GENEALOGIE DRIJFHOUT


             


     
I. Hendrik N.N trouwt N.N.

uit dit huwelijk:
 

  a. Durk Hendriks, geboren Heerenveen ca 1740   volgt II.A
  b. Wouter Hendriks, geboren ca. 1755   volgt II.B
     
II.A Durk Hendriks, geboren Heerenveen ca 1740, trouwt Heerenveen ca. 1760 Antje Heeres, geboren ca. 1745

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jaitse Durks, gedoopt Heerenveen 20-06-1762
  b. Heere Durks Drijfhout, kuiper, gedoopt Heerenveen 16-11-1764   volgt III.A
     
II.B Wouter Hendriks Drijfholt, bij huwelijk afkomstig van Gorredijk, geboren ca. 1755, overleden Opsterland 17-03-1844, weduwnaar, trouwt Gorredijk 24-11-1776 Antje Hendriks, bij huwelijk afkomstig van Gorredijk

Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk - DTB nr. 559, 1699 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 november 1776, Gorredijk
Man:          Wouter Hendriks, Gorredijk
Vrouw:       Antje Hendriks, Gorredijk

Familienamen 1811 - Mairie Gorredijk, fol. 63
Drijfholt, Wouter Hendriks, Gorredijk
k.   Hendrik 31, Hendrikje 27, Trijntje 25, Janke 21
kk.  van Hendrik: Wouter 7, Roel 6, Jakob 1, Antje 3

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik Wouters Drijfhout, geboren Gorredijk 25-06-1780 en gedoopt aldaar 16-07-1780   volgt III.B
  b. Janke Wouters, geboren Gorredijk 27-09-1782 en gedoopt aldaar 13-10-1782, jong overleden
  c.. Hendrikje Wouters, geboren Gorredijk 06-08-1784 en gedoopt aldaar 22-08-1784
  d. Trijntje Wouters Drijfhout, geboren Gorredijk 26-12-1786 en gedoopt aldaar 14-01-1787, overleden Opsterland 24-12-1855, trouwt Opsterland (mairie Gorredijk) 15-08-1812 Hantje Foekes Grutter, geboren ca. 1779, overleden Opsterland 19-04-1842
  e. Janke  Wouters Drijfhout, geboren Gorredijk 13-07-1790 en gedoopt aldaar 18-07-1790, overleden Opsterland 30-10-1863, trouwt mairie Gorredijk 15-01-1814 Tjietze Harmens van der Zee, geboren ca. 1789, overleden Opsterland 25-06-1861
     
III.A Heere Durks Drijfhout, bij huwelijk afkomstig van Langweer, kuiper, geboren Heerenveen 16-11-1764, overleden Schoterland 13-02-1826, trouwt (1) Langweer 03-05-1798 Marijke Jurjens Kleinhout, bij huwelijk afkomstig van Langweer, geboren ca. 1765, overleden Schoterland 12-07-1818, trouwt (2) Heerenveen 13-03-1822 met Martje Hendriks Klazes alias Bles, geboren Oudeschoot 1778 en gedoopt aldaar 07-07-1778, overleden ∆ngwirden 30-06-1858, dochter van Hendrik Klazes en Pietje Benes

Trouwregister Hervormde gemeente Langweer-Teroele-Dijken-Boornzwaag - DTB nr. 214, 1609 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 mei 1789, Langweer
Man:          Herre Dirks, Langweer
Vrouw:       Marijke Jurjens, Langweer

Familienamen 1811 - Mairie Heerenveen, fol. 32
Drijfhout, Heere Dirks, Heerenveen
k. Aukjen 21 - Gorredijk, Antje 18, Dirk 16, Jurjen 14,  Elisabeth 10

