GENEALOGIE BIJLMA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 95, 190, 380, 760


     
I. Jan Dircks, boer te Kortezwaag, overleden aldaar voor 1705, trouwt (1) Kortezwaag 12-11-1665 Froukjen Everts, overleden Kortezwaag voor 1680, trouwt (2) Kortezwaag 13-06-1680 Joukjen Jelles, weduwe van Sybren Sierdts

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude, 1665 - DTB nr:     563, 1654 - 1724
Vermelding: Huwelijksbevestiging elders van 12 november 1665
Man:          Jan Dircx, Kortezwaag
Vrouw:       Frouck Everts, Gorredijk

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude, 1680 - DTB nr:     563, 1654 - 1724
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 juni 1680
Man:         Jan Dircx, Gorredijk
Vrouw:      Jauk Jelles, Kortezwaag

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Hylcke Jans, gedoopt Kortezwaag 09-04-1676   volgt II
     
II. Hylcke Jans, boer en veenbaas, bij huwelijk afkomstig van Gorredijk, gedoopt Kortezwaag 09-04-1676, overleden Drachten na 1721, trouwt (1) Kortezwaag 31-01-1697 Rixt Herckes, bij huwelijk afkomstig van Gorredijk, trouwt (2) ca. 1702 Mettie Jurjens, overleden Drachten na 1718

Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag-Kortezwaag-Luxwoude - DTB nr. 563, 1654 - 1724
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 31 januari 1697, Langezwaag /Kortezwaag /Luxwoude
Man:          Hijlke Jans, Gorredijk
Vrouw:       Rixt Herckes, Gorredijk

kinderen uit 2e huwelijk:
 

  a. Jurjen Hylkes, veen arbeider, geboren Drachten ca. 1711   volgt III
     
III. Jurjen Hylkes, veenarbeider, bij huwelijk afkomstig van Kortehemmen, geboren ca. 1711, overleden Drachten ca. 1789, proclamatie Boornbergum 11-04-1734 en trouwt Drachten Taetske Durks, gedoopt Drachten 07-04-1713, overleden aldaar na 1760, dochter van Durck Jurriens en Jitske Ynses

Trouwregister Hervormde gemeente Boornbergum-Kortehemmen - DTB nr. 620, 1667 - 1811
Vermelding: Proclamatie van 11 april 1734, Boornbergum
Man:          Jurjen Hylkes, Kortehemmen
Vrouw:       Teetske Durks, Drachten
NB: met attestatie naar Drachten

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Durk Jurjens Bijlma, geboren ca. 1734, overleden Smallingerland 21-01-1823
  b. Metje Jurjens Bijlma, geboren Noorder Drachten ca. 1739, overleden aldaar 29-01-1816, trouwt Drachten 14-03-1762 Gerardus Geerts, afkomstig van Witveen onder Oostermeer, overleden Drachten voor 1788
     

GenWar2002

     

disclaimer