GENEALOGIE MIJNHEER - DE HEER


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 33, 66


     
I. Johannes Sjoerds, doopsgezind, overleden Rottevalle ca. 1797, trouwFroukjen Hendriks alias Frouwkjen Brands, doopsgezind, overleden in Rottevalle ca. 1803

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoerd Johannes, geboren Rottevalle ca. 1745   volgt II
  b. Janke Johannes, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten, trouwt Drachten 02-03-1783 Andries Lammerts Booy, bij huwelijk afkomstig van Zuiderdrachten
  c. Baukje Johannes, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten, geboren ca. 1760, overleden Langezwaag 05-03-1827, trouwt Drachten 20-07-1783 Jan Jochems, veenbaas, bij huwelijk afkomstig van Gersloot, geboren ca. 1758, overleden Leeuwarden 13-07-1827
  d. Fokjen Johannes, geboren circa 1750, overleden Rottevalle 18-05-1814, trouwt Jan Jans Doetjes, geboren Harkema-Opeinde 14-01-1755, overleden Rottevalle voor 1812, zoon van Jan Baukes en Jeltje Jans
     
II. Sjoerd Johannes Mijnheer alias de Heer, schipper, geboren Rottevalle 1747 en gedoopt Rottevalle-Witveen 19-01-1773, overleden Rottevalle 17-08-1832, trouwt Rottevalle 17-06-1770 Aats Gerrits, geboren Rottevalle 02-01-1749 en gedoopt aldaar 20-02-1803, overleden Rottevalle 28-05-1824, dochter van Gerrit Gerlofs en Barber Douwes

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811 - Inventarisnr.: 630
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 10 juni 1770 in Rottevalle
Man          : Sjoerd Joannes afkomstig van Rottevalle
Vrouw       : Aats Gerrits afkomstig van Rottevalle

Familienamen 1811 - Mairie Oudega, fol. 20
Mijnheer, Sjoerd Johannes, Rottevalle
k.    Brandtje 31, Leeuwarden, Barber 29, Drachten, Gerrit 26,
      Trijntje 22, Augustinusga, Froukjen 21, Geert 20
kk.  (v. Brandtje) Sjoerd 7;
      (v. Barber) Hendrik 5, Aatje 3, Sjoerd 1;
      (v. Froukjen) Jakob 1

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Brand alias Brantje Sjoerds de Heer, geboren ca. 1781   volgt III.A
  c. Barber Sjoerds de Heer, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten, geboren ca. 1783, overleden Smallingerland 06-07-1849, weduwe, trouwt Rottevalle 12-01-1806 Johannes Hendriks de Vries, bij huwelijk afkomstig van Noorderdrachten
  d. Gerrit Sjoerds Mijnheer, geboren ca. 1787   volgt III.B
  e. Trijntje Sjoerds de Heer alias Mijnheer, geboren Rottevalle ca. 1790 , overleden Achtkarspelen 31-01-1834, trouwt Achtkarspelen 29-07-1818 Klaas Douwes Oostma, geboren Surhuizum ca. 1791, overleden Achtkarspelen 11-03-1842, zoon van Douwe Louwes en Froukjen Klazes Oostma
  f. Froukjen Sjoerds de Heer, geboren ca. 1791   volgt III.C
  g. Geert Sjoerds de Heer, geboren ca. 1792  volgt III.D
     
III.A Brand Sjoerds de Heer, geboren ca. 1776, overleden Leeuwarden 06-01-1839, trouwt 1802 Hykke Fokkes, Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle - DTB nr. 630, 1724 - 1811
Vermelding: Attestatie afgegeven 9 mei 1802, Rottevalle
Man: Brantje Sjoerds, Rottevalle
Vrouw: Hykke Fokkes, Leeuwarden
NB: met attestatie naar Leeuwarden
 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoerd Brands de Heer, geboren Leeuwarden ca. 1805   volgt IV.A
     
III.B Gerrit Sjoerds Mijnheer, bij huwelijk afkomstig van Rottevalle, geboren ca. 1787, overleden Veenhuizen 15-12-1868, weduwnaar, trouwt Rottevalle 27-03-1808 Aukje Hendriks, bij huwelijk afkomstig van Rottevalle

Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle - DTB nr. 630, 1724 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 27 maart 1808, Rottevalle
Man:         Gerrit Sjoerds, Rottevalle
Vrouw:      Aukjen Hendriks, Rottevalle

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sjoerd Gerrits Mijnheer, geboren Harlingen 25-04-1813  volgt IV.B
  b. Hendrik Gerrits Mijnheer, geboren Harlingen 26-10-1816   volgt IV.C
     
III.C Froukjen Sjoerds de Heer, geboren Rottevalle 21-03-1788, overleden Rottevalle 23-09-1866, trouwt (1) Kortezwaag 05-11-1809 Albert Jakobs Schaafsma, schipper, geboren Noordwolde ca. 1799, overleden Noorder Dragten 13-07-1816, trouwt (2) Tietjerksteradeel 14-06-1845 Sipke Hendriks Tinga, geboren Garijp 13-09-1778 en gedoopt aldaar 18-10-1778, overleden Eestrum 01-11-1871

kinderen uit onbekende relatie(s):
 

  a. Albert Roels Mijnheer, geboren Drachten 6-11-1820   volgt IV.D
  b. Wiebe de Heer, geboren Drachten 12-12-1825, overleden aldaar 27-12-1825
  c. Auke de Heer, geboren Drachten 12-12-1825
     
III.D Geert Sjoerds de Heer, geboren Rottevalle 1792, overleden Achtkarspelen 04-02-1870, weduwnaar, trouwt (1) mairie Oudega 14-04-1813 Metje Jans Bosgra, geboren Oostermeer ca. 1795, overleden aldaar 01-05-1816, dochter van Jan Tietes Bosgra en Cicilia Franses, trouwt (2) Tietjerksteradeel 24-05-1817 Joukje Tomas Hoekstra

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan Geerts de Heer, geboren mairie Oostermeer 24-04-1816, overleden aldaar 05-05-1816
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Sjoerd de Heer, geboren Tietjerksteradeel 17-02-1818  volgt IV.E
     
IV.A Sjoerd Brands de Heer, geboren Leeuwarden ca. 1805, trouwt (1) Leeuwarden 21-07-1822 Marijke Martens Koning, geboren ca. 1803, overleden Leeuwarden 19-01-1839, trouwt (2) Leeuwarden 22-3-1840 Trijntje Jans Leemburg

Register van Leeuwarder Stemgerechtigden 1824
Naam                                    : Sjoerd Brands de Heer
Leeftijd / beroep                     : 23 / arbeider
Adres / eigenaar                     : C200 / Dijk, Sijtze van
Inschrijfdatum                        : 1824
Huurwaarde / rijksbelastingenl   : 11 / 0
Bijzonderheden                       : altijd hier gewoond; zie ook LBN-koh. 1825

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Hyke Sjoerds de Heer, geboren Leeuwarden 06-10-1822
  b. Marten Sjoerds de Heer, geboren Leeuwarden 22-08-1824   volgt V.A
  c. Joukje Sjoerds de Heer, geboren Leeuwarden 17-06-1828, overleden aldaar 03-08-1829
  d. Joukje Sjoerds de Heer, geboren Leeuwarden 07-09-1830, overleden aldaar 25-9-1864, trouwt Leeuwarden 03-06-1855 Romke Rappée, geboren Leeuwarden 01-03-1829, overleden aldaar 29-05-1901, zoon van Johannes Rappee en Trijntje Romkes
  e. Brand Sjoerds de Heer, geboren Leeuwarden 13-12-1832
  f. Wytske Sjoerds de Heer, geboren Leeuwarden 22-05-1835
  g. Geert Sjoerds de Heer, geboren Leeuwarden 02-10-1837, overleden aldaar 22-11-1839
     
