GENEALOGIE KUIKEN


     
I. Tymon Taekes, geboren St Jacobiparochie, trouwt St Jacobiparochie 02-11-1755 Claasje Beerts Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 1712, overleden aldaar 1765, dochter van Beert Arjens Kuiken en Neeltje Corneliss

Trouwregister Hervormde gemeente Sint Jacobiparochie, 1755 - DTB nr:    123, 1650 - 1772
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 2 november 1755, Sint Jacobiparochie
Man:            Tymen Taekes, Sint Jacobiparochie
Vrouw:         Claasje Beerts Kuiken, Sint Jacobiparochie
NB:              Zij hebben reeds een kind

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Waling Tymens Kuiken, geboren St Jacobiparochie en gedoopt aldaar 16-11-1755   volgt II.A
  b. Neeltje Tymens Kuiken, geboren St Jacobiparochie en gedoop aldaar 03-07-1757, overleden Sint Jacobiparochie 20-05-1821, trouwt ca. 1782 Rein Gaukes, gedoopt Sint Jacobiparochie 27-07-1755, overleden 03-05-1821 als Rein Gaukes Kuiken, zoon van Gauke Reins en Trijntje Dirks
  c. Arjen Tymens Kuiken, geboren St Jacobiparochie en gedoop aldaar 14-10-1759   volgt II.B
     
II.A Waling Tymens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie en gedoopt aldaar 16-11-1755, overleden Sint Jacobiparochie 06-05-1822, gehuwd, trouwt Baukje Arjens Mug, geboren Sint Jacobiparochie, overleden aldaar 04-11-1834, dochter van Arjen Arjens en Ankje Annes
 
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1822
Overledene: Waling Tymens Kuiken - Overleden: 6 mei 1822 - Wonende: St.Jacobiparochie
  landbouwer; man van Baukje Arjens Mug (erft vruchtgebruik van helft); geen kinderen; broer van wijlen Neeltje (vrouw van wijlen Rein Gaukes Kuiken, in leven huisman; moeder van: zie ad a) en wijlen Arjen Tymens Kuiken, in leven landbouwer (man van Trijntje Rintjes, boerin; vader van: zie ad b) (2 staken elk testamentair 1/2); halfbroer van Maartje, renteniersche en wijlen Beert Reinders Kuiken (vader van Kornelis, Reinder, Klaasje en Sjuwke Beerts Kuiken) (beide staken worden voorbij gegaan). Saldo fl. 22.910.14.
- ad a (Neeltje Tymens Kuiken, moeder van): Klaasje (vrouw van Jarig Joris Schenkius, gardenier), Tymen, landbouwer, Gauke, gardenier, Dirk, landbouwer, Trijntje (vrouw van Jurjen Jacobs de Groot, gardenier) en Neeltje Reins Kuiken (vrouw van Pieter Dirks Kuiken, landbouwer Tzummarum).
- ad b (Arjen Tymens Kuiken, vader van): Rintje, gardenier, reeds 16/5/1822 overleden Tymen (man van Grietje Stenderts Buikstra, bakkersche; vader van minderjarige Arjen, Doutje, Trijntje en reeds 12/9/1822 overleden Tymen Tymens Kuiken) en minderjarige Klaas, Maayke en Beert Arjens Kuiken.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Memories van Successie - Kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1832
Overledene: Baukje Arjens Mug - Overleden: 4 november 1834 - Wonende: St.Jacobiparochie
  boerin; weduwe van Waling Tymens Kuiken (ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan diens testamentair erfgenamen: zie vorige memorie 11043/435); geen kinderen; zuster van Pietje (vrouw van Wop Jacobs Kuiken, landbouwer) (testamentair erfgenaam 1/2), wijlen Bindert (vader van Antje, vrouw van Klaas Wybes Wiersma, grofsmid, Leentje, vrouw van Pieter Wytzes v.der Ploeg, schipper
St.Annaparochie en Baukje Binderts Mug, vrouw van Reinder Jurjens Tolsma, landbouwer Minnertsga: samen testamentair erfgenamen 1/2) en wijlen Anne Arjens Mug (vader van Arjen, gardenier, Welmoed en Reinder Annes Mug, bakker te Ried: samen alleen legaat fl. 1.000,-); verder legaat voor neefje Arjen Wops Kuiken (zilveren theebus ad fl. 10,-). Saldo fl. 14.012,40. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
     
