GENEALOGIE ZWART 


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64


     
I.

Jochum Jans, overleden Ureterp ca. 1792, trouwt Antje Willems, overleden Ureterp ca. 1797

N.B. mogelijk dit echtpaar:
Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp-Siegerswoude
DTB nr. 569, 1722 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 december 1750, Ureterp
Man: Jochum Jans, Ureterp
Vrouw: Antje Claases, Ureterp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Jochems, geboren ca. 1758   volgt II
     
II.

Jan Jochems Zwart, veenbaas, bij huwelijk afkomstig van Gersloot, geboren ca. 1758, overleden Leeuwarden 13-07-1827, trouwt Drachten 20-07-1783 Baukje Johannes de Heer, bij huwelijk afkomstig van Noorder Drachten, geboren ca. 1760, overleden Langezwaag 05-03-1827, dochter van Johannes Sjoerds en Froukjen Hendriks Brands

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 juli 1783, Drachten
Man:          Jan Jochems, Gersloot
Vrouw:       Baukje Johannes, Noorderdrachten

Akte van naamsaanmening 1811 - Mairie Langezwaag, fol. 42v
Zwart, Jan Jochems, Langezwaag
k.   Jochem 27  Langezwaag; Johannes 25  Leeuwarden; Sipke 22  Luxwoude; Sjoerd 19 Langezwaag;
     Meindert 15 Langezwaag - Brand 9 Langezwaag
kk. van Jochem: Baukjen 4

Memories van Successie - Kantoor Gorredijk 1827
Overledene: Baukje Johannes de Heer - Overleden: 5 maart 1827 - Wonende: Langezwaag
  moeder van Jochem Jans Zwart, arbeider, Johannes Jans Feenstra, voerman Leeuwarden en  Sipke, schipper zonder vaste woonplaats, Mindert, idem en Brand Jans Zwart, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

kinderen uit dit huwelijk:
 
  a. Jochem, geboren Luxwoude ca 1784   volgt III.A
  b. Johannes, geboren ca. 1787    volgt III.B  
  c. Sipke, geboren Wartena 1790   volgt III.C
  d. Sjoerd, geboren Oudega 03-09-1792, vermist in Franse Krijgsdienst
Soldaten leger Napoleon -  data J.A. Paasman:
2655. Sjoerd Jans Zwart - geboren Oudega 3-9-1792, burgerlijke staat: niet vermeld; lichting Langezwaag 1812; ouders: Jan Jochems Zwart en Baukje Johannes.
bijzonderheden: loteling; 26e regt., 5e bat., 4e comp.; NB op lijst vermisten 03.11.1813 onder-prefect Heerenveen, mairie Langezwaag; loteling 29.03.1813 bij de zeemacht zonder onderdeel; vermist: 11.1813 en eind 1814; laatste bericht: 18.10.1813 uit Frankfort
bronnen: nr. 79 Vermisten; RAF toegang 16/161
  e. Mindert, geboren Rottevalle ca. 1796   volgt III.D
  f. Brand, geboren Langezwaag ca. 1802   volgt III.E
   

 

III.A Jochem Jans Zwart, arbeider, geboren Luxwoude ca 1784, overleden voor 1863, trouwt (1) Langezwaag 1807 Geeske Jochums, bij huwelijk afkomstig van UreterpGeeske, geboren Ureterp 18-03-1783 en gedoopt Ureterp en Siegerswoude 04-05-1783, dochter van Jochem Fookes en Antje Hajes, overleden Siegerswoude 24-02-1809, trouwt (2) mairie Langezwaag 35-08-1812 Rigtje Aukes, geboren Noorderdrachten 02-02-1786 en gedoopt Drachten 12-03-1786, overleden Schoterland 13-09-1864, dochter van Auke Meints en Froukjen Jans

Trouwregister Hervormde gemeente Ureterp-Siegerswoude - DTB nr. 569, 1722 - 1811
Vermelding: Attestatie afgegeven 14 juni 1807, Ureterp / Siegerswoude
Man:          Jochem Jans, Langezwaag
Vrouw:       Geeske Jochems, Ureterp
NB:            gehuwd te Langezwaag

1812 Langezwaag, notaris G.T.de Jongh
Huwelijkstoestemming, akte niet aanwezig
- Jochem Jans Zwart te Luxwoude, zoon van Jan Jochems Zwart en Baukjen Johannes te Langezwaag