IV.B Sjoerd Gerrits Mijnheer, turfschipper, geboren Harlingen 25-04-1813, trouwt Harlingen 26-01-1837 Aatje Hendriks Dolstra, geboren Leeuwarden 05-03-1818, dochter van Hendrik Oenes Dolstra en Aukje Martens van der Veen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aukje Sjoerds Mijnheer, geboren Franeker 14-09-1837, overleden Tietjerksteradeel 11-08-1838
  b. Hendrik Sjoerds Mijnheer, geboren Harlingen 08-06-1841, overleden Franeker 08-07-1871
  c. Aukje Manheer, geboren Leeuwarden 14-08-1843
  d. Sies Sjoerds Mijnheer. geboren Achtkarspelen 22-04-1845 overleden Franeker 16-12-1861
  e. Antje Sjoerds Mijnheer, geboren Wildervank 30-10-1848, overleden Zuidhorn 07-11-1848 (a/b schip liggende te Zuidhorn)
  f. Geert Sjoerds Mijnheer, geboren Leeuwarderadeel 24-02-1853
  g. Marten Sjoerds Mijnheer, geboren Menaldumadeel 04-03-1854
  h. Sjoerd Sjoerds Mijnheer, geboren Menaldumadeel 16-10-1857
     
IV.C Hendrik Gerrits Mijnheer, geboren Harlingen 26-10-1816, trouwt Harlingen 10-12-1841 Trijntje Sietses de Boer
     
IV.D Albert Roels Mijnheer, geboren Rottevalle 06-11-1820, overleden Achtkarspelen 10-03-1903, trouwt (1) Achtkarspelen 20-04-1840 Antje Jans Pama, geboren Surhuisterveen 09-03-1818, overleden aldaar 11-09-1860, dochter van Jan Ates Pama en Sjoewke Jakobs Kuipers, trouwt (2) Achtkarspelen 13-05-1865 Sytske Lammerts Elzinga, geboren Surhuisterveen 25-07-1825, overleden aldaar 26-11-1901, dochter van Lammert Durks Elzinga en Antje Ties de Vries

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan Alberts Mijnheer, geboren Surhuisterveen 25-10-1840, overleden aldaar 12-08-1861
  b. Dieuwke Alberts Mijnheer, geboren Surhuisterveen 24-09-1842, overleden Achtkarspelen 13-01-1869, trouwt Achtkarspelen 22-04-1865 Jan de Jong geboren Surhuisterveen ca. 1839, zoon van Barelt Jans de Jong en Barber de Weerd
  c. Froukje Alberts Mijnheer, geboren Surhuisterveen 12-09-1844, trouwt Achtkarspelen 02-01-1869 Sipke Gjeltema, oud 23 jaar, geboren Surhuisterveen ca.1845, zoon van Gjelt Hepkes Gjeltema en Trijntje Jans Por
  d. Geeske Mijnheer, geboren Surhuisterveen 28-08-1847, trouwt [wetteging 1 kind] Achtkarspelen 29-10-1870 Albert Geerts Bos, geboren Surhuisterveen ca. 1847, zoon van Geert Sybes Bos en Ynskje Alberts Herder
  e. Aukje Alberts Mijnheer, geboren Surhuisterveen 12-10-1849, trouwt Achtkarspelen 02-01-1869 Anne Siebes de Vries, geboren Surhuisterveen ca. 1846, zoon van Sybe Annes de Vries en Hielkjen Jelmers Slotegraaf
  f. Hinke Alberts Mijnheer, geboren Surhuisterveen 04-11-1851, overleden Achtkarspelen 28-03-1908, trouwt Achtkarspelen 01-06-1872 Hendrik Jans de Zwart, oud 34 jaar, geboren Augustinusga ca. 1838, zoon van Jan Ruurds de Zwart en Tjitske Hendriks van der Bij
  g. Jakob Alberts Mijnheer, geboren Surhuisterveen 17-04-1854   volgt V.B
  h. Trijntje Alberts Mijnheer, geboren Surhuisterveen 28-04-1856, overleden Achtkarspelen 31-05-1874
  i. Sjoerd Alberts Mijnheer, geboren Surhuisterveen 15-10-1859, overleden aldaar 24-05-1860   volgt V.C
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  j. Antje Alberts Mijnheer, geboren Surhuisterveen 22-01-1866, overleden Achtkarspelen 23-07-1889, trouwt Achtkarspelen 23-10-1886 Rienk van Dekken, geboren te Harkema Opeinde ca. 1957, zoon van Luitzen Pieters van Dekken en Wytske Rienks Westra
  k. Sjoerd Alberts Mijnheer, geboren Surhuisterveen 02-07-1869
     
IV.E Sjoerd Geerts de Heer, geboren Tietjerksteradeel 17-02-1818, trouwt Leeuwarden 12-06-1844 Heintje Jonas Marinus

kinderen uit dit huwelijk:
 