II.B Arjen Tymens Kuiken, geboren St Jacobiparochie en gedoop aldaar 14-10-1759, overleden aldaar 16-12-1811, trouwt St Jacobiparochie Trijntje Rentjes, geboren Tzummarum 24-10-1767, overleden Sint Jacobiparochie 14-12-1842, dochter van Rintje Pieters en Maaike Dirks

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Maartje Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 19-06-1788
  b. Tymen Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 25-10-1790, jong overleden 
  c. Tymen Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11-11-1792   volgt III.A
  d. Klaasje Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 12-05-1798
  e. Rintje Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 12-08-1800   volgt III.B
  f. Klaas Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 15-03-1803   volgt III.C
  g. Mayke Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 09-03-1805, overleden Het Bildt 28-03-1872, weduwe, trouwt Het Bildt 19-10-1823 Kornelis Piebes van Rosendal, geboren Sint Jacobiparochie 1804, overleden Het Bildt 20-01-1863, zoon van Piebe Berends van Rosendal en Antje Kornelis de Groot
  h. Beert Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 30-05-1808   volgt III.D
  i. Dirk Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 16-02-1811, overleden Het Bildt 03-05-1821
     
III.A Tymen Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 11-11-1792, overleden Het Bildt 16 mei-05-1822, gehuwd, trouwt Het Bildt (Mairie Sint Jacobiparochie) 09-12-1813 Grietje Stenderts Buikstra, geboren Sint Jacobiparochie 1797, dochter van Stendert Hendriks en Doutje Martens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Doutje Tymens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 07-09-1817, trouwt Het Bildt 07-07-1849 Hendrik Johannes Smit, geboren Sint Jacobiparochie 20-02-1813, zoon van Johannes Jans Smit en Klaasje Hendriks Kas
  b. Trijntje Tymens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 20-12-1819, trouwt Het Bildt 25-05-1848 Wop Pieters de Groot, geboren Sint Jacobiparochie 30-06-1818, overleden Het Bildt 30-12-1899, zoon van Pieter Cornelis de Groot en Aafje Piebes Mug
  c. Arjen Tymens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 16-05-1822   volgt IV.A
     
III.B Rintje Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 12-08-1800, trouwt Het Bildt 26-05-1822 Lyntje (Leentje) Gerrits Buuren (Buren), geboren Sint Jacobiparochie ca. 1799, overleden Het Bildt 02-02-1855, dochter van Gerrit Dirks Buren en Aaltje Harrents

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dirk Rentjes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 13-08-1822   volgt IV.B
  b. Arjen Rentjes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 16-01-1824   volgt IV.C
  c. Tymen Rintjes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 31-07-1826   volgt IV.D
  d. Harrent Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 24-04-1828   volgt IV.E
  e. Symen Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 15-02-1830
  f. Rintje Rintjes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 20-01-1832   volgt IV.F
  g. Gerrit Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 14-09-1834   volgt IV.G
  h. Trijntje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 14-11-1836, trouwt Het Bildt 11-05-1865 Romke Visser, geboren Sint Jacobiparochie 28-01-1837, zoon van Frans Jelles Visser en Trijntje Arjens Keizer
  i. Tjettje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 01-09-1839, trouwt Het Bildt 09-04-1868 Cornelis Bil, geboren Sint Jacobiparochie 03-03-1844, zoon van Jan Cornelis Bil en Jantje Ydes Andringa
  j. Beert Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 13-12-1842   volgt IV.H
     
III.C Klaas Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 15-03-1803, overleden Het Bildt 23-07-1866, weduwnaar, trouwt Het Bildt 19-09-1824 Tjetje Gerrits Buuren (Buren), geboren Sint Jacobiparochie ca. 1803, overleden Het Bildt 30-08-1839, dochter van Gerrit Dirks Buuren en Aaltje Harrits, trouwt (2) Het Bildt 08-07-1841 Lijsbert Gerrits Buren, geboren Sint  Jacobiparochie ca. 1811, overleden Het Bildr 15-05-1860,
dochter van Gerrit Dirks Buren en Aaltje Harrents

