GENEALOGIE RINSE RIENKS


     
I. Rinse Rienks trouwt Wietske Jelkens

uit dit huwelijk:
 

  a. Jeen  volgt II
     
II. Jeen Rintses, boer, in 1698 gebruiker van stem 28 Lippenhuizen, overleden rondom 1710, trouwt rond 1680 Eeuw Jolderts alias Eeuwkje Jallerts, dochter van Jallert Tjeerds
 
Stemkohieren 1698 , gedrukt op last van de Staten van Friesland
Stemkohier 1698 Lippenhuizen (Opsterland) - Stem nr. 28, aantal stemmen: 1
  Zakelijk gerechtigden:
  * eigenaar voor 1/3: Bijzitter Tjeerd Oedsma,
  * eigenaars voor 2/3: Folkert Ruirds met broer Egbert Ruirds, opm. curatoren: Gerben Minses
     (Girbe Mintses) en Geele (Giel) Folkerts
  * gebruiker :Jeen Rintses, gebruiker
  * gebruiker : Hendrik Lammerts, gebruiker

uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
 

  a. Rinse alias Rintje
  b. Wietske Jeens, geb. ca 1680, na 1707 vertrokken naar Luinjeberd, trouwt (1) Ate Ypes, overleden ca. 1707, trouwt (2) Lieuwe Feddes, boer en kerkvoogd te Lippenhuizen, zoon van Fedde Lieuwes en Jinke Harmens
  c Jaldert   volgt III
  d. Tjeerd
     
III. Jaldert Jeens, boer, geboren circa 1680, overleden voor 1744, trouwt rond 1710 Jinke Feddes, dochter van Fedde Lieuwes en Jinke Harmens

uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
 

  a. Jeen   volgt IV.A
  b. Rinse   volgt IV.B
  c. Bouwe   volgt IV.C
  d. Jalke   volgt IV.D
  e. Eeuwkje Jallerts, bij huwelijk afkomstig van Terwispel, trouwt met 1e proclamatie Oudega (Sma) 27-11-1745 Tamme Freerks, bij huwelijk afkomstig van Opeinde, zoon van Freerk Sierds en Bauck Kartstes
     
IV.A Jeen Jallerts alias Jolderts, Jalderts of Jeldertz, koemelker en arbeider, gebruiker van stem nr. 35 te Terwispel (de kerkplaats tussen ca 1748 en ca 1788, geboren Terwispel ca. 1715, trouwt rond 1740 Grietje Feitzes, geboren Noorderdragten ca 1720

Quotisatiekohieren 1749 - Opsterland, fol. 103
Jeen Jallerts, Opsterland
Plaats:  Terwispel             /   Omschrijving:  koemelker en arbeyder
Gezin volw:  2 en kind: 3   /   Aanslag:  28-5-0
Verhoging: --                  /   Vermogen: 

uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
 

  a. Piertje alias Pietje Jeens Jeninga, geboren Terwispel ca. 1740-1745, overleden Gorredijk 17-04-1825, trouwt Terwispel 20-04-1766 Ate Ynses Lageveen, veenbaas, geboren ca 1740, overleden Terwispel 26-05-1826, zoon van Ynse Ates en Fokjen Feddes
  b. Jaldert, geboren Terwispel ca 1743   zie verder genealogie de Vries
  c. Feitse, geboren Terwispel ca. 1744   zie verder genealogie Je(e)ninga
  d. Hinke Jeens, geboren Terwispel ca 1748, overleden aldaar ca 1790, trouwt Lippenhuizen 15-5-1768 Oene Hendriks, bij huwelijk afkomstig van Lippenhuizen
  e. Roel, gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 20-02-1752   zie verder genealogie de Vries
  f. Fedde, gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 13-10-1754 (2 weken oud), jong overleden
  g. Jinke Jeens, gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik (3 weken oud), trouwt Lippenhuizen 19-08-1781 Jan Wouters, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten
  h. Maaike Jeens, geboren 31-8-1761 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 18-10-1861, overleden Kortezwaag 28-08-1836, trouwt (1) Terwispel 05-03-1786 Andries Everts Akkerman, geboren Giethoorn 24-08-1755 en gedoopt aldaar 31-08-1755, overleden Luxwoude 13-12-1808, zoon van Evert Jans Akkerman en Vrouwkjen Everts Veldkamp, trouwt (2) ca. 1810 Sierd Wobbes de Vos, weduwnaar van Femke Teyes, geboren ca. 1759, overleden rond 1833, zoon van Wobbe Sierds en Aaltje Klazes
     