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Aukje Heeres Drijfhout, geboren 13-05-1790 en gedoopt Heerenveen 30-05-1790, overleden Leeuwarden 03-09-1827, trouwt Opsterland (Mairie Gorredijk) 12-05-1814 Philippus Gerhard Bierman, geboren ca. 1784, overleden Leeuwarden 04-08-1830, zoon van Gerrit Willems Bierman
  b. Durk, geboren 24-01-1792 en gedoopt Heerenveen 12-02-1794, jong overleden
  c. Antje Heeres Drijfhout, geboren 20-03-1793 en gedoopt Heerenveen 21-04-1793, overleden Haskerdijke 15 juni 1850, trouwt Schoterland (Mairie Heerenveen) 04-03-1815 Johannes Bernardus Kruis, veenbaas te Oldeboorn, gedoopt 07-09-1786, overleden Haskerdijke 21-09-1857, zoon van Harmannus Theodorus Kruis en Maria Aleidis Wessels
  d. Dirk Heeres Drijfhout, geboren Heerenveen 17-11-1795 en gedoopt aldaar 13-12-1795   volgt IV.A
  e. Jurjen Heeres Drijfhout, geboren 20-10-1797 en gedoopt Heerenveen 26-11-1797   volgt IV.B
  f. Gosse, geboren 16-09-1799 en gedoopt Heerenveen 20-10-1799, jong overleden
  g. Elisabeth Heeres Drijfhout, geboren 12-06-1802 en gedoopt Heerenveen 11-07-1802, overleden Haskerdijken 04-07-1858, trouwt ∆ngwirden 02-09-1821 Jan Geerts Mink, schoenmaker, geboren Sint Johannesga 12-05-1803 en gedoopt aldaar 26-06-1803, overleden Haskerland 19-10-1866, zoon van Geert Klasen Mink en Machtelt Jans Mulder
 
kinderen u
it 2e huwelijk:
 
  h. Gosse Heeres Drijfhout, geboren Heerenveen 28-08-1824   volgt IV.C
     
III.B Hendrik Wouters Drijfhout, bij huwelijk afkomstig van Gorredijk, geboren ca. 1780, overleden 28-04-1846, gehuwd, trouwt Gorredijk 06-03-1803 Wijtske Roels, bij huwelijk afkomstig van Gorredijk

Trouwregister Hervormde gemeente Gorredijk - DTB nr. 559, 1699 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 6 maart 1803, Gorredijk
Man:             Hendrik Wouters, Gorredijk
Vrouw:          Wijtske Roels, Gorredijk

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wouter Hendriks Drijfhout, geboren ca. 1804   volgt IV.D
  b. Roel(of) Hendriks Drijfhout, geboren ca. 1805   volgt IV.E
  c. Antje Hendriks Drijfhout, geboren ca. 1808, overleden Opsterland 20-04-1881, gehuwd, trouwt Opsterland 27-01-1840 Wopke Foekes Roukema
  d. Jakob Hendriks Drijfhout, geboren ca. 1810   volgt IV.F
  e. Rindert Hendriks Drijfvold, geboren mairie Gorredijk 15-08-1814
  f. Gerkjen Drijfhout, geboren Gorredijk ca. 1818, trouwt Leeuwarderadeel 11-05-1843 Jochem Hendriks Dolstra, geboren Leeuwarden ca. 1816, zoon van Hendrik Oenes Dolstra en Aukje Martens van der Veen
  g. Jantje Hendriks Drijfhout, geboren Opsterland 09-12-1819, trouwt Opsterland 19-04-1841 Jurre Thijsses de Jong
  h. Durk Hendriks Drijffolt, geboren Opsterland 09-05-1822   volgt IV.G
     
IV.A Durk Heeres Drijfhout, meester kuiper te Heerenveen, geboren Heerenveen 17-11-1795 en gedoopt aldaar 13-12-1795, trouwt (1) Schoterland 02-05-1819 Grietje Jacobs Meester, geboren Giethoorn 09-10-1795 en gedoopt aldaar 11-10-1795, overleden ∆ngwirden 06-03-1827, dochter van Jacob Jans Meyster en Aaltje Wolters Bosch, trouwt (2) ∆ngwirden 22-11-1827 Tjaltje Sanders Kolk, geboren Wolvega 22-11-1806 en gedoopt aldaar 14-12-1806, overleden ∆ngwirden 29-12-1872. dochter van Sander Kacobs Kolk en Rinkje Klazes Hof