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Arjen Klazes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 21-02-1825, overleden aldaar 27-06-1839
  b. Dirk Klazes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 29-01-1827   volgt IV.I
  c. Aaltje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 07-04-1829, trouwt Het Bildt 04-07-1861 Gerrit Hoitsma, geboren Sint Jacobiparochie 14-06-1828, zoon van Hendrik Jacobus Hoitsma en Trijntje Gerrits de Boer
  e. Trijntje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 07-05-1831, trouwt Het Bildt 06-05-1858 Rein Westra, geboren Sint Jacobiparochie 19-11-1829, zoon van Rienik Reins Westra en Hyke Pieters Brouwer
  f. Gerrit Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 09-07-1833   volgt IV.J
  g. Klaasje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 12-08-1835, trouwt Het Bildt 15-05-1862 Cornelis Hoekstra, Sint Jacobiparochie 31-01-1835, zoon van Pieter Cornelis Hoekstra en Eelkje Martens van Gelder
  h. Klaas Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 02-09-1837   volgt IV.K
 


kinderen uit 2e huwelijk:
 

  i. Arjen Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 17-02-1842   volgt IV.L
  j. Tjettje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 17-01-1844, trouwt Het Bildt 17-12-1868 Romke Hoekstra, geboren Sint Jacobiparochie 16-12-1843, zoon van Pieter Cornelis Hoekstra en Eelkje Martens van Gelder
  k. Tymen Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 29-10-1848, overleden Het Bildt 28-12-1870
  l. Harrent Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 07-01-1852   volgt IV.M
     
III.D Beert Arjens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 30-05-1808, overleden Het Bildt 27-04-1854, gehuwd, trouwt Het Bildt 13-05-1830 Wapkje Klazes Aartsma, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1810, overleden Het Bildt 20-02-1895, dochter van Klaas Aarts Aartsma en Heiltje Gorrits Fopma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 16-03-1831, trouwt Het Bildt 24-03-1859 Jarig Pieters de Boer, geboren Sint Jacobiparochie 21-05-1831 als Jarig Pieters de Boer Schenkius, overleden Het Bildt 09-08-1912, zoon van Pieter Douwes de Boer en Neeltje Jarigs Schenkius
  b. Klaas Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 08-08-1833   volgt IV.N
  c. Heiltje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 22-02-1836, trouwt Het Bildt 12-08-1857 Anne Bouma, geboren Vrouwenparochie 09-04-1835, zoon van Dirk Annes Bouma en Antonetta Du Houx
  d. Arjen Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 30-11-1837, overleden aldaar 04-09-1838
  e. Arjen Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 13-08-1839   volgt IV.O
  f. Dirk Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 21-01-1841   volgt IV.P
  g. Tymen Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 18-02-1843   volgt IV.Q
     
IV.A Arjen Tymens Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 16-05-1822, trouwt Het Bildt 17-05-1849 Tettje Kornelis Koning, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1828, dochter van Kornelis Hendriks Koning en Neeltje Wybes Kramer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Neeltje Kuiken, geboren Het Bildt 22-09-1850, overleden aldaar 27-09-1853
  b. Grietje Kuiken, geboren Het Bildt 08-02-1853, overleden Barradeel 23-09-1880, vrouw, gehuwd, trouwt Barradeel 09-05-1878 Arjen Hogendijk, geboren Barradeel 03-10-1846, zoon van Pieter Klases Hogendijk en Maartje Klases Pluimer
  c. Tymen Kuiken, geboren Het Bildt 28-01-1856, overleden aldaar 15-02-1867
  d. Cornelis Kuiken, geboren Het Bildt 06-11-1858
  e. Trijntje Kuiken, geboren Het Bildt 16-04-1862
  f. Dirkje Kuiken, geboren Het Bildt 10-03-1865
  g. Tymen Kuiken, geboren Het Bildt 28-12-1868
     