    Joukje Sjoerds de Heer, geboren Leeuwarden 09-01-1845, trouwt [wetteging 1 kind] Kampen 30-01-1873 Jan Hoeve, geboren Kampen ca. 1839, zoon van Gerrit Hoeve en Johanna Alberdina Beets
    Geert Sjoerds de Heer, geboren Leeuwarden 13-09-1847   volgt V.D
    Jelle Sjoerds de Heer, geboren Leeuwarden 20-07-1857
     
V.A Marten Sjoerds de Heer, geboren Leeuwarden 22-08-1824, trouwt (1) Leeuwarden 13-05-1849 Martje Alles de Herder, geboren Opsterland 12-08-1824, overleden Leeuwarden 05-09-1870, dochter van Alle Egberts de Herder en Antje Jannes Eisinga, trouwt (2) Leeuwarden  25-11-1871 Kaatje Goedemoed, geboren Sneek 09-04-1826, overleden Leeuwraden 04-12-1905, dochter van Bauke Goedemoed en Attje Karels de Vries

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Sjoerd de Heer, geboren Leeuwarden 29-08-1850
  b. Alle de Heer, geboren Leeuwarden 02-10-1854, trouwt Leeuwarden 27-9-1879 Aafke van der Veer
     
V.B Jakob Mijnheer, geboren Surhuisterveen 17-04-1854, overleden Achtkarspelen 31-05-1935, trouwt Smallingerland 20-04-1878 Trientje de Jong, geboren Surhuisterveen 04-10-1852, overleden Achtkarspelen 23-12-1925 , dochter van Bareld Barelds de Jong en Antje Gaukes Witteveen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Jakobs Mijnheer, geboren Smallingerland 04-10-1878
  b. Albert Jakobs Mijnheer, geboren Achtkarspelen 15-12-1880, overleden aldaar 24-04-1911
  c. Grietje Jakobs Mijnheer, geboren Achtkarspelen 10-10-1882
  d. DieuwkeJakobs  Mijnheer, geboren Achtkarspelen 20-10-1884, overleden aldaar 28-10-1884
  e.

Dieuwke Jakobs Mijnheer, geboren Achtkarspelen 03-09-1885, overleden Leeuwarden 13-12-1931

  f. Froukje Jakobs Mijnheer, geboren Achtkarspelen 26-11-1887, overleden aldaar 28-06-1888
  g. Jan Jakobs Mijnheer, geboren Achtkarspelen 27-06-1889, overleden aldaar 19-09-1892
  h. Tjitske Jakobs Mijnheer, geboren Surhuisterveen 09-10-1891, trouwt Schoterland 09-12-1915 Lammert Prinsen, oud 23 jaar, geboren Heerenveen, zoon van Jan Prinsen en Jaantje van der Schaar
  i. Jan Jakobs Mijnheer, geboren Achtkarspelen 03-08-1893, overleden aldaar 04-06-1938, trouwt Achtkarspelen 31-07-1924 Grietje Jacoba Jongsma, geboren Zoutkamp 08-04-1901, overleden Opende 05-11-1988
  j. Froukje Jakobs Mijnheer, geboren Achtkarspelen 01-08-1895
  k. Sjoerd Jakobs Mijnheer, geboren Surhuizum 03-02-1898, ttrouwt Achtkarspelen 15-09-1917 Egbertje Gjaltema, geboren Surhuisterveen ca, 1898, dochter van Sjoerd Gjaltema en Fetje Hoeksma
     
V.C Sjoerd Alberts Mijnheer, geboren Surhuisterveen 02-07-1869, trouwt Smallingerland 05-05-1894 Elisabeth Numan, geboren Drachten ca. 1869, dochter van Hendrik Tabes Numan en Aliet Zanstra
     
V.D Geert de Heer, geboren Leeuwarden 13-09-1847, trouwt Leeuwarden 26-05-1877 Jakobje Keuter, dochter van Gerrit Keuter en Stijntje Wenen

 
    Sjoerd de Heer, geboren Leeuwarden 20-08-1877
    Gerrit Roelof de Heer, geboren Leeuwarden 11-12-1878
    Stijntje de Heer, geboren Leeuwarderadeel 17-06-1881
     
     
     

GenWar2002

         

disclaimer