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Baukje Jochums Zwart, geboren Langezwaag 1807, overleden Opsterland 01-07-1843, trouwt Beetsterzwaag 24-01-1828 Pieter Martens Slof, geboren Langezwaag ca. 1804, overleden Opsterland 26-09-1854, zoon van Marten Willems Slof en Janke Sijnes
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Jan Jochems Zwart, geboren Luxwoude 21-07-1815   volgt IV.A
  c. Froukjen Zwart, geboren Terwispel 06-06-1818, overleden Avereest 18-12-1891, trouwt Weststellingwerf 25-05-1849 Aant alias Arend Jochems Niks, geboren Opsterland (mairie Langezwaag) 15-02-1814, overleden Ambt Hardenberg 1862, zoon van Jochem Bonnes Niks en Aaltje Jans Mud, trouwt (2) Avereest 28-02-1879 Douwe Kuiper, weduwnaar van Johanna Schreuder, geboren Leeuwarden 1821, overleden Avereest 25-11-1891, zoon van Heere Jacobs Kuiper en Romkje Douwes
  d. Johanniske Jochums Zwart, geboren Langezwaag 31-05-1821, overleden Weststellingwerf 28-04-1897, trouwt Weststellingwerf 27-12-1849 Koop Alberts Maat, geboren Sintjohannesga 11-04-1817, overleden Weststellingwerf 16-07-1880, zoon van Albert Harmens Maat en Jantje Koops Oord
  e. Sjoerd Jochems Zwart, geboren Opsterland 30-07-1823   volgt IV.B
  f. Wytske Jochems Zwart, geboren Opsterland 29-04-1827, overleden Weststellingwerf 26-08-1897, trouwt (1) Weststellingwerf 08-04-1847 Hessel Thijsses Oosterdijk, geboren Weststellingwerf 16-06-1821, overleden aldaar 24-01-1857, zoon van Thijs Jans Oosterdijk en Rikstje Hessels Meybos, trouwt (2) Weststellingwerf 15-04-1858 Aaldert Jans van der Leest, geboren Vinkenga 21-08-1828, overleden aldaar 11-06-1905, zoon van Jan Aalderts van der Leest en Grietje Klazes Scheper
  g. Sipke Jochems Zwart, geboren Steenwijkerwold ca. 1830   volgt IV.C
     
III.B Johannes Jans (Johannes Jans voert na 1811 de achternaam Feenstra), voermansgezel, voerman, geboren ca. 1786, overleden Leeuwarden 19-01-1851, ondertrouwt Leeuwarden 03-05-1811 en trouwt aldaar 15-05-1811 Anna Sierds Wagenaar, geboren 02-05-1790 en gedoopt Leeuwarden 19-05-1790, overleden Leeuwarden 22-06-1874, weduwe, dochter van Sierd Halbes en Anna Jans

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1811-1812 - Inventarisnr.: 916
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 15 mei 1811
Man          : Johannes Jans afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Anna Sierds Wagenaar afkomstig van Leeuwarden

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1811-1812 - Inventarisnr.: 916
Vermelding : Ondertrouw op 3 mei 1811
Man          : Johannes Jans afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Anna Sierds Wagenaar afkomstig van Leeuwarden
Opmerking  : hij is voermansgezel

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1811-1812 - Inventarisnr.: 916
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 15 mei 1811
Man          : Johannes Jans afkomstig van Leeuwarden
Vrouw       : Anna Sierds Wagenaar afkomstig van Leeuwarden

Registre Civique Leeuwarden 1811
Naam :  Johannes Jans Feenstra
Geboortejaar :  1786
Beroep (1811) :  Voiturier
Beroep (1815) :  Voerman
Wijkletter huisnummer :  B 167
Register van Leeuwarder Stemgerechtigden 1824
Naam :  Johannes Feenstra
Leeftijd / beroep :  38 / voerman / sleper *
Adres / eigenaar :  B193 / FEENSTRA, JOHANNES
Inschrijfdatum :  1824
Huurwaarde / rijksbelastingenl. :  40 / 45
Bijzonderheden :  13 j. alhier woonachtig; belastingbedrag later doorgehaald

