KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART

 

  Vorige pagina  Volgende 


oudouders:  nr. 32 t/m 62


32. Jan Jochems Zwart, veenbaas, Gersloot, Luxwoude, Langezwaag, Rottevalle, geboren Gersloot ca. 1758, overleden Leeuwarden 13-07-1827, trouwt Drachten 20-07-1783
33. Baukje Johannes de Heer, geboren ca. 1760, overleden Langezwaag 05-03-1827
     
34. Auke Meints, Noorder Drachten. overleden Drachten 1802, trouwt Drachten 21-01-1781 
35. Froukjen Jans, Noorder Drachten, overleden Drachten 05-1805
     
36. Ruurt Jans, geboren Gersloot 02-05-1774 en gedoopt Tjalleberd 22-05-1774, overleden Noorder Drachten 05-8-1811, trouwt Drachten 17-12-1797
37. Sjoerdje Jans de Wagt, arbeidster, geboren Noorder Drachten ca. 02-1771 en gedoopt Drachten 26-08-1771 
     
38. Albert Jans Scheenstra, bij huwelijk afkomstig van Nijelamer, geboren Wolvega ca. 1760, overleden Nijholtwolde 27-10-1831, trouwt Wolvega 17-11-1793
39. Baukje Annes (Kuipers), bij huwelijk afkomstig uit Nijelamer, geboren ca. 1773, overleden Weststellingwerf 05-02-1825 [overleden tijdens de watervloed]
     
40. Harmen Jans van Zwol, veenarbeider en turfmaker, geboren Sint Johannesga 17-10-1769 en gedoopt aldaar 05-11-1769, overleden Langezwaag 11-04-1811, trouwt (1) Tjalleberd 23-10-1791 Wytske Jans (Voolstra), gedoopt Tjallerberd 01-03-1772, overleden Langezwaag voor 1795, dochter van Jan Annes Voolstra en Grietje Jochems, trouwt (2) Langezwaag 09-08-1795
41. Wietske Feitzes Jeninga, arbeidster, geboren Luxwoude 07-08-1773, overleden Luxwoude 25-08-1866
     
42. Jan Bartels de Leeuw, veenwerker, turfmaker, gedoopt Beulake 15-12-1754, overleden Luinjeberd 15-12-1827, trouwt Tjalleberd 06-08-1786
43. Martjen Willems Hoekstra, geboren Drachten 05-02-1767 en gedoopt Langezwaag 21-04-1811, overleden Opsterland 14-08-1848
     
44. Anne Jans Voolstra, veenarbeider en veenbaas, geboren Gersloot en gedoopt Tjalleberd 26-11-1769, overleden Luxwoude 10-06-1837, trouwt (2) te Beetsterzwaag 29-01-1824 Baukjen Durks Krol, geboren Dragten 22-12-1769, overleden Luxwoude 30-01-1835, dochter van Durk Lubbertsen, schipper en Aaltje Roels, trouwt (1) (mogelijk) Heerenveen 27-11-1791
45. Antje Hendriks Wijnstra, geboren Drachten ca. 1768, overleden Luxwoude 16-11-1822
     
46. Jacobus Johannes Pool, schipper en arbeider, geboren Noorder Drachten 19-04-1772 en gedoopt Drachten 06-06-1784, overleden Luxwoude 02-02-1834, trouwt Drachten 19-01-1794
47. Baukjen Gerhardus (Baukje Gradus), gedoopt Drachten 24-12-1769, overleden Langezwaag 07-11-1835
     
48. Tabe Martens Koldijk, geboren Grouw 1786, overleden Lions 26-11-1825, trouwt Lekkum 13-01-1811
49. Klaaske Keimpes de Boer, geboren Lekkum 09-10-1783, trouwt (2) Baarderadeel 19-04-1828 Meinte Bontjes Meintema, geboren ca. 1793, overleden Baarderadeel 27-11-1858, zoon van Bontje Meintes Meintema en Antje Jentjes Siderius
     
50. Sjoerd Eeltjes Budstra, boer, geboren Grouw 1776, overleden aldaar 20-12-1833, trouwt rondom 1811
51. Trijntje Eeltjes Draaisma, geboren Boornbergum ca. 1783, overleden Grouw 10-12-1877
     
52. Marten Jacobs van der Meer, slagter, geboren Grouw ca. 1767, overleden Roordahuizum 01-01-1832, gehuwd, trouwt Roordahuizum 20-05-1798
53. Sytske Hermanus van Zandbergen, geboren 05-09-1773 en gedoopt Roordahuizum 26-09-1773, overleden Roordahuizum 05-06-1839
     
54. Jurjen Jurjens Posthuma (Posthumus, Postma), smit te Baard, geboren ca. 1784, overleden Baard 18-12-1826, trouwt Tietjerksteradeel (mairie Bergum) 03-02-1812
55. Froukje Durks Reitsma ook genoemd Reidsma, geboren ca. 1783, overleden Baarderadeel 03-02-1872
     
56. Hielke Andries Hottinga, geboren Nijehaske 22-04-1787 en gedoopt aldaar 06-05-1787, overleden Haskerland 10-10-1838, trouwt Haskerland (Mairie Haske) 11-02-1813
57. Jitske Jans de Vries, geboren Oldeboorn ca. 1791, overleden Schoterland 16-07-1888
     
58. Jan Harmens Dijkstra, bij huwelijk afkomstig van Oostrum , overleden voor 10-1829, trouwt (1) Oostrum 15-11-1807
59. Johanna Petronella Holkema, geboren Oostrum ca. 1786, trouwt (2) Utingeradeel 31-10-1829 Johannes Caspers Prinselaar, geboren Joure ca. 1802, zoon van Casper Johannes Prinselaar en Harmke Rienks
     
60. Jan Louwes van der Meulen, geboren Drachten 1790, overleden Utingeradeel 18-01-1878, trouwt Utingeradeel 04-10-1823
61. Roeltje Jacobs Drijfhout, geboren ca. 1800, overleden Utingeradeel 10-01-1882
     
62. Abe Hettes Wiersma, geboren Oldeboorn ca. 1790, overleden Utingeradeel 02-08-1842, trouwt Utingeradeel (Mairie Oldeboorn) 16-05-1816
63. Tietje Klazes van der Wal, geboren Akkrum ca. 1791, overleden Utingeradeel 19-02-1865
     

  Vorige pagina  Volgende 

     

GenWar2002

disclaimer