IV.B Dirk Rentjes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 13-08-1822, trouwt (1) Het Bildt 13-04-1848 Sjoerdtje Bouwes van der Ploeg, geboren Sint Jacobiparochie 25-04-1826, dochter van Bouwe Lazes van der Ploeg en Fetje Douwes Dankert, trouwt (2) Het Bildt 27-04-1859 Neeltje Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie 19-01-1829, overleden Het Bildt 06-04-1863, dochter van Pieter Minnes Wassenaar en Pietje Christiaans Wassenaar, trouwt (3) Het Bildt 05-08-1869 Grietje van der Ploeg, geboren Vrouwenparochie ca. 1837, dochter van Berend Martens van der Ploeg en Naentske Jans Bos

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Rentje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 25-07-1848, trouwt Het Bildt 10-05-1871 Dieuwke Bosma, oud 20 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Gerrit Lolles Bosma en Janke Klazes de Jong
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Marten Kuiken, geboren 12-02-1860
  c. Pieter Kuiken, geboren 21-01-1861
  d. Leentje Kuiken, geboren 03-05-1862
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
  e. Dirk Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 19-03-1870, trouwt Het Bildt 17-05-1894 Antje Stender, oud 27 jaar, geboren: Sint Jacobiparochie, dochter van Marten Stender en Aafje Pluimer
  f. Berend Kuiken, geboren 19-03-1870
  g. Pietje Kuiken, geboren 17-04-1877
     
IV.C Arjen Rentjes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 16-01-1824, trouwt Het Bildt 07-12-1848 Hyke Jaspers Keizer, geboren Sint Jacobiparochie 1823, dochter van Jasper Gerrits Keizer en Japke Cornelis Hoekstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Leentje Kuiken, geboren Het Bildt 23-03-1849
  b. Japke Kuiken, geboren Het Bildt 13-08-1850
  c. Neeltje Kuiken, geboren Het Bildt 10-02-1851
  d. Rintje Kuiken, geboren Het Bildt 22-12-1852
  e. Jasper Kuiken, geboren Het Bildt 20-02-1857
  f. Jasper Kuiken, geboren Het Bildt 11-06-1861
  g. Beert Kuiken, geboren Het Bildt 12-06-1863
  h. Tjettje Kuiken, geboren Het Bildt 21-06-1865
     
IV.D Tymen Rintjes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 31-07-1826, trouwt Het Bildt 17-05-1855 Jantje Alles Nauta, geboren Sint Jacobiparochie 05-04-1834, overleden Het Bildt 07-04-1908, weduwe, dochter van Alle Romkjes Nauta en Antje Willems Dijkstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Kuiken, geboren Het Bildt 18-11-1856, trouwt Het Bildt 14-05-1885 Pieter Wassenaar, oud 24 jaar, geboren Sint   Jacobiparochie, zoon van Douwe Wassenaar en Jantje Wassenaar
  b. Lyntje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 21-06-1859, trouwt Het Bildt 22-05-1884 Gerrit Bosje, oud 26 jaar, geboren te Sint Annaparochie, zoon van Gerrit Bosje en Anna Clara Romar
  c. Tietje Kuiken, geboren Het Bildt 14-08-1862, trouwt Het Bildt 26-05-1892 Sytze Hemkes, oud 30 jaar, geboren Jelsum, zoon van Hendrik Hemkes en Wytske Kuipers
  d. Trijntje Kuiken, geboren 24-01-1865, trouwt Het Bildt 30-05-1889 Pieter Snijder, oud 23 jaar, geboren Sint Annaparochie, dochter van Pieter Snijder en Antje Stroosma
  e. Willem Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 13-12-1866, trouwt Het Bildt 10-05-1888 Grietje Prosje, oud 25 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Pieter Prosje en Maartje Zondervan
  f. Tjetje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 30-03-1869, trouwt Het Bildt 14-05-1896 Pieter Smidt, oud 28 jaar, geboren Vrouwenparochie. dochter van Pieter Smidt en Wypkje Sment
  g. Romkje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 17-07-1870, trouwt Leeuwarderadeel 26-10-1912 Geert Werkema, oud 27 jaar, geboren Ezinge, zoon van Adriaan Werkema en Aaltje Brinker
  h. Janke Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 22-12-1872, overleden aldaar 02-05-1879
  i. Froukje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 08-01-1876, trouwt Het Bildt 16-04-1903 Renze Koning, oud 25 jaar, geboren  Sint Jacobiparochie, zoon Jan Koning en Klaasje Koning
  j. Rintje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 19-06-1879
     
