GENEALOGIE VAN DER LEY - VAN DER LEI


Voor voorgeslacht I. Freerk Freerks zie: genealogie Waling Yedes
     
I. Freerk Freerks, gedoopt Finkum 23-04-1769, overleden Beetgum 26-03-1807, zoon van Freerk Walings en Rigtsje Jacobs, trouwt Beetgum 25-10-1795 Dorothea Caspers Dormans, geboren Beetgum ca. 1771, overleden Berlikum 15-12-1826, dochter van Casper NN

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Beetgum 1647-1811, hiaten - Inventarisnr.: DTB 501
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 25 oktober 1795 in Beetgum
Bruidegom : Freerk Freerks afkomstig van Beetgum
Bruid        : Dorothea Kaspers afkomstig van Beetgum

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rigtje Freerks Leystra, geboren Beetgum 02-05-1795 en gedoopt aldaar 10-01-1796, overleden Ferwerderadeel 20-11-1861, trouwt Leeuwarderadeel 17-05-1821 Jacob Philippus Bisschop, geboren ca. 1793, overleden Ferwerderadeel 01-02-1871, zoon van Philippus Bisschop en Janke Jans de Vries
  b. Jan Freerks, geboren Beetgum ca. 1797   volgt II.A
  c. Elizabeth Freerks van der Ley, dienstmeid, geboren Beetgum ca. 1800, overleden Berlikum 26-11-1839
  d Freerk Freerks, geboren Beetgum ca. 1801   volgt II.B
  e. Antje Freerks van der Lei, geboren Beetgum ca. 1802, overleden Berlikum 03-09-1840, trouwt Menaldumadeel 25-06-1828 Frans Jelles Faber, geboren Harlingen 01-10-1796 en gedoopt aldaar 13-11-1796, overleden Menaldumadeel 04-12-1845, zoon van Jelle Lieuwes Faber en Antje Foppes
     
II.A Jan Freerks van der Lei, geboren Beetgum ca. 1797, overleden Menaldumadeel 29-03-1859, trouwt Menaldumadeel 25-06-1828 Tjeerdtje Thijsses Boomsma, geboren Hijum 07-06-1804 en gedoopt aldaar 24-06-1804, overleden Menaldumadeel 16-02-1872, dochter van Thijs Broers Boomsma en Rinske Sjoukes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Freerk Jans van der Ley, geboren Menaldumadeel 29-03-1829 overleden aldaar 21-08-1829
  b. Freerk Jans van der Ley, geboren Menaldumadeel 15-08-1830   volgt III.A
  c. Thijs Jans van der Ley, geboren Menaldumadeel 25-09-1832   volgt III.B
  d. Rinze Jans van der Ley, geboren Menaldumadeel 11-04-1834   volgt III.C
  e. Dooitze Jans van der Ley, geboren Menaldumadeel 17-02-1836   volgt III.D
  f. Sjouke Jans van der Ley, geboren Menaldumadeel 19-04-1839   volgt III.E
   - levenloos kind (zoon), geboren Menaldumadeel 19-06-1841
  g. Waling Jans van der Ley, geboren Menaldumadeel 20-06-1842, overleden aldaar 29-06-1867
  h. Ale van Jans  der Ley, geboren Menaldumadeel 13-04-1847, overleden aldaar 17-09-1847
     
II.B Freerk Freerks van der Lei ook genaamd van der Ley , geboren Beetgum ca. 1802, trouwt Menaldumadeel 13-05-1829 Houkje Klazes de Groot, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1806, dochter van Klaas Klazes de Groot en Dirkje Alberts Buuren