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Feenstra, geboren Leeuwarden 29-07-1812 en gedoopt aldaar 26-08-1812
  b. Baukje Feenstra, geboren Leeuwarden 15-09-1816, overleden aldaar 30-03-1848, trouwt Leeuwarden 24-11-1844 Hendrik Schrijver
  c. Sierd Feenstra, geboren Leeuwarden 20-11-1818, overleden aldaar 23-03-1820
  d. Geeske Feenstra, geboren Leeuwarden 01-10-1820, overleden aldaar 28-06-1859
  e. Sierd Feenstra, geboren Leeuwarden 23-09-1822, overleden aldaar 19-06-1824
  f. Sierd Feenstra, geboren Leeuwarden 03-08-1826, overleden aldaar 15-09-1827
  g. Sjoerd Feenstra, geboren Leeuwarden 09-02-1829, overleden aldaar 18-10-1836
  h. Anna Feenstra, geboren Leeuwarden 01-04-1835
     
III.C Sipke Jans Zwart, schipper, geboren Wartena ca. 1790, overleden Leeuwarden 03-03-1858, trouwt Idaarderadeel 10-12-1818 Baukje Durks van der Zee, geboren Grouw 08-04-1794 en gedoopt aldaar 18-05-1794, overleden Leeuwarden 26-01-1847, dochter van Durk Jurres van der Zee en Hittje Pieters van Asperen

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Durk Sipkes Zwart, geboren Idaarderadeel 16-01-1819, overleden Leeuwarden 24-06-1842
  b. Baukje Sipkes Zwart, geboren Idaarderadeel 11-03-1821, overleden Joure 21-05-1854, trouwt Leeuwarden 29-10-1843 Jan Jans Heida, geboren Leeuwarden 20-12-1813, overleden, zoon van Jan Aukes Heyda en Wytske Jans de Haan
Memories van Successie - Kantoor Heerenveen 1854
Overledene: Baukje Sipkes Zwart - Overleden: 21 mei 1854 - Wonende: Joure
  vrouw van Jan Jans Heida, schipper; moeder van minderjarige Sipke, Jan, Dirk en Wytske Jans Heida. Saldo fl. 56,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
     
III.D Mindert Jans Zwart, schipper, veenbaas, geboren Rottevalle ca. 1796, overleden Manaldumadeel 01-01-1835, trouwt Beesterzwaag 07-11-1822 Antje Lourens Leenberg (Liemburg), geboren Langezwaag 01-02-1801, overleden Irnsum 19-07-1868, dochter van Laurens Bartelds Liemborg en Baukjen Durks Krol
Antje Lourens Leenberg (Liemburg) trouwt (2) Steenwijkerwold 31-12-1835 Jacob Hendriks de Ruiter

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Minderts Zwart, geboren Luxwoude 25-05-1824   volgt IV.D
  b. Baukje Minderts Zwart, geboren Opsterland 07-05-1826, overleden Menaldumadeel 03-02-1844
  c. Lourens Minderts Zwart, geboren Utingeradeel 07-03-1829   volgt IV.E
  d. Sjoerd Minderts Zwart, geboren Leeuwarden 01-02-1831   volgt IV.F
     
III.E Brand Jans Zwart, schipper, geboren Langezwaag ca. 1802, overleden Ooststellingswerf 19-06-1872, trouwt Beetsterzwaag 21-02-1828 Jantje Berends de Groot, geboren Terwispel ca. 1802, overleden Ooststellingswerf 03-03-1873, dochter van Berend Klazes de Groot, schipper en Akke Jans

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Berend Zwart, geboren Langezwaag 04-06-1829   volgt IV.G
  b. Baukjen Zwart, geboren Langezwaag 06-07-1830, overleden Steenwijkerwold 1875, trouwt Steenwijkerwold 29-04-1854 Jan Bijker, geboren Steenwijkerwold ca. 1830, zoon van Jan Anner Bijker en Hendrika de Moer
  c. Jan Zwart, geboren Langezwaag 03-02-1835   volgt IV.H
  d. Akke Zwart, geboren Steenwijkerwold ca. 1840, overleden Ooststellingswerf 14-05-1916, trouwt Ooststellingswerf 21-03-1862 Jan Pruim, geboren Zevenhuizen ca. 1837, overleden Ooststellingswerf 06-06-1902, zoon van Andries Jans Pruim en Jantje Geerts Oost
  e. Antje Zwart, geboren Steenwijkerwold ca. 1843, overleden Ooststellingwerf 24-06-1928, trouwt Ooststellingswerf 20-12-1879 Alle Hendriks de Vries, geboren Jubbega Schurega 07-10-1833, overleden Ooststellingwerf 20-11-1904, zoon van Hendrik Siegers de Vries en Aaltje Alles Veenstra
     
