GENEALOGIE NIEUWENHUIS


     
I. Jan Teeckes, bij huwelijk aflomstig van Leeuwarden, ondertrouwt Leeuwarden 07-01-1761 en trouwt aldaar 09-02-1671 Morcke Annes, bij huwelijk afkomstig van Wirdum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1663-1672 - Inventarisnr.: DTB 903
Vermelding : Ondertrouw op 7 januari 1671
Man          : Jan Teeckes afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Morcke Annes afkomstig van Wirdum

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1664-1671 - Inventarisnr.: DTB 979
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 9 februari 1671
Man          : Jan Teeckes afkomstig van Leeuwarden
Vrouw        : Morcke Annes afkomstig van Wirdum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Taeke, geboren Leeuwarden en gedoopt Hylaard en Lions 27-05-1672   volgt II
     
II. Taeke Jans, geboren Leeuwarden en gedoopt Hylaard en Lions 27-05-1672, trouwt Menaldum 06‑09‑1716 Aatje Pytters, gedoopt Menaldum 25‑04‑1686, dochter van Pyter Keimpes en Trijntie Foppes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) -  Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum 1665-1811 - Inventarisnr.: DTB 520
Vermelding : Huwelijksbevestiging elders op 6 september 1716 in Hijlaard
Man          : Taeke Jans afkomstig van Beetgum
Vrouw       : Aat Pijtters afkomstig van Menaldum

Quotisatiekohieren 1749 - Baarderadeel, fol. 82
Taeke Jans, Baarderadeel
Plaats:  Hijlaard   /   Omschrijving:  wordt geaIimenteerd
Gezin volw:  2     /   Aanslag:  --
Verhoging:          /   Vermogen:

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tryntie, gedoopt Hylaard en Lions 30-07-1717
  b. Trienye, gedoopt Hylaard en Lions 31-03-1720
  c. Murktien, gedoopt Hylaard en Lions 06-03-1722
  d. Jan, gedoopt Hylaard en Lions 01-05-1729   volgt III
     
III. Jan Taekes, dienstknecht, schuitevoerder, gedoopt Hylaard en Lions 01-05-1729, overleden Jelsum ca. 1793, trouwt (1) Giekerk 24-10-1756 Trijntje Hessels, overleden Sneek 16-12-1770, trouwt (2) Sneek 16-04-1775 met ondertrouw aldaar 01-04-1775 Foekje Willems Kuiper, gedoopt Sneek 28-05-1756, dochter van Willem Jans en Tryntie Pyters

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Jelsum 1667-1810 - Inventarisnr.: DTB 472
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 17 oktober 1756
Man          : Jan Taekes afkomstig van Jelsum
Vrouw       : Trijntie Hessels afkomstig van Giekerk
Opmerking : getrouwd te Giekerk

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oenkerk Giekerk Wijns 1660-1811 -  Inventarisnr.: DTB 712
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 24 oktober 1756
Man          : Jan Taekes afkomstig van Jelsum
Vrouw       : Trijntje Hessels afkomstig van Buitenpost

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Ondertrouwregister Gerecht Sneek 1763-1778 - Inventarisnr.: DTB 640
Vermelding : Ondertrouw op 1 april 1775
Man          : Jan Tekes afkomstig van Sneek
Vrouw       : Foekjen Willems afkomstig van Sneek

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Sneek 1749-1781 - Inventarisnr.: DTB 671
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 16 april 1775
Man          : Jan Teekes afkomstig van Sneek
Vrouw       : Foekien Willems afkomstig van Sneek