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Heere Dirks Drijfhout, geboren Schoterland 02-02-1820, overleden ∆ngwirden 17-09-1826
  b. Aaltje Dirks Drijfhout, geboren Heerenveen 13-02-1822, overleden 1860, trouwt (1) Leeuwarden 16-05-1852 Albert Alles Steenstra, geboren Kollumerland 30-01-1821, overleden Leeuwarden 10-12-1859, trouwt (2) Leeuwarden 28-10-1860 Klaas Tasma, geboren Leeuwarden 03-10-1815, zoon van Johannes Jelles Tasma en Hiltje Klazes
  c. Jakob Durks Drijfhout, geboren ∆ngwirden 20-07-1825, overleden aldaar 28-06-1826
   - levenloos geboren kind (dochter), geboren ∆ngwirden 05-03-1827
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  d. Heere Drijfhout, geboren ∆ngwirden 19-12-1828, overleden aldaar 17-01-1856
  e. Rinkje Drijfhout, geboren ∆ngwirden 22-10-1830, overleden Schoterland 04-12-1904, trouwt Schoterland 16-05-1858 Feite Jans Schotanus, geboren Heerenveen 08-03-1831, zoon van Jan Feites Schotanus en Saeske Piers Hoekstra
  f. Marijke Drijfhout, geboren Heerenveen 04-03-1833, overleden Haskerland 28-03-1901, trouwt  ∆ngwirden 15-02-1861 Hendrik de Hoop, timmerman, geboren Terband 28-04-1837, overleden Haskerland 27-08-1917, zoon van Roelof Albertus de Hoop en Niesje Hendrils Klaren
  g. Sander Drijfhout, geboren ∆ngwirden 14-02-1835, overleden aldaar 07-11-1858
  h. Jurjen Drijfhout, geboren ∆ngwirden 20-05-1837   volgt V.A
  i. Grietje Drijfhout, geboren Heerenveen 25-12-1839, overleden Schoterland 10-09-1863, trouwt ∆ngwirden 17-05-1862 Hendrik Hanzes Oosterhof, geboren Steggerda 07-06-1839, overleden Schoterland 19-11-1893, zoon van Hans Hendriks Oosterhof en Klaasje Barelts Veen
  j. Klaas Durks Drijfhout, geboren ∆ngwirden 27-01-1843   volgt V.B
  k. Anna Durks Drijfhout, geboren ∆ngwirden 17-05-1845, overleden aldaar 08-02-1873, trouwt ∆ngwirden 25-11-1870 Hendrik Hanzes Oosterhof, weduwe van Grietje Drijfhout, geboren Steggerda 07-06-1839, overleden Schoterland 19-11-1893, zoon van Hans Hendriks Oosterhof en Klaasje Barelts Veen
  l. Elisabeth Durks Drijfhout, geboren Heerenveen 13-06-1849, overleden Schoterland 12-04-1878, trouwt ∆ngwirden 28-05-1874 Klaas Jans Krikke, geboren Heerenveen 12-10-1847, overleden Schoterland 20-01-1923, zoon van Jan Klazes Krikke en Trijntje Abes Mulder
     
IV.B Jurjen Heeres (Herres) Drijfhout, timmermansknecht, geboren Heerenveen 30-10-1797, overleden Wonseradeel 25-01-1883,  trouwt (I) Wonseradeel 21-05-1820 Rinske Jans Stip(p), geboren 19-04-1796 en gedoopt Makkum 05-05-1796, overleden Wonseradeel 23-01-1842, dochter van Johan Daniel Stipp en Jeltje Piers van der Zeer, trouwt (2) Wonseradeel 04-06-1842 Klaaske Pieters Volbeda, geboren Pingjum 20-08-1790 en gedoopt aldaar 12-09-1790, overleden Wonseradeel 22-07-1867, dochter van Pieter Klazes Volbeda en Grietje Sijmons