IV.A Jan Jochems Zwart, geboren Luxwoude 21-07-1815, trouwt Weststellingwerf 31-08-1837 Aukje Jans Baron, geboren Nijelamer 25-12-1808, dochter van Jan Hendriks Baron en Antje Brands

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wimke Jans Zwart, geboren Ter Idzard 29-11-1837, trouwt Weststellingwerf 18-02-1859 Hendrik Sytzes de Valk, geboren Opsterland 11-01-1828, zoon van Sytze Jelles de Valk en Gaaitske Pieters Hof
  b. Jochem Jans Zwart, geboren Ter Idzard 05-03-1840   volgt V.A
  c. Willem Jans Zwart, geboren Ter Idzard 22-09-1843, overleden Opsterland 02-07-1906
     
IV.B Sjoerd Jochems Zwart, geboren Opsterland 30-07-1823, overleden Opsterland 18-11-1876, trouwt Weststellingwerf 21-03-1855 Barteldje Geerts Wagemaker, geboren Steenwijkerwold 1830, overleden Opsterland 24-11-1876, dochter van Geert Tijsses Wagenmaker en Aukje Everts Bron

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jochem Zwart, geboren Ter Idzard 08-06-1857   volgt V.B
  b. Geert Zwart, geboren Ter Idzard 09-10-1859
  c. Jan Zwart, geboren Opsterland 29-10-1862   volgt V.C
  d. Sipke Zwart, geboren Katlijk 30-07-1864   volgt V.D
  e. Auke Zwart, geboren Opsterland 12-12-1867
  f. Johannes Zwart, geboren Opsterland 18-09-1870
  g. Harmen Zwart, geboren Opsterland 01-01-1874
   

 

IV.C Sipke Jochems Zwart, geboren Steenwijkerwold ca. 1830, overleden voor 1920, trouwt Beetsterzwaag 19-09-1863 Baukjen Rinzes de Wagt, naaister, geboren Steggerda 11-09-1833, overleden Beets 11-01-1920, dochter van Rinze de Wagt en Geltje Alberts Scheenstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Rigtsje Sipkes Zwart, geboren Langezwaag 18-05-1864, overleden aldaar 13-04-1871
  b. Geeske Sipkes Zwart, geboren Langezwaag 31-10-1867, overleden rond 1949, trouwt Beetsterzwaag 20-10-1887 Douwe Lap, turfmaker, geboren Katlijk op 18-06-1865, zoon van Froukje Popkes Lap en Lippe Douwes de Wagt
  c. Jogchum Sipkes Zwart, geboren Langezwaag 17-12-1870   volgt V.E
     
IV.D Jan Minderts Zwart, geboren Luxwoude 25-05-1824, overleden Menaldumadeel 18-04-1869, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 05-10-1847 Ybeltje Klazes Schiphof, geboren Berlikum 14-01-1826, overleden Harlingen 02-08-1905, dochter van Klaas Eeltjes Schiphof en Eentje Klazes de Boer

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Mindert Jans Zwart, geboren Menaldumadeel 11-06-1848, overleden Minnertsga 19-09-1848
  b. Mindert Jans Zwart, geboren Menaldumadeel 15-01-1853, overleden Leeuwarden 08-10-1880
  c. Antje Jans Zwart, geboren Berlikum 06-07-1855, trouwt Menaldumadeel 29-01-1880 - Huwelijk ontbonden bij vonnis van de
arrondissementsrechtbank Almelo d.d. 21-09-1910 Andele Boomsma, geboren Berlikum 11-12-1843, zoon van Thomas Andeles Boomsma en Antje Everts Koning
   - levenloos kind (zoon), geboren Menaldumadeel 25-04-1859
  d. Trijntje Jans Zwart, geboren Menaldumadeel 25-05-1861, overleden Oldeboorn 23-11-1867
  e. Klaas Jans Zwart, geboren Menaldumadeel 20-09-1863   volgt V.F  
  f. Lourens Jans Zwart, geboren Menaldumadeel 18-12-1865   volgt V.G
  g. Eeltje Jans Zwart, geboren Menaldumadeel 23-08-1868
     
