GENEALOGIE DE JONG


 


     
I. Ytsen Gerrits, bij huwelijk afkomstig van Makkum, trouwt Makkum 21-05-1769 Eke Dirks, bij huwelijk afkomstig van Makkum

Trouwregister Hervormde gemeente Makkum, 1769 - DTB nr:     814, 1740 - 1811
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 21 mei 1769, Makkum
Man:           Ytszen Gerrits, Makkum
Vrouw:        Eekke Dirks, Makkum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit, gedoopt Makkum 17-02-1771
  b. Dirk, geboren 29-04-1773 en gedoopt Makkum 09-05-1773
  c. Pieter, geboren 21-08-1775 en gedoopt Makkum 27-08-1775,
  d. Djurre Ytsens de Jong, geboren 13-11-1777 en gedoopt Makkum 09-12-1777   volgt II.A
  e. Grietje, geboren 24-11-1779, jong overleden
  f. Grietje Ytsens de Jong, bij huwelijk afkomstig van Pingjum, geboren 29-03-1782 en gedoopt Makkum 14-04-1782, overleden Franeker 28-02-1836, trouwt Pingjum 23-03-1806 Jan Jurres Reen, bij huwelijk afkomstig van Pingjum, geboren ca. 1776, overleden Franeker 25-04-1825
  g. Wieb, geboren 18-04-1784 en gedoopt Makkum 06-05-1784
  h. Wiebe Ytsens de Jong, geboren Makkum 01-06-1786 en gedoopt aldaar 15-06-1786   volgt II.B
     
II.A Djurre Ytsens de Jong, geboren 13-11-1777 en gedoopt Makkum 09-12-1777, overleden Wonseradeel 22-03-1843, gehuwd
     
II.B Wiebe Ytsens de Jong, geboren Makkum 01-06-1786 en gedoopt aldaar 15-06-1786

Soldaten leger Napoleon -  data J.A. Paasman:
Wybe Ytsens de Jong, schuitevoerder, geboren Makkum 01.06.1786, wonende te Pingjum,
zoon van Ytsen Gerrits de Jong en Eekke Dirks
lichting 1808 mairie Burum; plaatsvervanger voor Sytse Martens Dijkstra (geboren Burum 1788;
33e regt. lichte inf. (jagers); op 16.06.1811 gedeserteerd en veroordeeld tot 14 jaar met een kogel aan het been
Bronnen: Tresoar toegang 8/4052. 036; toegang 8 inv.nr. 3993 nr. 12

     

GenWar2002

    

disclaimer