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a Jeltje Jurjens Drijfhout, geboren Wonseradeel 08-01-1821, overleden aldaar 18-08-1822
  b. Herre Jurjens Drijfhout, geboren Wonseradeel 16-11-1822, overleden aldaar 23-11-1822
  c. Herre Jurjens Drijfhout, geboren Wonseradeel 01-02-1824, overleden Leeuwarden 18-04-1824
  d. Jeltje Jurjens Drijfhout, geboren Wonseradeel 26-02-1825, overleden aldaar 24-11-1838
  e. Marijke Jurjens Drijfhout, geboren Wonseradeel 28-05-1827, overleden Harlingen 04-03-1902, trouwt Franekeradeel 09-05-1851 Andries Klazes de Boer, geboren Franekeradeel 09-09-1826, overleden Harlingen 21-03-1877, zoon van Klaas Andries de Boer en Lysbeth Joris Graafsma.
  f. Johanna Jurjens Drijfhout, geboren Wonseradeel 08-11-1829, overleden aldaar 03-05-1901,  trouwt Franeker 23-10-1853 Abe Tjeerds Kooistra, geboren Franeker 13-10-1814, overleden Wonseradeel 26-01-1874, zoon van Tjeerd Abes Kooistra en Hinke Johans Sjaardema
  g. Aukje Jurjens Drijfhout, geboren Wonseradeel 09-05-1832, overleden Franeker 21-08-1856, trouwt Franekeradeel 17-05-1856 Filippus Wouters Ypma, geboren ca. 1824, overleden Franeker 08-11-1891
  h. Evertje Jurjens Drijfhout, geboren Wonseradeel 31-07-1834, overleden aldaar 02-02-1925 trouwt Wonseradeel 25-11-1875 Symon Visser, geboren Wonseradeel 16-06-1819, overleden aldaar 14-07-1883, zoon van Sjoerd Pieters Visser en Geertje Symons
  i. Pier Jurjens Drijfhout, geboren Wonseradeel 24-12-1840
     
IV.C Gosse Heeres Drijfhout, geboren Heerenveen 28-08-1824, overleden Schoterland 14-01-1910, weduwnaar, trouwt Hemelumer Oldeferd 10-05-1848 Fokje Wiebes Wierda, geboren Doniawerstal 04-05-1819, dochter van Wiebe Hielkes Wierda en Antje Jans Bijma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Heere Drijfhout, geboren Oudeschoot 03-06-1849   volgt V.C
  b. Wiebe Gosses Drijfhout, geboren Oudeschoot 10-08-1850   volgt V.D
  c. Martje Drijfhout, geboren Oudeschoot 30-04-1853   volgt V.E
  d. Antje Drijfhout, geboren Oudeschoot 01-06-1856, overleden aldaar 14-08-1857
  e. Anne Drijfhout, geboren Oudeschoot 11 december 1858   volgt V.F
     
IV.D Wouter Hendriks Drijfhout ook genaamd Drijfvold, timmerman, geboren ca. 1804, overleden Haskerland 09-05-1883, gehuwd, trouwt Opsterland 02-01-1827 Harmke Jans Zuidersma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jantje Drijfvold, geboren Opsterland 20-03-1828, overleden Weststellingwerf 03-04-1904, weduwe, trouwt Weststellingwerf 03-05-1850 Egbert Jacobs Bijl
  b. Hendrik Drijfvold alias Drijfhout, geboren Opsterland 17-09-1830, trouwt Schoterland 17-05-1857 Hielkje Hendriks Prinsen
  c. Jan Drijfhout, geboren Opsterland 24-03-1833, overleden Haskerland 11-01-1899, gehuwd, trouwt
  d. Wytze Drijfhout, geboren Opsterland 28-11-1835, overleden Haskerland 10-08-1910, trouwt Haskerland 17-05-1863 Geeske Venema
  e. Roelof Drijfhout, schippersknecht, geboren Opsterland 09-07-1838, trouwt 17-05-1867 Maartje Breijer, geboren Hoorn ca. 1834, dochter van Fredrik Breijer en Geesje Engelsman
  f. Klaas Drijfhout, geboren Opsterland 30-06-1841, overleden Haskerland 28-01-1872
  g. Jacob Drijfhout, geboren Opsterland 02-09-1844
     
IV.E Roel(of) Hendriks Drijfhout, geboren ca. 1805, overleden Opsterland 11-02-1888, trouwt Opsterland 29-02-1836 Trijntje Jans van der Velde, geboren ca. 1808, overleden Schoterland 31-07-1877

