GENEALOGIE BROER DOUWES


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  153, 306, 612


     
I. Broer Douwes trouwt Pietertien Jans, overleden na 1681

kinderen dit huwelijk:
 

  a. Douwe   volgt II.A
  b. Pier   volgt II.B
  c. Auke   volgt II.C
  d. Ede, overleden voor 1698
     
II.A Douwe Broers, overleden Oldeberkoop 1702, trouwt Hiltie Martens

kinderen dit huwelijk:
 

  a. Marten
  b. Jan
     
II.B Pier Broers, wonend te Oldeberkoop, overleden De Blesse/Blesdijke voor 9-12-1709, trouwt Leena Roelants
     
II.C

Auke Broers, in 1700 eigenaar van stem nr. 31 te Oldeberkoop samen met Douwe Broers en Pier Broers, in 1710 lidmaat te Nijeholtpade, overleden voor 1743 trouwt Jantje Meinen, in 1710 lidmaat te Nijeholtpade, overleden na 1743

kinderen dit huwelijk:
 

  a. Antje Aukes, geboren ca. 1694, overleden Wolvega ca. 1762, trouwt voor 1727 Jan Jans Bult de oude, boer, wonende Oldeholtpade, geboren ca. 1700, overleden Wolvega ca. 1775
  b. Sijbe Aukes   volgt III
  c. Pietertje, gedoopt Ter Idzard 19-09-1710
     
III. Sijbe Aukes, overleden voor 1749, trouwt Oldeberkoop 20-07-1738 Rixt Sippes, gedoopt Ter Idzard 20-07-1710, overleden Nijeholtpade 1796, dochter van Sippe Jans en Grietje Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oldeberkoop Nijeberkoop 1731-1810 - Inventarisnr.: 550
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 20 juli 1738
Man          : Sibe Aukes afkomstig van Oldeberkoop
Vrouw       : Rixt Sippes afkomstig van Nijeholtpade

Quotisatiekohieren 1749    -  Weststellingwerf, fol. 27
Rixt Sippes, Weststellingwerf  -  Plaats:   Nijeholtpade       
Omschrijving:   boerinne
Gezin volw:   2 en kind: 2      -  Aanslag:   21-5-0
Verhoging:                          -  Vermogen:
     

GenWar2002

disclaimer