GENEALOGIE MEYNT TJIBBES


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 17, 34, 68
              


     
I. Meynt Tjibbes, bij huwelijk afkomstig van Nijeholtwolde, trouwt Wolvega 24-11-1754 Gaeitske Aukes, bij huwelijk afkomstig van Nijeholtwolde

Trouwregister Hervormde gemeente Wolvega Sonnega Nijelamer Nijeholtwolde, 1754 - DTB nr:     778, 1687 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 november 1754, Wolvega
Man:        Meynt Tjibbes, Nijeholtwolde
Vrouw:      Gaeitske Aukes, Nijeholtwolde

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Auke, gedoopt Wolvega en Sonnega 18-09-1755   volgt II
     
II. Auke Meints, gedoopt Wolvega en Sonnega 18-09-1755, overleden Drachten 1802, trouwt Drachten 21-01-1781 Froukjen Jans, Noorder Drachten, overleden Drachten 05-1805 

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 januari 1781, Drachten
Man:          Auke Meints, Noorderdrachten
Vrouw:       Froukjen Jans, Noorderdrachten

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Meint, geboren Noorderdrachten 18-09-1782 en gedoopt Drachten 13-10-1782
  b. Barber, geboren Noorderdrachten 16-10-1784 en gedoopt Drachten 14-11-1784
  c. Rigtje Aukes, geboren Noorderdrachten 02-02-1786 en gedoopt Drachten 12-03-1786, overleden Schoterland 13-09-1864, trouwt Langezwaag 35-08-1812 Jochem Jans Zwart, geboren Luxwoude ca 1784, overleden voor 1864, weduwnaar van Geeske Jochums, zoon van Jan Jochems Zwart en Baukje Johannes de Heer 
  d. Gaitske, geboren Noorderdrachten 04-08-1788 en gedoopt Drachten 24-08-1788
  e. Wietske Aukes, geboren Noorderdrachten 31-07-1791 en gedoopt Drachten 14-08-1791, trouwt Drachten 08-12-1814 Wopke Gerbens Lap, geboren Noorder Drachten ca. 1778, zoon van Gerben Wopkes Lap en Engeltje Jans
     

GenWar2002

      

disclaimer