IV.E Lourens Minderts Zwart, schipper, geboren Oldeboorn 07-03-1829, trouwt Menaldumadeel 21-02-1855 Saapke Walings de Valk, geboren Berlikum 05-07-1828, dochter van Waling Johannes de Valk en Metje Johannes Wudma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Mindert Lourens Zwart, geboren Menaldumadeel 15-12-1855, overleden aldaar 24-03-1861
  b. Waling Lourens Zwart, geboren Menaldumadeel 03-06-1857, overleden aldaar 23-01-1863
  c. Jan Lourens Zwart, geboren Berlikum 15-02-1859   volgt V.H
  d. Hendricus Lourens Zwart, geboren Berlikum 21-03-1861   volgt V.I
  e. Mindert Lourens Zwart, geboren Berlikum 05-01-1863   volgt V.J
     
IV.F Sjoerd Minderts Zwart, geboren Leeuwarden 01-02-1831, overleden Barradeel 05-03-1896, trouwt (1) Menaldumadeel 28-07-1852 Lijsbert Jacobus Lautenbach, geboren Berlikum 23-02-1833, overleden Menaldumadeel 29-01-1857, dochter van Jacobus Sybrens Lautenbach en Otje Tjallings Lantinga, trouwt (2) Menaldumadeel 29-06-1861 Grietje Feikes Tuinhof, geboren Minnertsga 23-09-1832, overleden aldaar 20-10-1864, weduwe, dochtervan Feike Rommerts Tuinhof en Geertje Jacobs Elgersma

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Baukje Zwart, geboren Barradeel 24-03-1862, overleden Lemmer 15-05-1903, gehuwd
  b. Rommert Swart, geboren Barradeel 20-04-1863, overleden Minnertsga 11-08-1863
  c. Geertje Zwart, geboren Barradeel 05-10-1864, overleden aldaar 21-08-1865
     
IV.G Berend Zwart, geboren Langezwaag 04-06-1829, overleden Emmen 30-12-1918, trouwt Ooststellingwerf 25-04-1859 Sytske Tjietzes de Jong geboren Jubbega-Schurerga 25-02-1829, overleden Emmen 09-04-1913, dochter van Tjietze Abrahams de Jong en Aukjen Thomas Jager

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Brand Jan Zwart, geboren Ooststellingwerf 01-05-1861   volgt V.K
  b. Aukje Zwart, geboren Ooststellingwerf 06-04-1864, trouwt Ooststellingwerf 07-03-1890 Durk de Kleine, geboren Appelscha 08-11-1860, zoon van Lourens Durks de Kleine en Aaltje Ebels Bos
  c. Jantje Zwart, geboren Ooststellingwerf 25-12-1866, overleden Emmen 25-02-1948, trouwt Ooststellingwerf 13-02-1892 Abraham Kuipers, geboren Ooststellingwerf 24-11-1865, zoon van Johannes Abrahams Kuipers en Antje Harmens de Jong
  d. Tjitske Zwart, geboren Ooststellingwerf 07-11-1871, trouwt Emmen 09-04-1921 Roelof Tonnis, weduwe van Geertje Karstens, geboren Buinerveen 02-05-1863, overleden Dennenoord (Zuidlaren) 23-11-1947, zoon van Roelof Tonnis en Aaltien Sanders
     
IV.H Jan Zwart, geboren Langezwaag 03-02-1835, overleden Ooststellingswerf 16-01-1894, trouwt Ooststellingwerf 24-02-1865 Hiltje Hendriks Leffring, geboren Haulerwijk 06-10-1838, overleden Ooststellingswerf 08-11-1904, dochter van Hendrik Poppes Leffring en Wytske Libbes Oost

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Brand Jan Zwart, geboren Ooststellingwerf 01-11-1867, overleden aldaar 09-02-1907, trouwt Ooststellingwerf 27-04-1906 Hinderika Hanekamp
  b. Hendrik Zwart, geboren Ooststellingwerf 06-10-1872, overleden aldaar 21-02-1879
  c. Jantje Zwart, geboren Ooststellingwerf 1876, overleden aldaar 26-07-1876
  d. Wytske Zwart, geboren Ooststellingwerf 21-10-1877, trouwt Harm Aldershof, koopman, geboren Ooststellingwerf 19-07-1882, overleden Smilde 30-11-1928, zoon van Jan Harmens Aldershof en Geeske Jans Brouwer
  e. Hendrik Zwart, geboren Ooststellingwerf 07-02-1881
     
V.A Jochem Jans Zwart, geboren Idzard 05-03-1840, trouwt (1) Weststellingwerf 11-10-1862 Iemkje Jans Oord, geboren Echten 23-03-1844, overleden Opsterland 26-01-1876, dochter van Jan Wolters Oort en Jaartje Jans van der Meer, trouwt (2) Beesterzwaag 07-10-1876 Feikje Jans  Schreur, geboren Oldeholtwolde 09-96-1854, dochter van Jelte Jans Schreur en Immigje Jans Kraak  

[Jochem Jans Zwart woont 1889 in de State Michigan USA, bron: huwelijksakte zoon Jan]

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jan Zwart, geboren Langezwaag 18-07-1863   volgt VI.A
  b.

