GENEALOGIE ROEL BARTELS


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  77, 154


     
I. Roel Bartels, lidmaat Oudehorne ca. 1728, gebruiker Jubbega-Schurega stemnrs. 14 en 15 in 1728, trouwt Femke Aukes, lidmaat Oudehorne ca. 1728

Quotisatiekohieren 1749 - Schoterland, fol. 4
Roel Bartels, Schoterland   /   Plaats:  Jubbega-Schurega
Omschrijving:  huisman
Gezin volw:  7                 /   Aanslag:  47-3-0
Verhoging: ---                /   Vermogen: --

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Bartel   volgt II
  b. Geertje Roelofs, gedoopt Oudehorne 02-04-1730, trouwt Oldeholtpade 12-05-1754 Jan Jans, bij dopen kinderen genoemd  Jan Jans Bult de jonge, bij huwelijk afkomstig van Oldeholtpade, zoon van Jan Jans Bult de oude en Antje Aukes
     
II. Bartel Roels, trouwt Oudehorne 11-12-1746 Geertje Jelles, gedooopt Heerenveen 27-04-1727, dochter van Jelle Gerkens en Antje Althuis

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Hoornsterzwaag Jubbega Schurega Oudehorne - Nieuwehorne 1729-1811
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 11 december 1746 in Oudehorne
Man          : Barthels Roels afkomstig van Oudehorne
Vrouw       : Geertje Jelles afkomstig van Oudehorne
Opmerking  : met consent van de wederzijdse vaders Jelle Gerkens en Roel Bartels

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Ynske Bartelds de Boer, gedoopt Oudehorne 16-03-1749, trouwt Oudehorne 13-05-1770 Yntze Jelles de Groot, geboren Oudehorne 03-06-1742, zoon van Jelle Beekes en Corneliske Caspers
  b. Roel, geboren 20-10-1750 en gedoopt Oudehorne 25-10-1750
  c. Ancke, geboren 01-01-1752 en gedoopt Oudehorne 06-01-1752
  d. Roel, geboren 09-04-1754 en gedoopt Oudehorne 14-04-1754
  e. Femmetje, geboren 01-09-1756 en gedoopt Oudehorne 05-09-1756
  f. Jeltien, geboren 17-08-1758 en gedoopt Oudehorne 27-08-1758
  g. Jelle, geboren 11-11-17598 en gedoopt Oudehorne 18-11-1759
  h. Trientje, geboren 09-05-1762 en gedoopt Oudehorne 16-05-1762
  i. Tjeert, geboren 26-02-1765 en gedoopt Oudehorne 10-03-1765
  j. Menke, geboren 07-05-1766 en gedoopt Oudehorne 18-05-1766
  k. Lizabet, geboren 06-08-1769 en gedoopt Oudehorne 27-08-1769
     
     

 

disclaimer