1868
  i Geeske Jacobs Dragt, geboren Tietjerksteradeel 20-07-1870, overleden aldaar 07-08-1870
  j Tjipke Jacobs Dragt, geboren Tietjerksteradeel 29-02-1872, overleden aldaar 21-07-1872
     
VI.B Joost Jochems Dragt, geboren Wolvega 09-05-1826, overleden Weststellingwerf 12-03-1876, trouwt Weststellingwerf 24-08-1855 Hendrikjen Roelofs Korteschijl, geboren Wolvega 08-03-1835, dochter van Roelof Andries Korteschijl en Goitske Gieses Lantinga

kinderen uit dat huwelijk:
 

  a Roelof Dragt, geboren 26-12-1859
  b Pleuntje Dragt, geboren 29-05-1862
  c Gooitske Dragt, geboren 18-03-1865, overleden aldaar 12-02-1868
  d Gooitske Dragt, geboren Wolvega 17-05-1868
  e Jochem Dragt, geboren Wolvega 12-09-1872
   - levenloos kind (zoon); Wolvega 12-09-1872
     
VI.C Gerrit Jochems Dragt, geboren Wolvega 25-02-1832, overleden Weststellingwerf 18-08-1905, trouwt Weststellingwerf 14-07-1852 Anna Zomerdijk geboren Wolvega 24-01-1831, overleden Weststellingwerf 21-01-1924, dochter van Meyer Zomerdijk en Berbertje Hendriks Oosterhof

kinderen uit dat huwelijk:
 

   -

levenloos kind (dochter); Wolvega 10-11-1852

  a Pleuntje Dragt, geboren Wolvega 26-10-1854, trouwt Weststellingwerf 13-05-1881 Hermannus Fledderus, geboren Spanga 08-02-1844, zoon van Paulus Fledderus en Cornelia Harder
  b Barbertje Dragt, geboren Wolvega 13-01-1857, overleden Haarlemmermeer 27-05-1921, trouwt  (1) Weststellingwerf 15-05-1880 Albert Roelofs Booy, geboren Wolvega 03-05-1858, zoon van Roelof Booy en Wytske Jolkes Timmerman, trouwt (2) Weststellingwerf 25-07-1891 Marten van der Zwaag, geboren Wolvega 17-04-1862, zoon van Johannes Lourens Geerts van der Zwaag en Trijntje Martens Eskes
  c Jochem Dragt, geboren Wolvega 30-09-1860, overleden aldaar 11-03-1871
  d Jantje Dragt, geboren Wolvega 28-02-1864, overleden aldaar 14-02-1865
  e Hendrik Dragt, geboren Wolvega 20-04-1866, overleden Weststellingwerf  05-01-1899
  f Jantje Dragt, geboren Wolvega 22-03-1870, trouwt Weststellingwerf 11-11-1897 Jelle Wielinga, geboren Sneek 28-02-1876, zoon van Hendrik Wielinga en Baukje Steenbergen
  g Jochem Dragt, geboren Wolvega 18-10-1872   volgt VII.C
  h Martinus Dragt, geboren Wolvega 20-07-1875   volgt VII.D
     
VI.D Harmen Jochems Dragt, timmerman, geboren Wolvega 05-07-1837, trouwt (1) Rauwerderhem 29-06-1865 Jeltje Johannes de Jong, geboren Friens 06-08-1832, overleden Rauwerderhem 25-02-1875, dochter van Johannes Fokkes de Jong en Klaaske Rintjes Uilkema, trouwt (2) Idaarderadeel 20-09-1875 Trijntje Jogchums de Boer, geboren Warga 08-02-1856, dochter van Jogchum Wopkes de Boer en Janke Sytzes Talsma

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a Johannes Dragt, geboren Rauwerderhem 03-04-1866
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b Janke Dragt, geboren Franekeradeel 12-11-1876
  c Plone Dragt, geboren Franekeradeel 30-12-1877
  d Jogchem Dragt, geboren Meppel 22-05-1880
     
VI.E Jan Jochems Dragt, geboren Wolvega 02-07-1839, trouwt Opsterland 24-04-1862 Antje Hendriks Kuipers, geboren Opsterland 23-02-1842, dochter van Hendrik Egberts Kuipers en Kornelia Pieters van der Meulen ook genaamd van der Molen

kinderen uit dat huwelijk:
 

  a Kornelia Dragt, geboren Opsterland 06-11-1863, overleden aldaar 20-08-1865
  b Hendrik Dragt, geboren Opsterland 25-08-1868
  c Cornelia Dragt, geboren Wymbritseradeel 13-02-1873
  d Jochum Dragt, geboren Wymbritseradeel 15-06-1870
     
VI.F Hendrik Dragt, schipper, geboren Kuinre ca. 1838, trouwt Kuinre 25-05-1867 Lolkjen Glastra, geboren Kuinre ca. 1839, dochter van Jan Glastra en Hilligjen Klaassen de Jong

kinderen uit dat huwelijk:
 

  a Jan Dragt, schippersknecht, winkelier, geboren Kuinre ca. 1873, overleden Meppel 03-11-1941, trouwt Kuinre 29-06-1906 Trijntje de Boer, geboren Kuinre ca. 1877, dochter van Alardus de Boer en Grietje de Lange
  b Hendrik Dragt, koopman, geboren Kuinre ca. 1877, trouwt Kuinre 23-05-1902 Jantje Kooi, geboren Oldemarkt ca. 1876, zoon van Harm Kooi en Jantje Doeven
     
VII.A Jochem Dragt, geboren Rotsterhaule 04-01-1847, trouwt Lemsterland 21-05-1868 Baukjen Hendriks Muurling, oud 23 jaar, geboren Echten, dochter van Hendrik Gerrits Muurling en Feikje Alberts Vaartjes
     
VII.B Anthoon Dragt, geboren Oudeschoot 24-03-1848, trouwt (1) Lemsterland 08-05-1874 Martha Meiboom, oud 25 jaar, geboren Oosterzee, dochter van Marinus Meiboom en Nieske Annes Groen, trouwt (2) Lemsterland 10-05-1876 Jikke de Haan, oud 33 jaar, geboren Oosterzee, dochter van Dirk Roelofs de Haan en Fettje Jans Koopmans
     
VII.C Jochem Dragt, geboren Wolvega 18-10-1872, trouwt Weststellingwerf 11-05-1895 Dirkje van der Veen, geboren Oldetrijne 21-10-1871, dochter van Roelof Geeukes van der Veen en Leentje Andries Landman
     
VII.D Martinus Dragt, geboren Wolvega 20-07-1875, trouwt Schoterland 21-05-1903 Aaltje Bouwmeester, oud 21 jaar, geboren Oudehorne, dochter van Jeen Jacobs Bouwmeester en Trijntje Hoekstra
     

contact

naar boven

disclaimer