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas van der Lei ook genaamd van der Ley, geboren Berlikum 06-03-1831, overleden Barradeel 12-10-1878
  b. Dorothea Freerks van der Lei ook genaamd van der Ley, geboren Berlikum 25-05-1833, trouwt Menaldumadeel 01-07-1857 Sjirk Tjitzes van Dijk, geboren Engelum 17-11-1827, zoon van Tjitze Sybrens van Dijk en Jantje Sjirks de Vries
  c. Dirkje Freerks van der Lei, geboren Berlikum 02-10-1835, trouwt Menaldumadeel 24-05-1862 Jacob Klazes Buwalda, geboren Nijkerk 09-08-1836, zoon van Klaas Ulbes Buwalda en Janke Willems Berghuistra
  d. Freerk Freerks van der Lei, geboren Berlikum 01-01-1839   volgt III.F
  e. Waling Freerks van der Lei, geboren Berlikum 05-12-1841   volgt III.G
  f. Dirk Freerks van der Ley, geboren 06-10-1844, overleden Menaldumadeel 05-02-1866
     
III.A Freerk Jans van der Ley, geboren Berlikum 15-08-1830, trouwt Menaldumadeel 19-05-1852 Richtje Baukes de Jong, geboren Berlikum 19-12-1824, overleden Menaldumadeel 11-02-1905, weduwe, dochter van Bauke Klazes de Jong en Mintje Gatzes Klaver

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjettje van der Lei, geboren Berlikum 22-12-1852, overleden Menaldumadeel 02-08-1883, trouwt Menaldumadeel 22-05-1879 Freerk Siebrens Lautenbach, geboren Berlikum 29-04-1851, overleden Menaldumadeel 17-01-1923, zoon van Sybren Sybrens Lautenbach en Afke Freerks Tilstra
  b. Mintje van der Ley, geboren Berlikum 21-05-1856, overleden aldaar 14-06-1856
  c. Jan van der Lei, geboren Berlikum 10-08-1859, overleden Leeuwarderadeel 30-01-1896
  d. Bauke van der Lei, geboren Berlikum 12-07-1863   volgt IV.A
  e. Mintje van der Lei, geboren Berlikum 02-10-1866, trouwt Menaldumadeel 16-05-1889 Keimpe Reitsma, geboren Berlikum 05-04-1867, zoon van Folkert Keimpes Reitsma en Maria Jans Koning
     
III.B Thijs Jans van der Ley, geboren Berlikum 25-09-1832, overleden aldaar 24-01-1920, trouwt Menaldumadeel 13-05-1856 Evertje Jacobs Ruiter, geboren Steenwijkerwold 23-06-1832, overleden Menaldumadeel 23-05-1897, dochter van Jacob Hendriks de Ruiter en Bontje Harms Tip

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan van der Ley, geboren Berlikum 04-02-1857   volgt IV.B
  b. Bondina van der Ley, geboren Berlikum 08-03-1860, overleden aldaar 10-09-1878
  c. Tjeerdtje van der Ley, geboren Berlikum 25-05-1862, overleden Haskerland 12-01-1932, trouwt Menaldumadeel 09-06-1892 Klaas Halma, geboren Beetgum 05-12-1858, overleden Menaldumadeel 03-10-1933, zoon van Heerke Nammens Halma en Antje Klazes Buwalda
  d. Jacob van der Ley, geboren Berlikum 13-05-1864, overleden aldaar 23-02-1865
  e. Jacob van der Ley, geboren Berlikum 20-07-1866   volgt IV.C
  f. Waling van der Ley, geboren Berlikum 21-10-1868, overleden aldaar 27-10-1871
  g. Trijntje van der Ley, geboren Berlikum 13-08-1870, overleden aldaar 18-02-1872
  h. Waling van der Ley, geboren Berlikum 02-01-1873   volgt IV.D
     