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Thaeke, geboren Jelsum 15-09-1757 en gedoopt aldaar 02-10-1757
  b. Hessel, geboren Jelsum 01-04-1760 en gedoopt aldaar 12-04-1760, overleden voor 06-11-1761
  c. Hessel, geboren Jelsum 06-11-1761 en gedoopt aldaar 22-11-1761
  d. Aatje, geboren Jelsum 12-03-1764 en gedoopt aldaar 08-04-1764
  e. Trijntje, geboren IJsbrechtum en gedoopt IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns 12-07-1767
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  F. Tryntje Jans Nieuwenhuis, geboren 03-02-1776 en gedoopt Sneek 15-02-1776, overleden Stiens 29-06-1847, trouwt Stiens 08‑05‑1803 Johannes Haitzes Haitsma, gardenier, werkman, geboren 13-10-1777 en gedoopt Marssum 09-11-1777, overleden Stiens 10-02-1842, dochter van Haitse Johannes en Ytje Sjoerds
  g. Willemke Jans Nieuwenhuis, geboren Jelsum 03‑10‑1777 en gedoopt aldaar 19‑10‑1777, overleden Berlikum 06-06-18586‑1858, trouwt Vrouwenparochie 21-04-1799  Evert Everts Koning alias Wijnkoning, geboren Steinfurt ca. 1774, overleden Stiens 18-10-1829, zoon van Evert Koning en Trijntje Klazes
  h.. Pieter, geboren Jelsum 10-12-1779 en gedoopt aldaar 06-02-1790
  i. Hessel, geboren Jelsum ca. 1785   volgt IV
     
IV. Hessel Jans Nieuwenhuis, arbeider, geboren Jelsum ca. 1785 en Doopsgezind gedoopt na belijdenis Blesdijke 02-06-1822, overleden Paasloo 13-09-1851, trouwt Steggerda 02-10-1803 Antien Sygers Lenstra, geboren Wolvega ca. 1782 en Doopsgezind gedoopt na belijdenis Blesdijke 02-06-1822, overleden Paasloo 15-02-1843, dochter van Syger Jannes Lenstra en Janke Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Steggerda Vinkega 1772-1811 - Inventarisnr.: DTB 776
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 oktober 1803 in Steggerda
Man         : Hessel Jans afkomstig van Steggerda
Vrouw      : Antien Siegers afkomstig van Steggerda

Familienamen 1811 - Wolvega, deel 1 folio 17
Nieuwenhuis, Hessel Jans, Wolvega
kinderen: Syger 6, Jan 4, Foekke 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Syger Hessels Nieuwenhuis, geboren Peperga 1804, overleden Weststellingwerf 28-08-1830
  b. Jan, geboren Wolvega 29-07-1807 en gedoopt Wolvega en Sonnega 16-08-1807   volgt V.A
  c. Foeke Hessels Nieuwenhuis, geboren Wolvega 29-07-1807 en gedoopt Wolvega en Sonnega 09-12-1810, overleden Maastricht 15-06-1832
  d. Janke Hessels Nieuwenhuis, geboren Wolvega 25-01-1814   volgt V.B
  e. Foekjen Nieuwenhuis, geboren Blesdijke 27-03-1818, overleden Beets 13-06-1905, trouwt Steenwijkerwold 16-03-1843 Auke Zwarts, turfmaker, geboren Opsterland 12-09-1820, overleden Beets 22-01-1902, zoon van Thijs Aukes Zwart en Geertje Andries
  f. Johannes Hessels Nieuwenhuis, geboren Blesdijke 02-01-1822, overleden Ter Idzard 08-09-1842
  g. Willemke Hessels Nieuwenhuis, geboren Oldemarkt 21-02-1825, overleden Oudega (Sma) 19-05-1890, trouwt Oldemarkt 07-03-1845 Hendrik Jelkes Kielstra, geboren Oudega (Sma) 05-08-1820, overleden aldaar 15-11-1888, zoon van Jelke Hendriks Kielstra en Rinske Reinders Boonstra
     
V.A Jan Hessels Nieuwenhuis, arbeider, geboren Wolvega 29-07-1807 en gedoopt Wolvega en Sonnega 16-08-1807, overleden Paasloo 20-02-1856, trouwt Oldemarkt 08-01-1836 Grietje Staphorst, weduwe van Marten Luiten van Buiten, geboren Paasloo 24-10-1803, overleden Achterbuurt (Steenwijkerwold) 29-07-1887, dochter van Koene Staphorst en Egberdina Smit

