GENEALOGIE SCHEENSTRA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  19, 38


Voor voorgeslacht Albert Jans Scheenstra zie: Genealogie Bult
     
I. Albert Jans Scheenstra, bij huwelijk afkomstig van Nijelamer, geboren Wolvega 20-03-1761 en gedoopt 22-03-1761, overleden Nijholtwolde 27-10-1831, zoon van Jan Jans Bult de jonge en Geertje Roelofs, trouwt Wolvega 17-11-1793 Baukje Annes Kuipers, bij huwelijk afkomstig van Nijelamer, geboren ca. 1773, overleden Weststellingwerf 05-02-1825 [overleden tijdens de watervloed], dochter van Anne Jans en Geertje Hanzes

Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega-Sonnega-Nijelamer-Nijeholtwolde - DTB nr. 778, 1687 - 1811
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 17 november 1793, Wolvega
Man:           Albert Jans, Nijelamer
Vrouw:        Baukje Annes, Nijelamer

Familienamen 1811 - Mairie Sonnega, fol. 22v
Scheenstra, Albert Jans, Nijelamer
k. Jan 17, Anne 15, Geertjen 12, Hans 9, Geeske 7, Trijntje 4, Zaakjen geboren 23 juni 1811

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Alberts Scheenstra, geboren Nijelamer 14-08-1794 en gedoopt 31-08-1794   volgt II.A
  b. Anne Alberts Scheenstra, geboren Nijelamer 01-11-1796 en gedoopt 04-12-1796   volgt II.B
  c. Geertje Alberts Scheenstra, geboren Nijelamer 24-08-1799 en gedoopt 15-09-1799, overleden Weststellingswerf 11-11-1856, trouwt Weststellingswerf 19-11-1823 Rinze Ruurds de Wagt, geboren Dragten 14-11-1802, overleden Weststellingswerf 20-08-1849, zoon van Ruurt Jans  en Sjoerdje Jans de Wagt
  d. Hans Alberts Scheenstra, geboren Nijelamer 01-04-1802 en gedoopt 09-05-1802
  e. Geeske Alberts Scheenstra, geboren Nijelamer 30-09-1804 en gedoopt 01-11-1804, overleden Schoterland 13-08-1879, trouwt Schoterland 14-04-1839 Jouke Jans de Vries, geboren ca. 1807, overleden Schoterland 07-12-1870, zoon van Jan de Vries
  f. Trijntjen Alberts Scheenstra, geboren Nijelamer 18-06-1807 en gedoopt 26-07-1807   volgt II.C
  g. Saakje Alberts Scheenstra, geboren Nijelamer 23-06-1811, overleden Ooststellingwerf 14-04-1875, trouwt Ooststellingwerf 31-08-1842 Bauke Frans From, geboren Haulerwijk 23-02-1823, overleden 24-01-1879, zoon van Frans Minnerts From en Janke Willems
  h. Jan Alberts Scheenstra, geboren mairie Sonnega 12-08-1814, overleden aldaar 05-02-1825
  i. Klaas Alberts Scheenstra, geboren Weststellingwerf 18-05-1818   volgt II.D
     
II.A Jan Alberts Scheenstra, geboren Nijelamer ca. 1794, overleden Weststellingwerf 01-05-1873, trouwt Weststellingwerf 05-05-1824 Trijntje Louwrens Zandstra, geboren Oudeschoot 07-11-1794 en gedoopt aldaar 07-12-1794, overleden Weststellingwerf 17-07-1881, dochter van Lourens Jans Zandstra en Joukje Feitzes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Baukje Scheenstra, geboren Wolvega 20-01-1823, overleden Weststellingwerf 01-04-1913, trouwt Weststellingwerf 14-05-1859 Geert Jans Jonkers, geboren Weststellingwerf 25-09-1819, overleden aldaar 07-03-1889, zoon van Jan Johannes Jonkers en Trijntje Geerts van der Veer
  b. Joukje Jans Scheenstra, geboren Nijelamer 12-04-1824, overleden Weststellingwerf 02-06-1860, trouwt Weststellingwerf 02-05-1851 Jacobus Wagter, geboren Weststellingwerf 14-12-1824, overleden aldaar 13-12-1865, zoon van Pieter Wagter en Pietje Anes Lange
  c. Lourens Jans Scheenstra, geboren Wolvega 28-08-1826, overleden Weststellingwerf 29-09-1829
  d. Albert Jans Scheenstra, geboren Wolvega 06-01-1829, overleden Delft 07-06-1849
  e. Lourens Jans Scheenstra, geboren 19-08-1831   volgt III.A
     
II.B Anne Alberts Scheenstra, polderwerker, geboren 01-11-1796, overleden Oosterhesselen 31-05-1859, trouwt Weststellingwerf 13-05-1825 Aukje Tedes Lemstra, geboren Wolvega 13-08-1802 en gedoopt aldaar 22-08-1802, overleden Weststellingwerf 05-03-1826, dochter van Teede Aukes en Trijntje Faber, relatie met Margje Bonnes van Dijk  

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); Weststellingwerf 05-03-1826
 
kinderen uit relatie met Margje Bonnes van Dijk:
 
  a. Albert Annes Scheenstra, geboren Nijeholtwolde 02-08-1828, overleden aldaar 25-08-1828
   - levenloos kind (zoon); Weststellingwerf 05-08-1829
  b. Albert van Dijk, geboren Nijeholtwolde 02-04-1831
     
II.C Trijntje Alberts Scheenstra, geboren Nijelamer ca. 1807, overleden Weststellingwerf 28-05-1885,

kind uit onbekende relatie:
 

  a Jan Scheenstra, geboren Nijeholtwolde 27-11-1836, overleden Weststellingwerf 19-06-1852
  b. Albert Scheenstra, geboren Nijeholtwolde 13-12-1838   volgt III.B
     
