GENEALOGIE ISCKE ULCKES


     
     
I. Iscke Ulckes afkomstig van Buweklooster, trouwt Drogeham 06-05-1666 Lijsbet Johannis

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Drogeham Harkema Opeinde 1623-1772 - Inventarisnr.: DTB 18
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 6 mei 1666 in Drogeham
Man          : Iscke Ulckes afkomstig van Buweklooster
Vrouw       : Lijsbet Johannis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Syts, gedoopt Drogeham en Harkema Opeinde 28-06-1668
  b. Johannes, gedoopt Drogeham en Harkema Opeinde 05-06-1670   volgt II
  c. Tryn, gedoopt Opeinde 13-07-1673
     
II. Johannes Jiskes, veenbaas en arbeider, gedoopt Drogeham 05-06-1670, overleden Oostermeer na 1749, trouwt Nijega (Sma) 20-10-1694 Sjoerdtje Hotses, geboren Hardegarijp ca. 1668 en gedoopt Rijperkerk en Hardegarijp 09-11-1683, overleden Witveen na 1725, dochter van Hotse Sjoerds en Gryttie Hylckes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704 - Inventarisnr.: DTB 626
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 11 november 1694 in Nijega
Bruidegom  : Johannes Jiskes afkomstig van Surhuisterveen
Bruid         : Sjoerdtje Hotses afkomstig van Hardegarijp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Auck, gedoopt Oostermeer en Eestrum 02-02-1696
  b. Auck, gedoopt Oostermeer en Eestrum 04-09-1698
  c. Hotse Johannes, gedoopt Oostermeer en Eestrum 11-09-1701   volgt III
  d. Eise, gedoopt Oostermeer en Eestrum 11-09-1701
  e. Isch, gedoopt Oostermeer en Eestrum 09-11-1704
     
III. Hotse Johannes, boer en veenbaas, gedoopt Oostermeer en Eestrum 11-09-1701, overleden Rottevalle 1777/1778, trouwt (1) Oostermeer 13-08-1724 Taapke Tjallings, gedoopt Oostermeeeeer 20-10-1695, overleden Rottevalle na 1740, dochter van Tjalling Tjeerds en Gaeske Folckes, trouwt (2) Rottevalle 31-03-1765 Lysbet Dirks, bij huwelijk afkomstig van Opende (Gr)

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum 1670-1811 - Inventarisnr.: DTB 715
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 13 augustus 1724 in Oostermeer
Man          : Hotse Jannes afkomstig van Oostermeer
Vrouw       : Taabke Tjallings afkomstig van Oostermeer

Quotisatiekohieren 1749 - Tietjerksteradeel, fol. 64
Hotse Johannes, Tietjerksteradeel -
Plaats: Oostermeer          /   Omschrijving: arbeider; wint de cost
Gezin volw: 2 en kind: 1   /   Aanslag: 15-16-0
Verhoging: -                  /   Vermogen: -

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811 - Inventarisnr.: DTB 630
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 31 maart 1765 in Rottevalle
Man          : Hotze Jannes afkomstig van Rottevalle
Vrouw       : Lysbet Dirks afkomstig van Opende (Groningen)

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jisk, geboren OOstermeer ca. 1725   zie verder genealogie van der Veen
  b. Tjalling, geboren ca. 1728   zie verder genealogie Booi
  c. Johannes, geboren Rottevalle ca. 1728   zie verder genealogie Boom
  d. Foeke Hotzes Tuinstra, geboren ca. 1739, overleden Oudega (Sma) 27-02-1813
 - Familienamen 1811 - Oudega, deel 1 folio 38 verso
   Tuinstra, Foeke Hotzes, Rottevalle 69
     

contact

naar boven

disclaimer