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wytske Drijfvout, geboren Gorredijk 13-01-1837, overleden Tietjerksteradeel 06-08-1926, weduwe, trouwt Smallingerland 23-05-1862 Jeen Jelles de Vries, geboren Opeinde ca. 1839, zoon van Jelle Teekes de Vries en Geeske Jacobus Pool
  b. Jantje Drijfhout, geboren Opsterland 01-04-1839
  c. Antje Drijfhout, geboren Opsterland 02-06-1841
  d. Jan Drijfhout, geboren Opsterland 06-04-1844
  e. Hendrik Drijfhout, geboren Sloten 31-03-1846
  f. Durk Drijfhout, geboren Jubbega Schurega 17-05-1849
  g. Antje Roelofs Drijfhout, geboren Jubbega Schurega 17-05-1849, overleden Schoterland 24-05-1849, oud 7 dagen
     
IV.F Jakob Hendriks Drijfhout, geboren ca. 1810, trouwt Opsterland 29-12-1840 Sietske Oenes Loopstra
     
IV.G Durk Hendriks Drijffolt, geboren Opsterland 09-05-1822, trouwt Opsterland 24-01-1848 Maria Paulus Alstein
     
V.A Jurjen Drijfhout, geboren ∆ngwirden 20 mei 1837, overleden Schoterland 3 juni 1893, trouwt ∆ngwirden 28 mei 1874 Baukje Krikke, geboren Heerenveen 18 februari 1845, dochter van Jan Klazes Krikke en Trijntje Abes Mulder

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Jurjens Drijfhout, geboren ∆ngwirden 5 mei 1875
  b. Tjaltje Jurjens Drijfhout, geboren ∆ngwirden 24 december 1876, trouwt Schoterland 18 mei 1899 Wilhelmus Theodoor Lehnen
  c. Elisabeth Cornelia Drijfhout, geboren Heerenveen 8 oktober 1879
  d. Durk Drijfhout, geboren 13 Heerenveen september 1882, trouwt Harlingen 15 mei 1905 Janke Hofstra
     
V.B Klaas Durks Drijfhout, geboren ∆ngwirden 27 januari 1843, overleden aldaar 29 oktober 1895, trouwt Weststellingswerf 18 augustus 1871 Geesje Kornelis Booij, geboren Wolvega 21 april 1852, dochter van Kornelis Alberts Booy en Annigje van Veen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjaltje Klazes Drijfhout, geboren ca. 1872, overleden ∆ngwirden 14 juli 1874
  b. Anna Tjaltje Klazes Drijfhout, geboren ∆ngwirden 23 juli 1877
  c. Rinkje Klazes Drijfhout, geboren ∆ngwirden 6 januari 1880
  d. Baukje Klazes Drijfhout, geboren ∆ngwirden 24 april 1890
  e. Jurjanna Klazes Drijfhout, geboren ∆ngwirden 12 september 1893, overleden Heerenveen 26 januari 1941
     
V.C Heere Drijfhout, geboren Oudeschoot 03-06-1849, trouwt Schoterland 03-06-1883 Elisabeth Barends Grevenstuk, geboren Haskerland 26 juni 1846, overleden Schoterland 25 juni 1925, dochter van Barend Grevenstuk en Hansje van der Werf
 
     
V.D Wiebe Gosses Drijfhout, geboren Oudeschoot 10-08-1850, overleden Groningen 3 mei 1908, trouwt Schoterland 5 juni 1881 Jantje van Loon , geboren ca. 1855, overleden Leeuwarden 2 maart 1936

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Fokje Drijfhout, geboren ∆ngwirden 14-09-1882, overleden Leeuwarden 04-11-1909
  b. Sipkje Drijfhout, geboren Haskerland 31 mei 1888
     
V.E Martje Drijfhout, geboren Oudeschoot 30-04-1853, trouwt Amsterdam 14 november 1894 Yde Dijkstra

kinderen uit onbekende relatie:
 

  a. Fokje Margretha Drijfhout, geboren Oranjewoud 16 augustus 1874 [erkend bij huwelijk ouders d.d. 14 november 1894 te Amsterdam]
     
V.F Anne Drijfhout, geboren Oudeschoot 11 december 1858, overleden Schoterland 28 februari 1885, trouwt Schoterland 18-05-1884 Geiske Nijenhuis

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Beeuwkjen Drijfhout, geboren Oudeschoot 4 januari 1885
     
     
vernieuwd:  12-mrt-2007 01:50

GenWar2002

disclaimer