II.D Klaas Alberts Scheenstra, geboren Weststellingwerf 18-05-1818, overleden aldaar 18-04-1905, trouwt Ooststellingwerf 29-03-1840 Meintjen Aukes Snijder, geboren Oldeberkoop 05-08-1815, overleden Weststellingwerf 18-06-1904, dochter van Auke Hendriks Snijder en Aaltjen Abels

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Albert Klazes Scheenstra, geboren Makkinga 23-09-1841   volgt III.C
  b. Aaltje Klazes Scheenstra, geboren Makkinga 09-10-1845, overleden aldaar 06-12-1846
  c. Aaltje Scheenstra, geboren Ter Idzard 31-01-1849, overleden Weststellingwerf  04-02-1903, trouwt Weststellingwerf 16-12-1876 Johannes Jans Dijkstra, geboren ca. 1845, overleden Weststellingwerf 05-03-1918
     
III.A Lourens Jans Scheenstra, geboren 19-08-1831, trouwt Weststellingwerf 07-01-1858 Janna Hanzes Leyenaar, geboren Harlingen 29-04-1834, dochter van Hans Eelkes Leyenaar en Marike Jans de Vries

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Albert Scheenstra, geboren Wolvega 11-06-1859, overleden aldaar 21-02-1865
  b. Marijke Scheenstra, geboren Wolvega 13-09-1861, overleden Wassenaar 26-01-1928, trouwt Jacobus Laurens Vogelsang
  c. Trijntje Scheenstra, geboren Wolvega 07-02-1864, overleden aldaar 13-05-1865
  d. Trijntje Scheenstra, geboren Wolvega 17-08-1866
  e. Jan Albert Scheenstra, geboren Wolvega 15-09-1868
  f. Sietske Scheenstra, geboren Wolvega 08-01-1871, trouwt Karel Louis Pel
  g. Hans Scheenstra, geboren Wolvega 31-05-1874
  h. Boukje Scheenstra, geboren Wolvega 23-11-1876
     
III.B Albert Scheenstra, geboren Nijeholtwolde 13-12-1838, overleden Weststellingwerf 19-05-1908, trouwt Weststellingwerf 17-06-1871 Jentje Luites Akkerman, geboren ∆ngwirden 22-04-1848, overleden Wolvega 11-05-1913, dochter van Luite Everts Akkerman en Berber Luitjes de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Luite Scheenstra, geboren Wolvega 01-04-1782, overleden aldaar 23-02-1941, trouwt Weststellingwerf 28-05-1898 Aaltje Menger, geboren Vinkega 11-05-1877, overleden Wolvega 06-11-1918, dochter van Albert Thijssen Menger en Vroukjen Hendriks Wapstra
  b. Jan Scheenstra, geboren Wolvega 04-12-1873
  c. Trijntje Scheenstra, geboren Wolvega 08-05-1876, overleden aldaar 10-07-1879
  d. Boukje Scheenstra, geboren Wolvega 14-09-1878
  e. Trijntje Scheenstra, geboren Wolvega 19-10-1881, overleden aldaar 18-07-1883
  f. Trijntje Scheenstra, geboren Wolvega 21-09-1884
  g. Luitzen Scheenstra, geboren Wolvega 21-09-1884, overleden Heerenveen 27-07-1936, trouwt Weststellingwerf 11-05-1912 Antje Schokker
     
III.C Albert Klazes Scheenstra, geboren Makkinga 23-09-1841, overleden Weststellingwerf 27-12-1923 , trouwt Weststellingwerf 08-05-1868 Grietje Jans Kijl, geboren Oldeholtpade 25-03-1846, overleden Weststellingwerf 20-12-1923, dochter van Jan Hendriks Kijl en Andriesje Roelofs Kortstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Meintje Scheenstra, geboren Oldeholtpade 06-03-1869
  b. Jan Scheenstra, geboren Oldeholtpade 13-04-1871
  c. Andriesje Scheenstra, geboren  Oldeholtpade 12-06-1874, overleden Weststellingwerf 23-06-1950, trouwt Dirk Kuipers.
  d. Klaasje Scheenstra, geboren Weststellingwerf 01-06-1878, overleden aldaar 02-01-1879
  e. Klaasje Scheenstra, geboren Weststellingwerf 19-03-1882
  f. Antje Scheenstra, geboren Weststellingwerf 11-05-1887
     
     
IV.A  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
IV.B  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
IV.C  
     
     
     
     
     
     
     
V.A  
     
     
     
     
     
V.B  
     
     
V.C  
     
V.D  
     
V.E  
     
     
     
     
V.F  
     
V.G  
     
V.H  
     
V.I  
     
V.J  
     
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   
     
VI.A  
     
     
     
     
     
     
     
VI.B  
     
     
VI.C  
     
     
     
     
VI.D  
     
     
     
     
     
VI.E  
     
     
     
     
     
     
     
VI.F  
     
     
     
     
     
     
     
VI.G  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.H  
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
VI.I  
     
     
VI.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
VI.K  
     
     
     
VII.A  
     
VII.B  
     
     
VII.C  
     
     
     
     
     
VII.D  
     
     
     
     
VII.E  
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.F  
     
     
     
     
     
     
VII.G  
     
     
     
     
     
     
     
VII.H  
     
     
     
     
     
     
VII.I  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
VII.J  
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
VII.K  
     
VII.L  
     
     
VII.M  
     
     
VII.N  
     
VII.O  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

GenWar2002

disclaimer