III.C Rinze Jans van der Ley, geboren Berlikum 11-04-1834, overleden Menaldumadeel 12-01-1896, trouwt (1) Menaldumadeel 09-04-1863 Elisabeth Nicolaas Klok, geboren Harlingen 16-12-1838, overleden Menaldumadeel 06-01-1871, dochter van Nicolaas Klok en Janke Piebes Schuur, trouwt (2) Menaldumadeel 05-10-1882 Saapke de Valk, geboren Berlikum 10-12-1849, overleden Barradeel 08-02-1915, dochter van Rinze Walings de Valk en Akke Dooitzes Dijkstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Janke van der Lei, geboren Berlikum 07-12-1863, trouwt Menaldumadeel 11-12-1884 Gerrit Jan Merjenberg, geboren Zwolle 1858, zoon van Gerrit Jan Merjenberg en Hermiena ter Haar
  b. Tjettje van der Lei, geboren Berlikum 02-10-1865, trouwt Menaldumadeel 15-05-1890 Jan Kramer, geboren Berlikum 10-06-863, zoon van Feddrik Douwes Kramer en Trijntje Jacobs Runia
  c. Jan van der Lei, geboren Berlikum 27-08-1868   volgt IV.E
  d. Nicolaas van der Lei, geboren Berlikum 13-06-1870, overleden aldaar 06-08-1870
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Dooitze van der Lei, geboren Berlikum 26-07-1883, overleden aldaar 29-07-1883
  f. Akke van der Ley, geboren Berlikum 10-09-1885, trouwt Menaldumadeel 06-05-1909 Hendrik Haarsma, geboren Minnertsga 12-08-1882, zoon van Frans Haarsma en Klaaske Kuipers
     
III.D Dooitze Jans van der Ley, geboren Berlikum 17-02-1836, overleden Menaldumadeel 28-03-1910, gehuwd, trouwt (1) Menaldumadeel 18-06-1859 Hyke Sybrens van Gelder, geboren Berlikum 27-05-1834, overleden Menaldumadeel 27-11-1860, dochter van Sybren Kornelis van Gelder en Sjoerdtje Sjoerds Hogerhuis, trouwt (2) Menaldumadeel 20-05-1863 Froukje Johannes Oostringa, geboren Het Bildt 17-04-1836, overleden Menaldumadeel 23-04-1919, dochter van Johannes Martens Oostringa en Janke Dirks Huisman

kinderen uit 1e huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon), geboren Menaldumadeel 13-11-1860
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  a. Jan van der Ley, geboren Menaldumadeel 20-03-1864   volgt IV.F
  b. Johannes van der Lei, geboren Menaldumadeel 05-09-1866   volgt IV.G
  c. Tjerkje van der Lei, geboren Menaldumadeel 17-09-1868, trouwt Menaldumadeel 02-06-1898 Arjen de Vries
  d. Marten van der Lei, geboren Menaldumadeel 21-10-1870   volgt IV.H
  e. Freerk van der Lei, geboren Menaldumadeel 06-11-1872   volgt IV.I
  f. Janke van der Lei, geboren Menaldumadeel 20-12-1874, trouwt Menaldumadeel 29-05-1902 Douwe van der Hout, geboren Menaldumadeel 10-11-1877, zoon van Andele Hommes van der Hout en Romkje Cornelis Vrieswijk
  g. Thijs van der Lei, geboren Menaldumadeel 30-10-1876   volgt IV.J
     
III.E Sjouke van der Ley, geboren Menaldumadeel 19-04-1839, trouwt Menaldumadeel 20-05-1869 Klaasje Pieters Smidt, geboren Menaldumadeel 12-10-1842, overleden Het Bildt 18-12-1919, weduwe, dochter van Pieter Pieters Smidt en Maartje Jans de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan van der Ley, geboren Berlikum 30-06-1870, overleden aldaar 08-09-1873
  b. Pieter van der Ley, geboren Berlikum 20-09-1871   volgt IV.K
  c. Maartje van der Lei, geboren Berlikum 26-12-1872, trouwt Het Bildt 18-06-1896 Theunis Bos, geboren Bozum ca. 1863, zoon van Bintje Johannes Bos en Feikje Theunis de Waard
  d. Tjetje van der Lei, geboren Berlikum 01-05-1874, trouwt Het Bildt 24-05-1900 Willem de Jong, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1874, zoon van Sybe de Jong en Itske Tanja
  e. Jan van der Lei, geboren Berlikum 10-10-1875   volgt IV.L
  f. Freerk van der Ley alias Lei, geboren Berlikum 22-05-1877   volgt IV.M
  g. Atje van der Lei, geboren Berlikum 30-08-1879, trouwt Het Bildt 07-05-1914 Klaas de Vries, oud 33 jaar, geboren Beetgum, zoon van Hendrik de Vries en Antje Boersma
  h. Thijs van der Lei, geboren Berlikum 07-09-1881   volgt IV.N
     
