GENEALOGIE DE WAGT - 3


 


     
I.

Wyger Sybrens, bij huwelijk afkomstig van Zuiderdrachten, trouwt Drachten 07-02-1790 Timkje Jans de Wagt, bij huwelijk afkomstig van Zuiderdrachten, geboren ca. 1761/1762, overleden Smallingerland 25-02-1839, weduwe, 72 jaar, dochter van Jan Douwes de Wagt en Geeske Rinzes

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 februari 1790, Drachten
Man:          Wyger Sybrens, Zuiderdrachten
Vrouw:       Tjimkjen Jans, Zuiderdrachten

Familienamen 1811 - Mairie Drachten, deel 2, fol. 6
Wagt, Jan Douwes de, Noorderdrachten neemt de naam "de Wagt" aan voor Tjimkje en haar kind uit huwelijk met Wyger Sybrens:
k.      Fokjen 54, Tjimkje 49, Douwe 47, Sjoerdje 41
kk.    van Fokjen: Douwe 24, Minke 22, Geeske 17, Gabriel 13, Jan 11;
        van Douwe: Jan 19, Geeske 9
        van Tjimkje: Siebren ?;
        van Sjoerdje:Jan 12, Rinse 9, Jelle 6;
        van wijlen dochter Antje: Folkert 9

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sybren Wiegers de Wagt, geboren Drachten ca. 1801   volgt II 
     
II. Sybren Wiegers de Wagt, geboren Drachten ca. 1801, overleden Smallingerland 03-01-1875, heeft relatie met en trouwt Smallingerland 02-08-1849 Tjitske Jakobs Slotegraaf, geboren Bakkeveen ca. 1809,  overleden Smallingerland 07-01-1875, dochter van Jakob Jelmers Slotegraaf en Tetje Oedzes Bos

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjimkjen Tjitskes de Wagt, geboren Rottevalle (Achtkarspelen) 28-10-1832 [erkend bij huwelijk ouders d.d. 02-08-1849], overleden Smallingerland 27-01-1916, oud 83 jaar, weduwe, trouwt Smallingerland 11-04-1854 Hendrik Riemers Roukema, geboren Drachten ca. 1829, zoon van Riemer Rienks Roukema en Tjitske Jobs Posthuma
  b. Wieger de Wagt, geboren Drachten 21-09-1835 en erkend bij huwelijk ouders d.d. 02-08-1849   volgt III.A
  c. Jacob de Wagt, geboren Drachten 15-12-1837, overleden aldaar 23-02-1839
  d. Fettje alias Tettje Sybrens de Wagt, geboren Drachten 17-02-1840  en erkend bij huwelijk ouders d.d. 02-08-1849, trouwt Smallingerland 08-03-1862 Luitzen Ritskes van der Meer, geboren Rottevalle ca. 1837, zoon van Ritske Johannes van der Meer en Geertje Johannes Smeding
  e. Jacob de Wag, geboren Drachten 09-02-1845 en erkend bij huwelijk ouders d.d. 02-08-1849   volgt III.B
     
     
III.A Wieger de Wagt ook genaamd de Wacht, geboren Drachten 21-09-1835 en erkend bij huwelijk ouders d.d. 02-08-1849, overleden Smallingerland 21-04-1875, gehuwd, trouwt (1) Smallingerland 26-05-1866 Grietje Ploegstra, geboren Drachten 03-05-1839, overleden Smallingerland 19-01-1871, dochter van Riemer Hendriks Ploegstra en Antje Diemers Bosma, trouwt (2) Smallingerland 19-10-1872 Maaike Dijkstra, weduwe van Jan Fokes Westra, geboren Garijp 03-01-1840, dochter van Teunis Harmens Dijkstra en Akke Jans Hogeveen

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Siebren de Wacht, geboren Smallingerland 24-03-1867, overleden aldaar 10-04-1869
   - Levenloos kind (zoon), Smallingerland 21-02-1869
  b. Sieberen de Wacht, geboren Smallingerland 10-02-1870, overleden aldaar 22-07-1870
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  c. Siebren de Wacht, geboren 17-11-1873   volgt IV.A
     
III.B Jacob de Wagt ook genaamd de Wacht, geboren Drachten 09-02-1845 en erkend bij huwelijk ouders d.d. 02-08-1849, overleden Smallingerland 03-06-1889, gehuwd, trouwt Smallingerland 08-10-1870 Froukjen Boomsma, geboren Drachten 25-07-1844, dochter van Jan Siebes Boomsma en Johanna Plomp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Johanna de Wacht, geboren Drachten 25 februari 1871
  b. Tjitske de Wacht, geboren Drachten 31-08-1872, trouwt Smallingerland 30-04-1895 Jan Veenstra, geboren Surhuisterveen ca. 1872, zoon van Siebe Jans Veenstra en Liske Oedzes Bos
   - levenloos kind (dochter); Drachten  14-10-1874
  c. Sieberen de Wacht, geboren Drachten 14-01-1876   volgt IV.B
   - levenloos kind (zoon); Drachten 13-07-1878
  d. Janna de Wacht, geboren Drachten 09-06-1880, trouwt Smallingerland 03-12-1904 Harmen Hofman, geboren te Drachten ca. 1878, zoon van Hendricus Hofman en Antje Annema
  e. Wieger de Wacht, geboren Drachten 27-09-1887, overleden Smallingerland 24-01-1914
     
IV.A Siebren de Wacht, geboren 17-11-1873, overleden Leeuwarden 10-04-1900, gehuwd, trouwt Leeuwarden 17-03-1897 Pietje Tiesma
     
IV.B Sieberen de Wacht, geboren Drachten 14-01-1876, trouwt Smallingerland 07-05-1904 Gertje van der Meer, geboren Surhuisterveen 18-10-1871, dochter van Luitzen Ritskes van der Meer en Tetje Siebrens de Wagt
     
     

vernieuwd:  25-mrt-2008 08:04


GenWar2002

     

disclaimer