GENEALOGIE DIJKSTRA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  97, 194


     
I. Sikke Durks trouwt Warga 19-02-1747 Trijntje Durks

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Warga Wartena Warstiens 1715-1811 - Inventarisnr.: 432
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 19 februari 1747 in Warga
Man          : Sikke Dirx afkomstig van Warga
Vrouw       : Trijntje Dirx afkomstig van Goutum

Quotisatiekohieren 1749 - Idaarderadeel, fol. 80
Sikke Dirks, Idaarderadeel   /   Plaats:  Warga
Omschrijving:  gemeen boer
Gezin volw:  4                  /   Aanslag:  39-19-0
Verhoging:  4                   /   Vermogen: --

uit dit huwelijk:
 

  a. Klara Sikkes ook vermeld als Klara Sikkes Dijkstra, geboren Warga ca. 1760, overleden Grouw 29-12-1826, trouwt Warga 10-03-1782 Marten Gjalts Koldijk, gedoopt Oudkerk 01-09-1760, overleden Idaarderadeel 20-11-1843, zoon van Gjalt Martens en Rinskes Tabes
     

 

disclaimer