III.F Freerk Freerks van der Lei ook genaamd van der Ley, geboren Berlikum 01-01-1839, trouwt Menaldumadeel 06-05-1865 Janke Dirks de Groot, geboren Wier ca. 1843, dochter van Dirk Klazes de Groot en Pietje Leenderts van den Akker
     
  a. Dirk van der Ley, geboren Sint Jacobiparochie 15-04-1866   volgt IV.O
  b. Pietje van der Ley, geboren Sint Jacobiparochie 25-10-1867, overleden Barradeel 17-09-1925, trouwt Barradeel 19-05-1894 Sybren de Vries, geboren Barradeel 27-05-1866, overleden aldaar 09-01-1951, zoon van Pieter Sybrens de Vries en Jiskje Pieters Steensma  
  c. Houkje van der Ley, geboren Minnertsga 22-11-1869, overleden Woudsend 14-11-1937, trouwt Het Bildt 16-05-1895 Sybren Schulp, oud 35 jaar, geboren Sint Jacobiparochie 18-03-1860, overleden aldaar 27-01-1902, zoon van Jentje Schulp en Maartje de Groot
  d. Dirkje van der Ley, geboren Minnertsga 23-05-1871, overleden Sint Jacobiparochie 28-04-1931, trouwt Barradeel 19-05-1894 Johannes Schouwerwou, geboren Sint Jacobiparochie 24-12-1870, overleden aldaar 09-02-1922, zoon van Jan Schouwerwou en Antje Faber
  e. Dorathea van der Ley, geboren Minnertsga 06-01-1873, overleden 24-02-1936, trouwt Schellinkhout  24-05-1896 Tewes van Dalen, geboren  Schellinkhout 18-05-1871, overleden Sint Jacobiparochie 13-08-1952, zoon van Jan van Dalen en Aafje Houtlosser  
  f. Trijntje van der Ley, geboren Minnertsga 13-01-1875, overleden aldaar 07-02-1877
  g. Antje van der Lei, geboren Minnertsga 14-09-1876, trouwt Het Bildt 08-05-1902 Pieter Stonebrink, oud 25 jaar, geboren Sint Jacobiparochie, zoon van Betze Stonebrink en Berber Santhuizen
  h. Trijntje van der Ley, geboren Minnertsga 27-01-1879
  i. Freerk van der Ley, geboren Minnertsga 05-02-1881, overleden aldaar 01-05-1885
  j. Jantje van der Ley, geboren Minnertsga 29-09-1883, overleden Heeren veen 28-06-1937, trouwt Schoterland 04-09-1904 Jacob Dijksma, oud 26 jaar, geboren Nieuwehorne 2010-1877, overleden Schoterland 21-01-1931, zoon van Olke Jans Dijksma en Maaike Jacobs Brouwer
  k. Freerkje van der Ley, geboren Minnertsga 08-06-1886, overleden 06-12-1948, trouwt Het Bildt 19-10-1911 Dirk Kingma, geboren Sint Jacobiparochie 24-10-1887, zoon van Enne Kingma en Lijntje Kuiken
     
