KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART

 

  Vorige pagina  Volgende 


overgrootouders:  nr. 8 t/m 15


8. Sipke Zwart, geboren Steenwijkerwold ca.1830, overleden voor 1920, trouwt Beetsterzwaag 19-09-1863
9. Baukje de Wagt, naaister, geboren Steggerda 11-09-1833, overleden Beets 11-01-1920
     
10. Harmen Jogchums van Zwol, arbeider en vervener, geboren Terwispel 02-08-1833, overleden  Terwispel 16-03-1910, trouwt Beetsterzwaag 19-01-1857
11. Elisabeth Hendriks Voolstra, arbeidster, geboren Terwispel 31-12-1835, overleden Terwispel 22-08-1907
     
12. Tabe Martens Koldijk, geboren Idaarderadeel 20-08-1843, trouwt Baarderadeel 11-05-1870
13. Froukjen Ales van der Meer, geboren Baarderadeel 17-07-1843
     
14. Hylke Andries Hottinga, geboren Akkrum 29-09-1850, overleden aldaar 05-07-1933, trouwt Utingeradeel 29-12-1876
15. Roeltje Louws van der Meulen, geboren Oldeboorn 04-07-1854, overleden aaldaar 03-05-1930
     

   Vorige pagina  Volgende 

     

GenWar2002

disclaimer