KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART

 

  Vorige pagina  Volgende 


betovergrootouders:  nr. 16 t/m 32


16. Jochem Jans Zwart, geboren Luxwoude ca 1784, overleden voor 1864, trouwt (1) Langezwaag 1807 Geeske Jochums, bij huwelijk afkomstig van UreterpGeeske, geboren Ureterp 18-03-1783 en gedoopt Ureterp en Siegerswoude 04-05-1783, overleden Siegerswoude 24-02-1809, dochter van Jochem Fookes en Antje Hajes, trouwt (2) mairie Langezwaag 35-08-1812
17. Rigtje Aukes, geboren Noorderdrachten 02-02-1786 en gedoopt Drachten 12-03-1786, overleden Schoterland 13-09-1864
     
18. Rinze Ruurds de Wagt, geboren Dragten 14-11-1802, overleden Weststellingswerf 20-08-1849, trouwt Weststellingswerf 19-11-1823
19. Gettje Alberts Scheenstra, geboren ca. 1799, overleden Weststellingswerf, 11-11-1856
     
20. Jochum Harmens van Zwol, veenarbeider/arbeider, geboren Langezwaag 20-04-1810 en gedoopt aldaar 06-05-1810, overleden Terwispel 09-08-1891, trouwt Beesterzwaag 06-12-1832
21. Gebke Jans de Leeuw, arbeidster, geboren Langezwaag 05-07-1808, overleden Terwispel 27-12-1871
     
22. Hendrik Annes Voolstra, arbeider, veenbaas, geboren Langezwaag 20-07-1798 en gedoopt aldaar 12-08-1798, overleden Terwispel 25-02-1884, trouwt Opsterland 16-01-1823
23. Metje Jacobus Pool, geboren Noordwolde "in 't schip" 13-09-1798 en gedoopt Langezwaag 15-02-1810, overleden Terwispel 09-01-1875
     
24. Marten Tabes Koldijk, geboren Lions 03-03-1816, overleden Lions 31-12-1871, trouwt Idaarderadeel 26-05-1842
25. Vroukje Sjoerds Budstra, geboren Grouw 20-04-1816, overleden Lions 30-05-1876
     
26. Aale Martens van der Meer, bakkersknecht, geboren Roordahuizum 04-10-1806 en gedoopt aldaar 02-11-1806, overleden Baarderadeel 07-11-1874, trouwt (1) Baarderadeel 01-11-1834 Klaaske Sjoerds van der Meulen, geboren Baard 06-03-1809 en gedoopt aldaar 03-04-1809, overleden Baard 26-01-1838, dochter van Sjoerd Dirks van der Meulen, molenaar te Baard en Klaaske Sjoerds de Boer, trouwt (2) Baarderadeel 10-07-1841
27. Limke Jurjens Posthumus (Postuma, Postma), geboren Baard 05-11-1814, overleden Baarderadeel 10-05-1855
     
28. Andries Hylkes Hottinga, geboren Haskerland (Mairie Haske) 04-11-1815, overleden Joure 18-08-1855, trouwt Utingeradeel 19-01-1845
29. Catharina Elisabeth Dijkstra, geboren Oostdongeradeel 17-12-1817, overleden Utingeradeel 07-04-1890
     
30. Louw Jans van der Meulen, geboren Utingeradeel  03-03-1828, overleden aldaar 13-02-1919, trouwt Utingeradeel 11-05-1851
31. Ypkjen Abes Wiersma, geboren Irsnsum 27-04-1825, overleden Utingeradeel 12-12-1877
     

  Vorige pagina  Volgende 


GenWar2002

disclaimer