III.G Waling Freerks van der Lei, geboren Berlikum 05-12-1841, trouwt Het Bildt 06-05-1869 Rinske Wassenaar, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1841, dochter van Aldert Arjens Wassenaar en Marijke Hendriks Koekee
     
IV.A Bauke van der Lei, geboren Berlikum 12-07-1863, overleden Hemelumer Oldeferd 01-05-1902, trouwt (1) Menaldumadeel 19-05-1887 Jetske Dijkstra, geboren Beetgum 12-02-1863, overleden Menaldumadeel 06-12-1889, dochter van Thomas Meinderts Dijkstra en Harmke Meines van Dijk, trouwt (2) Menaldumadeel 20-02-1890 Wytske Boomsma, geboren Britswerd 23-02-1866, emigreert naar Usa - aankomst Ellis Island 28-04-1903, dochter van Geert Abes Boomsma en Trijntje Minzes van den Akker

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Freerk van der Lei, geboren Menaldumadeel 28-11-1889, emigreert naar Usa - aankomst Ellis Island 28-04-1903
     
IV.B Jan van der Ley, gardenier, geboren Berlikum 04-02-1857, overleden aldaar 28-03-1919, trouwt (1) Menaldumadeel 24-05-1883 Yke Lautenbach, geboren Berlikum 06-12-1860, overleden Menaldumadeel 23-05-1893, dochter van Dirk Willems Lautenbach en Knierke Jarigs Winselaar, trouwt (2) Menaldumadeel  30-08-1894 Jeltje Post, geboren Sint Annaparochie 20-05-1866, overleden Menaldum 28-04-1930, dochter van Jacob Post en Klaaske de Jong

kinderen uit 1e huwelijk:
     

  a. Knierke van der Ley, geboren Berlikum 26-03-1884, trouwt Menaldumadeel 17-05-1906 Hyltje Tigchelaar, geboren Franeker 07-08-1880, zoon van Ynze Pieters Tigchelaar en Sytske Hiddes Norder
  b. Bondina van der Ley, geboren Berlikum 06-12-1885, trouwt Menaldumadeel 21-05-1908 Simon de Haan, geboren Minnertsga 08-07-1879 , zoon van Uilke de Haan en Dieuwke Bakker
  c. Thijs van der Ley, geboren Berlikum 19-08-1889, trouwt Menaldumadeel 10-08-1922 Berber de Vries, geboren Hallum 23-05-1891, dochter van Gerben Klazes de Vries en Doetje Bienzes Rienks
  d. Dirk van der Ley, geboren Berlikum 29-03-1893, overleden aldaar 28-10-1893
 
kinderen uit 1e huwelijk:
 
  e. Klaaske van der Ley, geboren Berlikum 18-02-1895, trouwt Menaldumadeel 14-03-1918 Tiemen Stobbe, timmerman, geboren Ambt Ommen 18-03-1891, zoon van Harmen Thijmens Stobbe en Geertje Zwier
   - levenloos kind (dochter}, geboren Menaldumadeel 24-10-1896
  f. Jacob van der Ley, geboren Menaldumadeel 03-03-1898
  g. Evertje van der Ley, geboren Menaldumadeel 04-09-1899
  h. Klaas van der Ley, geboren Menaldumadeel 09-06-1901, overleden aldaar 12-04-1902 
     
IV.C Jacob van der Ley, geboren Berlikum 20-07-1866, trouwt Menaldumadeel 22-05-1890 Grietje Hettema, geboren Beetgum 28-05-1865, dochter van Doeke Hettes Hettema en Doetje Jans Boomsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Doetje van der Lei, geboren Het Bildt 17-04-1891, overleden aldaar 26-05-1892 
  b. Thijs van der Lei, geboren Het Bildt 16-06-1893
  c. Doetje van der Lei, geboren Menaldumadeel 19-08-1900
     
