GENEALOGIE DE VRIES


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  57, 114
 


     
I. Jan Heeres de Vries, schipper, geboren ca. 1754, afkomstig van Oldeboorn, overleden Haskerland 12-02-1841, trouwt Oldeboorn 09-04-1786 Baukje Kornelis, afkomstig van Oldeboorn, overleden ca. 1790

Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn-Nes, 1786 - DTB nr:    730, 1661 - 1810
Vermelding :  Bevestiging huwelijk van 9 april 1786, Oldeboorn
Man          :  Jan Heeres, Oldeboorn
Vrouw       :  Baukje Kornelis, Oldeboorn

Familienamen 1811 - Mairie Haske (Nijehaske), fol. 15
Vries, Jan Heeres de, Nijehaske
k. Kornelis 24, Noord-Holland, Jitske 21, Heerenveen
 
  a. Kornelis, geboren ca. 1787
  b. Jitske Jans de Vries, geboren Oldeboorn ca. 1790, overleden Schoterland 16-07-1888, trouwt Haskerland (Mairie Haske) 11-02-1813 Hielke Andries Hottinga, geboren Nijehaske 22-04-1787 en gedoopt aldaar 06-05-1787, overleden Haskerland 10-10-1838, zoon van Andries Willems en Renske Klazes Mink
     

GenWar2002

     

disclaimer