Jatje Zwart, geboren Terwispel 27-07-1865, overleden Opsterland 04-03-1888, trouwt Beetsterzwaag 11-03-1887 Johannes Kalsbeek, geboren Opsterland 12-04-1864, zoon van Freerk Johannes Kalsbeek en Jantje Hendriks Bakker
Johannes Kalsbeek trouwt (2) Beetsterzwaag 19-05-1899 Antje Lageveen, geboren Opsterland 15-06-1874, dochter van Bonne Markus Lageveen en Bontje Jelkes Ringersma

  c. Aukjen Zwart, geboren Terwispel 13-12-1867, overleden Opsterland 28-12-1867
  d. Jan Wouter Zwart, geboren Nijeholtpade 22-01-1869
  e. Aukje Zwart, geboren Nijeholtpade 28-03-1870
 
kinderen uit 2e huwelijk
 
  f. Wietske Zwart, geboren Beets 03-08-1877, overleden aldaar 02-12-1877
  g. Wietske Zwart, geboren Beets 10-11-1878
  h. Wimke Zwart, geboren Beets 20-11-1881
  i. Jelte Zwart, geboren Beets 27-12-1884
     
V.B Jochem Sjoerds Zwart, geboren Ter Idzard 08-06-1857, overleden Baarderadeel 07-12-1928, gehuwd, trouwt (1) Beetsterzwaag 03-11-1881 Cornelia Mast, geboren Terwispel 10-02-1858, overleden Baarderadeel 17-05-1911, gehuwd, dochter van Koop Hilberts Mast en Ike Fokkes de Jong, winkeliers te Beets, trouwt (2) Baarderadeel 05-11-1914 Pietertje Agema, geboren Kubaard 16-09-1888, dochter van Rients Agema en Fokje Elsinga

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Sjoerd Zwart, geboren Beets 23-12-1882   volgt VI.B
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
   - levenloos kind (zoon), geboren Baarderadeel 04-03-1915
   

 

V.C Jan Sjoerds Zwart, geboren Langezwaag 29-10-1862, overleden Dantumadeel 11-03-1922, trouwt Dantumadeel 10-12-1891 Riemke Bellenga Brouwer, geboren Dantumadeel 20-06-1864, overleden aldaar 15-04-1941, dochter van Herman Bellenga Brouwer en Hylkje Ybeles Huizenga

kinderen uit dit huwelijk
 

  a. Hylkje Zwart, geboren Dantumadeel 10-09-1894
  b. Sjoerd Zwart, geboren Dantumadeel 03-12-1902, overleden aldaar 21-10-1904
     
V.D Sipke Sjoerds Zwart, geboren Katlijk 30-07-1864, trouwt Het Bildt 08-05-1890 Antje Hoekstra, geboren Vrouwenparochie 18-02-1867, dochter van Jentje Hoekstra en Elske Veldkamp

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jentje Zwart, (erkend bij huwelijk), geboren Vrouwenparochie 02-10-1887, trouwt ∆ngwirden 01-06-1912 Johanna Jonkers, geboren Nijeholtpade 28-01-1890, zoon van Jan Jonkers en Anna Sipkje Hofstee
  b. Elske Zwart, geboren Het Bildt 01-05-1891, trouwt ∆ngwirden 06-03-1915 Dirk Jonkers, geboren Nijeholtpade 26-08-1887, zoon van Jan Jonkers en Anna Sipkje Hofstra
  c. Barteltje Zwart, geboren Luinjeberd 19-05-1893, trouwt AEngwirden 14-01-1922 Sjoerd de Vries, oud 31 jaar, geboren Lippenhuizen, zoon van Gurbe de Vries en Antje Postma
  d. Neeltje Zwart, geboren ∆ngwirden 07-10-1896, overleden aldaar 28-10-1897
  e. Sjoerd Zwart, geboren ∆ngwirden 19-02-1900
     