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Egbert Nieuwenhuis, arbeider, geboren Oldemarkt ca. 1837, overleden Paasloo 19-10-1858
  b. Antje Nieuwenhuis, geboren Oldemarkt ca. 1839, trouwt Oldemarkt 06-05-1864 Klaas de Jonge, arbeider, geboren Blankenham ca. 1830, overleden Leenders (Wanneperveen) 27-02-1917, zoon van Harmen Timens de Jonge en Jantjen Klaassen Bijkerk
  c. Dina Nieuwenhuis, geboren Oldemarkt ca. 1842, overleden Marijenkampen (Steenwijkerwold 03-02-1925, trouwt (1) Oldemarkt 22-05-1863 Anne Bijker, arbeider, geboren Steenwijkerwold ca. 1833, overleden Achterbuurt (Steenwijkerwold 12-01-1881, zoon van Jan Annen Bijker en Hendrika de Moer, trouwt (2) Steenwijkerwold 24-09-1898 Jan Jongbloed, weduwnaar van Mensje van Essen, arbeider, geboren Steenwijkerwold ca. 1844, overleden Willemsoord (Steenwijkerwold) 28-08-1919, zoon van Cornelis Jongbloed en Cornelisje Mulder
     
V.B Janke Hessels Nieuwenhuis, geboren Wolvega 25-01-1814, overleden Weststellingwerf 23-08-1865, trouwt Weststellingwerf 03-03-1844 Johannnes Theunis Oosten, geboren 04-02-1807 en gedoopt Oldelamer en Oldetrijne 15-02-1807, zoon van Theunis Gerrits en Margjen Jans

kind van Janke uit onbekende relatie:
 

  a. Hessel Nieuwenhuis, geboren Steenwijkerwold ca. 1839   volgt VI
     
VI. Hessel Nieuwenhuis, geboren Steenwijkerwold ca. 1839, overleden Sneek 19-09-1917, gehuwd, trouwt met wetteging 1 kind Oldemarkt 12-06-1863 Jantjen Boeles Postma, geboren Wolvega 22-09-1829, overleden Sneek 23-06-1921, dochter van Boele Alberts Postma  en Wijtske Klazen van der Hoef

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sieger Nieuwenhuis, geboren Paasloo 20-11-1860 als Sieger Postma en gewettigd bij huwelijk van Hessel Nieuwenhuis en Jantjen Boeles Postma - Oldemarkt d.d. 12-06-1863   volgt VII
     
VII. Sieger Nieuwenhuis, schipper, arbeider, geboren Paasloo 20-11-1860 als Sieger Postma en gewettigd bij huwelijk van Hessel Nieuwenhuis en Jantjen Boeles Postma - Oldemarkt d.d. 12-06-1863, overleden Oegstgeest 12-06-1944, trouwt Weststellingwerf 19-03-1881 Wytske Brugge, geboren Steggerda 09-11-1856, dochter van Dirk Jans Brugge en Jantje Hendriks Visser, trouwt (2) Jantje Brandsma, geboren Ter Idzard 23-01-1870, dochter van Johannes Martens Brandsma en Antje Klazes Scheenstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Nieuwenhuis, geboren Weststellingwerf 10-09-1881
  b. Dirk Nieuwenhuis, arbeider, geboren Weststellingwerf 09-08-1884, trouwt Blokzijl 30-05-1908 Akke Boersma, geboren Blokzijl ca. 1884, dochter van Wouter Boersma en Annigje Zootjes
  c. Margje Nieuwenhuis, geboren Weststellingwerf 10-10-1886, overleden Nijmegen 18-04-1917, trouwt Nijmegen 06-05-1904 Willem Bemer, sigarenmaker, geboren Nijmegen 14-02-1883, zoon van Arend Jan Bemer en Johanna Anna van der Horst
  d. Hessel Nieuwenhuis, geboren Weststellingwerf 09-09-1888, overleden aldaar 31-03-1890
   - levenloos kind (zoon); Weststellingwerf 24-02-1890
  e. Hessel Nieuwenhuis, geboren Weststellingwerf 17-01-1891
  f. Dirkje Nieuwenhuis, geboren Weststellingwerf 09-08-1893
  g. Karel Nieuwenhuis, geboren Weststellingwerf 28-11-1895
  h. Hendrika Nieuwenhuis, geboren Blokzijl 06-03-1898
     
Bronnen:
- Genlias
- Tresoar
- mededelingen van S. Giezen (informant Tresoar)

contact

naar boven

disclaimer