IV.E Harrent Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 24-04-1828, trouwt Het Bildt 30-04-1857 Elske de Groot, geboren Sint Annaparochie ca. 1832. dochter van Aart Jelles de Groot en Grietje Jans Kuiken

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Kuiken, geboren Het Bildt 20-12-1860
     
IV.F Rintje Rintjes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 20-01-1832, trouwt Het Bildt 31-05-1855 Antje Berends van Rosendal, geboren Minnertsga ca. 1833, dochter van Berend Piebes van Rosendal en Sytske Beerts Kuiken

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rintje Kuiken, geboren Het Bildt 02-11-1857
  b. Berend Kuiken, geboren 08-02-1860
  c. Dirk Kuiken, geboren 30-07-1861
  d. Lyntje Kuiken, geboren 06-11-1864
  f. Lyntje Kuiken, geboren 06-07-1866
  g. Trijntje Kuiken, geboren 09-09-1868
     
IV.G Gerrit Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 14-09-1834, trouwt Het Bildt 09-05-1867 Maartje Broersma, oud 28 jaar, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1838, dochter van Symen Klazes Broersma en Berber Jans Blom

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Leentje Kuiken, geboren Het Bildt 26-02-1868
  b. Symen Kuiken, geboren Het Bildt 25-06-1869
  c. Berber Kuiken, geboren Het Bildt 08-08-1872
     
IV.H Beert Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 13-12-1842, trouwt (1) Het Bildt 14-05-1868 Wytske Leeuwen, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1843, dochter van Douwe Klazes Leeuwen en Trijntje Sybrens Sipsma, trouwt (2) Het Bildt 25-04-1872 Tetje Boomsma, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1847, dochter van Jentje Wybes Boomsma en Maartje Pieters Kuiken

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Trijntje Kuiken, geboren Het Bildt 09-01-1869
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Rintje Kuiken, geboren Het Bildt 22-06-1872
  c. Jentje Kuiken, geboren Het Bildt 16-01-1875
  d. Dirk Kuiken, geboren Het Bildt 07-07-1878
  e. Maartje Kuiken, geboren Het Bildt 21-05-1883
  f. Lyntje Kuiken, geboren Het Bildt 18-09-1887
     
IV.I Dirk Klazes Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 29-01-1827, vertrokken naar USA 28-02-1893, trouwt (1) Het Bildt 12-12-1850 Neeltje Pieters Dijkstra, geboren Vrouwenparochie 04-09-1823, overleden Het Bildt 09-09-1858, dochter van Pieter Leenderts Dijkstra en Akke Douwes Wijngaarden, trouwt (2) Het Bildt 29-06-1859 Piertje van den Brink, geboren Sint  Annaparochie 13-04-1840, vertrokken naar USA 28-02-1893, dochter van Jacob Willems van den Brink en Janke Annes Stap