V.E Jogchum Sipkes Zwart, arbeider, veenwerker en veehouder, geboren Langezwaag 17-12-1870, overleden Beets 31-01-1935, trouwt Beetsterzwaag 04-04-1902 Wietske Harmens  van Zwol, geboren Terwispel 31-03-1874, overleden Beets 26-01-1933, dochter van Harmen Jogchums van Zwol en Elisabeth Hendriks Voolstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sipke Zwart, geboren Beets ca. 1903, overleden Leeuwarden 15-05-1979, trouwt 05-08-1930 Grietje Scholten, geboren Steenwijk 17-01-1905, overleden Leeuwarden 03-10-2000
  b. Elisabeth Zwart, geboren Beets 20-01-1905, trouwt Koop Hofstra, overleden Oldeboorn 13-10-1979
  c. Harmen Zwart, geboren Beets 20-06-1907   volgt VI.C
  d. Bauke Zwart, geboren Beets 16-11-1911
     
V.F Klaas Jans Zwart, geboren Berlikum 20-09-1863, trouwt Menaldumadeel 16-09-1886 Baukje de Geele, geboren Berlikum 19-04-1865, overleden aldaar 12-10-1942, gehuwd, dochter van Douwe Pieters de Geele en Baukje Minnes Braaksma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Baukje Zwart, geboren Berlikum 09-12-1887, trouwt Menaldumadeel 19-05-1910 Jacob Looyenga, geboren Berlikum 03-08-1882, zoon van Lieuwe Looyenga en Atje Leenema
  b. Ybeltje Zwart, geboren Menaldumadeel 09-10-1889
  c. Elisabeth Zwart, geboren Menaldumadeel 29-09-1891
  d. Leentje Zwart, geboren Berlikum 24-01-1894, trouwt Menaldumadeel 10-08-1916 Regnerus Goinga, geboren Wirdum 27-02-1888, zoon van Hidde Goinga en Roelofke Dantuma
  e. Anna Zwart, geboren Berlikum 16-03-1896, trouwt Menaldumadeel 04-05-1921 Keimpe Hogerhuis, geboren Beetgum 04-04-1899, zoon van Jan Hogerhuis en Sytske Bokma
  f. Douwe Zwart, geboren Berlikum 06-05-1898, trouwt Menaldumadeel 23-12-1920 Froukje van der Lei, oud 20 jaar, geboren Berlikum 1900, dochter van Johannes van der Lei en Cornelia de Jong
     
V.G Lourens Jans Zwart, geboren Berlikum 18-12-1865, overleden Harlingen 21-06-1934, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 08-07-1886 Sjoukje van der Meulen, geboren Berlikum 26-02-1865, dochter van Anne Meiles van der Meulen en Ytje Pieters Plantinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ytje Swart, geboren Menaldumadeel 03-10-1886
  b. Mindert Zwart, geboren Menaldumadeel 29-12-1888
  c. Ybeltje Zwart, geboren Leeuwarden 13-12-1894
  d. Anne Zwart, geboren Harlingen 03-12-1896
  e. Trijntje Swart, geboren Menaldumadeel 20-01-1898
  f. Janna Zwart, geboren Harlingen 05-05-1900
  g. Sjoukje Zwart, geboren Leeuwarden 18-10-1902
     
V.H Jan Lourens Zwart, geboren Berlikum 15-02-1859, trouwt Baarderadeel 09-02-1884 Barber Hylkes Meyer, geboren Bozum 13-08-1864, dochter van Hylke Andries Meyer en Hiske Annes Zijlstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hiske Zwart, geboren Menaldumadeel 19-11-1885, overleden Zwolle 19-05-1886
  b. Lourens Zwart, geboren Menaldumadeel 15-06-1887, trouwt Barradeel 11-05-1912 Sytske Rosendal
  c. Hylke Zwart, geboren Menaldumadeel 18-09-1888, overleden Tirns 24-05-1889
  d. Hiske Zwart, geboren Berlikum 03-06-1890, overleden Leeuwarderadeel 10-05-1921, gehuwd, trouwt Menaldumadeel 29-04-1915 Pier Bosma, geboren Berlikum 1884, zoon van Pier Bosma en Ytje Quarrť
  e. Saapke Zwart, geboren Menaldumadeel 06-09-1891, trouwt Barradeel 18-11-1916 Jelmer Stapert, geboren Barradeel 17-12-1888, zoon van Jacob Stapert en Tetje Tuinhof
  f. Hylkje Zwart, geboren Berlikum 12-09-1894, trouwt Menaldumadeel 22-11-1917 Pieter Visser, geboren Baijum 1894, zoon van Taeke Simons Visser en Klaaske Pieters Fontein
  g. Hendrikus Zwart, geboren Menaldumadeel 11-02-1898
  h. Metje Zwart, geboren Menaldumadeel 25-08-1901, trouwt Engele Visser
     