IV.B Rinse Jallerts ook vermeld als Rintje Yalderts, Rinse Alders of Rense Jeenen, afkomstig van Terwispel, geboren rond 1715, trouwt Rottevalle 29-08-1745 Grietien Jacobs, gedoopt Oudega gedoopt 02-10-1718, dochter van Jacob Auts en Ybeltie Aesges

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811 - Inventarisnr.: 630
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 29 augustus 1745 in Rottevalle
Man          : Rintje Yalderts afkomstig van Terwispel
Vrouw       : Griete Jacobs afkomstig van Rottevalle

Quotisatiekohieren 1749 - Opsterland, fol. 103
Rinse Jallerts, Opsterland
Plaats:  Terwispel             /   Omschrijving:  arbeyder
Gezin volw:  2 en kind: 3   /   Aanslag:  16-5-0
Verhoging: --                  /   Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Joldert, geboren Lippenhuizen ca. 1745   zie verder genealogie Joldersma
  b. Henderkien Rensen, geboren ca. 1746, overleden Smilde 28-03-1816, trouwt Gerryt Hendriks, overleden
  c. Gielke, gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 17-03-1748
  d. Iebeltje, gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 05-04-1750
  e. Jakobje Rensen, geboren Smilde ca. 1751 en gedoopt Beilen 18-05-1760, overleden Smilde op 06-10-1813, trouwt Egbert Riemers
  f. Jene, geboren Smilde ca. 1752 en gedoopt Beilen 18-05-1760   zie verder genealogie Kievit
  g. Jacob, geboren Smilde ca. 1756 en gedoopt Beilen 18-05-1760   zie verder genealogie Kievit
  h. Jenke Renses, geboren Smilde 20-11-1757 en gedoopt Beilen 18-05-1760, overleden Smilde 25-12-1825, trouwt Beilen 13-05-1781 Goossen (Gosem) Hendriks Snippe, gedoopt Hoogeveen 07-04-1759, overleden Kleine Kerksteeg (Hoogeveen) 19-01-1844, zoon van Hendrik Stevens Snippe en Jantje Goossens
     
IV.C Bouwe Jallerts, boer en arbeider, trouwt Rinske Sietses

Quotisatiekohieren 1749 - Opsterland, fol. 102
Bouwe Jallerts, Opsterland
Plaats:  Terwispel            /   Omschrijving:  boer en arbeyder
Gezin volw:  2 en kind: 4   /   Aanslag:  17-17-0
Verhoging: --                  /   Vermogen: --

uit dit huwelijk:
 

  a. Jalder, geboren 18-09-1747 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 22-10-1747
  b. Sytse, geboren 19-09-1747 en gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 22-10-1747   zie verder genealogie Hogeveen
  c. Jantjen, gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 22-02-1750 (ruim 6 weken oud)
  d. Jenke, gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 20-02-1752 (in de 4e week)
  e. Jan, gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 20-02-1752 02-07-1769 (circa 8 1/2 jaar oud)
     
IV.D Jalke Jallerts, switser, trouwt Minke Freerks, dochter van Freerk Hendriks en Sjoerdje Teijes

Quotisatiekohieren 1749 - Opsterland, fol. 100
Jalcke Jallerts, Opsterland
Plaats:  Terwispel            /   Omschrijving:  switser
Gezin volw:  3 en kind: 3   /   Aanslag:  16-17-0
Verhoging: --                  /   Vermogen: --

uit dit huwelijk:
 

  a. Wietske Jalkes, bij huwelijk afkomstig van Terwispel, trouwt Terwispel 26-05-1771 Jaldert Jeens de Vries, geboren Terwispel ca 1743, overleden Langezwaag 19-04-1834,zoon van Jeen Jallerts en Grietje Feitzes
     

contact

naar boven

disclaimer