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Pieter Kuiken, geboren Het Bildt 11-04-1851
  b. Tjettje Kuiken, geboren Het Bildt 11-04-1851, overleden aldaar 22-06-1852
  c. Klaas Kuiken, geboren Het Bildt 29-04-1853, vertrokken naar USA 28-02-1893
  d. Arjen Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 10-04-1856, trouwt Het Bildt 24-08-1882 Eeke Post, oud 25 jaar, geboren Sint
Jacobiparochie, dochter van Hein Post en Antje Stapert
  e. Tjettje Kuiken, geboren Het Bildt 07-09-1858, overleden aldaar 26-09-1858
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  f. Janke Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 21-11-1860, overleden aldaar 03-12-1860
  g. Jacob Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 07-09-1862, trouwt Het Bildt 19-05-1887 Pietje de Jong, oud 19 jaar, geboren Berlikum, dochter van Ate Gerbens de Jong en Lammertje Andries Smeding
  h. Janke Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 05-10-1864, trouwt Het Bildt 14-05-1885 Foppe Dijkstra, oud 23 jaar, geboren Sint Annaparochie, zoon van Pieter Dijkstra en Neeltje Grond
  i. Gerrit Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 07-11-1866, trouwt Het Bildt 07-04-1892 Hiltje Posthumus, oud 24 jaar, geboren te Beetgum, dochter van Klaas Kornelis Posthumus en Ytje Andries de Jong
  j. Dirk Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 18-12-1868, trouwt Het Bildt 07-04-1892 Klaasje Rosendal, oud 22 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Hendrik Rosendal en Trijntje Roorda
  k. Tymen Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 09-01-1871, vertrokken naar USA 28-02-1893
  l Anne Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 15-03-1873, vertrokken naar USA 28-02-1893
  m. Tjetje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 19-07-1875, vertrokken naar USA 28-02-1893
  n. Harrent Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 16-11-1877, vertrokken naar USA 28-02-1893
  o. Willem Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 07-01-1880, vertrokken naar USA 28-02-1893
  p. Marten Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 20-09-1882
     
IV.J Gerrit Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 09-07-1833, trouwt Het Bildt 04-04-1861 Aaltje Reisma, geboren Minnertsga ca. 1839, dochter van Hein Sikkes Reisma en Pietje Pieters Brouwer, trouwt (2) Het Bildt 15-06-1871 Pietje Sybesma, geboren Tzummarum ca. 1838, dochter van Tjipke Sybes Sybesma en Aaltje Aanes Anema

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Klaas Kuiken, geboren Barredeel 26-08-1861
  b. Hein Kuiken, geboren Barredeel 25-08-1863
  c. Tjettje Kuiken, geboren Firdgum 25-05-1865, trouwt Menaldumadeel 10-06-1897 Leendert Schat, oud 35 jaar, geboren Minnertsga, zoon van Douwe Klazes Schat en Jantje Leenderts van den Akker
  d. Arjen Kuiken, geboren Barredeel 12-07-1868
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Harrent Kuiken, geboren Barredeel 26-06-1875
  f. Harrent Kuiken, geboren Barredeel 23-10-1877
  g. Dirk Kuiken, geboren Barredeel 27-11-1871
  h. Aaltje Kuiken, geboren Barredeel 24-07-1873
     
IV.K Klaas Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 02-09-1837, trouwt Het Bildt 29-07-1880 Grietje Bontekoe, geboren Blija ca. 1850, dochter van Haring Taekes Bontekoe en Grietje Kornelis Wagenaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Kuiken, geboren Het Bildt 27-02-1881, overleden aldaar 06-07-1881
  b. Tjetje Kuiken, geboren Het Bildt 07-06-1884
  c. Klaas Kuiken, geboren Het Bildt 03-07-1886
  d. Grietje Kuiken, geboren Het Bildt 09-07-1889
     
IV.L Arjen Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 17-02-1842, trouwt Het Bildt 11-06-1868 Klaasje Post, geboren Sint Jacobiparochie 13-09-1847, dochter van Hein Annes Post en Antje Jelles Stapert

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); Het Bildt 18-03-1886
   - levenloos kind (dochter); Het Bildt 10-03-1887
     
IV.M Harrent Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 07-01-1852, trouwt Het Bildt 09-05-1878 Doutje van der Mey, geboren Sint Jacobiparochie 1855, dochter van Stendert Willems van der Mey en Antje Arjens Reitsma, trouwt (2) Het Bildt 28-03-1907 Baukje Borger, geboren Sint Annaparochie ca. 1870, dochter van Arjen Borger en Neeltje Boersma

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Stendert Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 24-06-1879, trouwt Het Bildt 16-05-1901 Aukje Louwenaar, oud 20 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Jacob Louwenaar en Cornelia Terpstra
  b. Klaas Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 25-05-1884, trouwt Het Bildt 27-04-1905 Grietje Cuperus, oud 22 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter Jan Cuperus en Trijntje van der Zee
     