V.I Hendricus Lourens Zwart, schipper, geboren Berlikum 21-03-1861, trouwt Groningen 02-10-1884 - Echtscheiding Amsterdam 13-12-1894 Orseltje Visser, geboren Paesens 08-09-1860, dochter van Jan Pieters Visser en Janke Taedes Borst
     
V.J Mindert Lourens Zwart, geboren Berlikum 05-01-1863, overleden aldaar 07-02-1909, trouwt Hennaarderadeel 02-07-1891 Barber Meyer, geboren Lutkewierum 21-01-1866, overleden Menaldumadeel 26-07-1940, dochter van Bauke Andries Meyer en Hendrika Jacobs Ruiter

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrika Zwart, geboren Menaldumadeel 03-12-1892, overleden aldaar 24-04-1893
  b. Hendrika Zwart, geboren Berlikum 09-03-1894, trouwt Menaldumadeel 16-08-1917 Anne van Dokkumburg, geboren Berlikum 1893, zoon van Jan van Dokkumburg en Maaike Hager
  c. Lourens Zwart, geboren Berlikum 26-09-1895, trouwt Menaldumadeel 20-04-1922 Pietje Strooisma, geboren Berlikum ca. 1896, dochter van Dirk Strooisma en Dirkje Vogel
  d. Bauke Zwart, geboren Menaldumadeel 29-05-1900
     
V.K Brand Zwart, arbeider, geboren Ooststellingwerf 01-05-1861, trouwt Ooststellingwerf 07-03-1890 Joukje Steg, geboren Appelscha 01-04-1864, overleden Emmen 25-02-1949, dochter van Meente Steg en Hanna Baron

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); Weerdingermarke 02-04-1892
  a. Sietske Zwart, geboren Weerdingermarke 27-03-1893, overleden Emmen 08-06-1946, trouwt Harbert Jonkman, geboren Emmer Compascuum 10-10-1898, zoon van Reint Jonkman en Roelfien Zuidema
    levenloos kind (dochter); Weerdingerveen 10-12-1894
  b. Meint Zwart, geboren Weerdingermarke 28-11-1895, trouwt Emmen 30-08-1919 Laura Henriette Gielen, geboren Gilly (BelgiŽ) ca. 1894, dochter van Maria Josephine Gielen
  c. Johanna Zwart, geboren Weerdingerveen 24-12-1897
  d. Berendina Zwart, geboren Weerdingerveen 04-02-1900
     
VI.A Jan Jogchums Zwart, geboren Langezwaag 18-07-1863, trouwt Beetsterzwaag 25-02-1889 Sytske van der Duim, geboren Terwispel 16-09-1864, dochter van Hendrik Dirks van der Duim en Rienkje Jans van der Berg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Imkjen Zwart, geboren Terwispel 19-01-1890
  b. Rienkje Zwart, geboren Terwispel 11-11-1891 
     
VI.B Sjoerd Zwart, onderwijzer, geboren Beets 23-12-1882, trouwt Leeuwarden 08-05-1907 Dieuwke Koolstra, geboren Leeuwarden 09-09-1883, overleden Arnhem 13-04-1972, dochter van Paulus Koolstra en Itje Bijlenga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jochum Zwart, geboren Garijp 03-03-1908
  b. Renze Zwart, geboren 27-12-1916, overleden Leeuwarden 29-12-1916, wonende te Wommels
     
VI.C Harmen Jogchum Zwart, geboren Nij Beets 20-06-1907, overleden Noordbergum 24-08-1992, trouwt Froukje Koldijk, overleden 26-09-1980, dochter van Marten Tabes Koldijk en Ypkje Hottinga

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jogchum Marten Zwart
     
     
Geraadpleegde bronnen:
Alt Liemburg Genealogie
Genlias
Ryksargyf Frysl‚n
Gemeentearchief Leeuwarden
Gemeentearchief Opsterland
 

GenWar2002

      

disclaimer