IV.D Waling van der Ley, geboren Berlikum 02-01-1873, overleden Menaldumadeel 01-12-1939, trouwt Menaldumadeel 10-08-1899 Rinske Nauta, geboren Beetgum 17-06-1871, overleden Menaldumadeel 11-04-1926, dochter van Sape Lucas Nauta en Rinske Foppes de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Thijs van der Ley, geboren Menaldumadeel 06-06-1900
  b. Sape van der Ley, geboren Menaldumadeel 17-05-1902
     
IV.E Jan van der Lei, geboren Berlikum 27-08-1868, trouwt Menaldumadeel 22-05-1884 Douwtje Faber, geboren Berlikum 14-02-1864, dochter van Jelle Franzes Faber en Aaltje Gerbes de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aaltje van der Lei, geboren Menaldumadeel 16-03-1894
     
IV.F Jan van der Ley, geboren Berlikum 20-03-1864, overleden Menaldumadeel 03-12-1933, trouwt Menaldumadeel 02-11-1893 Martzen Boomsma, oud 34 jaar, geboren Berlikum, dochter van Wybe Andeles Boomsma en Geertje Gerkes de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Dooitze van der Ley, geboren Menaldumadeel 29-07-1895
     
IV.G Johannes van der Lei, geboren Menaldumadeel 05-09-1866, trouwt Menaldumadeel 18-05-1893 Cornelia de Jong, geboren Barradeel 23-02-1869, dochter van Andries Jelles de Jong en Geertje Sybes Walstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geertje van der Lei, geboren Menaldumadeel 21-01-1894
  b. Froukje van der Lei, geboren Menaldumadeel 10-01-1900
  c. Dooitze van der Lei, geboren Menaldumadeel 10-07-1901
     
IV.H Marten van der Lei, geboren Menaldumadeel 21-10-1870, overleden aldaar 18-11-1935, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 20-05-1897 Aafke de Jong, geboren Barradeel 15-01-1871, dochter van Andries Jelles de Jong en Geertje Sybes Walstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Froukje van der Ley, geboren Menaldumadeel 30-12-1897
  b. Dooitze van der Lei, geboren Menaldumadeel 28-12-1900
  c. Geertje van der Lei, geboren Menaldumadeel 06-01-1902
     
IV.I Freerk van der Lei, geboren Menaldumadeel 06-11-1872, overleden aldaar 01-09-1929, gehuwd
     
IV.J Thijs van der Lei, geboren Menaldumadeel 30-10-1876, trouwt Menaldumadeel 23-05-1907 Trijntje Boomsma
     
     
IV.K Pieter van der Ley, geboren Berlikum 20-09-1871, trouwt Het Bildt 24-05-1900 Elisabeth de Jong, geboren Sint Jacobiparochie ca. 1876, dochter van Sybe de Jong en Itske Tanja
     
IV.L Jan van der Lei, geboren Berlikum 10-10-1875, trouwt Het Bildt 14-12-1922 Elske Posthuma, geboren Driesum 1882, dochter van Sipke Sytses Posthuma en Pietje Jogchums Smits
     
IV.M Freerk van der Ley alias Lei, geboren Berlikum 22-05-1877, trouwt Het Bildt 15-04-1920 Trijntje Algra, oud 29 jaar, geboren Stiens, dochter van Hendrik Tjeerds Algra en Aafke Johannes Smits
     
IV.N Thijs van der Lei, oud 26 jaar, geboren Berlikum ca. 1991, trouwt Het Bildt 28-05-1908 Grietje Rollingswier, oud 21 jaar, geboren Finkum, dochter van Doede Rollingswier en Ytje Wobma
     
IV.O Dirk van der Ley, geboren Sint Jacobiparochie 15-04-1866, overleden aldaar 01-08-1939, trouwt Het Bildt 28-04-1892 Pietje Postma, geboren Sint Jacobiparochie 16-12-1867, overleden aldaar 24-02-1923, dochter van Harmen Postma en Geertje Noordbeek
     

contact

naar boven

disclaimer