IV.N Klaas Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 08-08-1833, trouwt Het Bildt 11-11-1858 Sieuwke Kramer, geboren Sint Jacobiparochie 03-06-1834, dochter van Kornelis Wybes Kramer en Arjaantje Jarigs de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Beert Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 13-03-1859, trouwt Het Bildt 04-05-1882 Lijsbert Wagenaar, oud 27 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Hendrik Sydzes Wagenaar en Sytske Jans Halma
  b. Cornelis Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 30-07-1861, trouwt Het Bildt 05-04-1883 Jentje Hogenhuis, oud 19 jaar, geboren Minnertsga, dochter van Jentje Gerrits Hogenhuis en Neeltje Pieters Anema
  c. Dirk Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 30-09-1863, trouwt Het Bildt 15-04-1886 Antje Hoogland, oud 18 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Louw Hoogland en Grietje Westra
  d. Arjen Kuiken, geboren 06-10-1865
  e. Wybe Kuiken, geboren 14-08-1867
  f. Adriaantje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 07-10-1869, trouwt Het Bildt 29-03-1894 Jan Stokje, oud 28 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Jan Stokje en Renske Lautenbach
  g. Wapkje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 10-09-1871, trouwt Het Bildt 28-05-1896 Dirk Meersma, oud 27 jaar, geboren te Minnertsga, zoon van Herke Sjoerds Meersma en Tietje Pieters Kloostra
  h. Sieuwke Kuiken, geboren 27-08-1874
  i. Klaas Kuiken, geboren 27-08-1874
  j. Jarig Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 16-09-1876, trouwt Het Bildt 30-05-1907 Jacoba Offringa, oud 22 jaar, geboren te Reitsum, dochter van Sybren Wytses Offringa en Antje Jelles Postma
     
IV.O Arjen Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 13-08-1839, overleden Het Bildt 06-10-1862, trouwt Het Bildt 30-05-1861 Trijntje Tjepkema, geboren Sint Jacobiparochie 01-02-1843, dochter van Mijntje Roelofs Tjepkema en Sjoukje Roelofs Fopma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoukje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 16-12-1862, overleden Sint Annaparochie 21-11-1911, trouwt Het Bildt 10-05-1883 Johannes Hoogland, geboren Vrouwenparochie 11-04-1862, overleden aldaar 13-04-1947, zoon van Pieter Hoogland en Aaltje Schuiling
     
IV.P Dirk Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 21-01-1841, trouwt Het Bildt 30-05-1861 Trijntje Kramer, geboren Sint Jacobiparochie 03-03-1838, dochter van Cornelis Wybes Kramer en Ariaantje Jarigs de Vries
     
IV.Q Tymen Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 18-02-1843, trouwt Het Bildt 28-08-1862 Antje Koning, geboren Sint Jacobiparochie 05-03-1844, dochter van Abelus Ouwes Koning en Grietje Jacobs Wassenaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wapkje Kuiken, geboren 10 november 1862
  b. Beitske Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 25-08-1865, trouwt Het Bildt 20-05-1886 Johan Daniel Christiaan de Vries, oud 21 jaar, geboren Paesens, zoon van Karel de Vries en Seske Jaarsma
  c. Grietje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 02-03-1868, trouwt Leeuwarderadeel 26-04-1888 Doeke Deinema, oud 20 jaar, geboren Finkum, zoon van Lykle Doekes Deinema en Trijntje Gosses van der Wal
  d. Trijntje Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 28-09-1870
  e. Beert Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 24-12-1872, trouwt Het Bildt 09-07-1896 Ytje Kuiken, oud 20 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, dochter van Jan Kuiken en Sieuwke Kuiken
  f. Abelus Kuiken, geboren Sint Jacobiparochie 03-07-1875, trouwt Het Bildt 03-06-1897 Baukje Vleer, oud 23 jaar, geboren Go´ngarijp, dochter van Auke Johannes Vleer en Romkjen Jacobs Bakker
     

contact

naar boven

disclaimer