GENEALOGIE GERARDUS GEERTS


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 47, 94


     
I. Gerardus Geerts, afkomstig van Witveen onder Oostermeer, overleden Drachten voor 1788, trouwt Drachten 14-03-1762 Metje Jurjens Bijlma, geboren Noorder Drachten ca. 1738, overleden aldaar 29-01-1816, weduwe, dochter van Jurjen Hylkes en Teetske Durks

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 maart 1762, Drachten
Man:          Gerardus Geerts, Witveen
Vrouw:       Metje Jurjens, Noorderdrachten

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geert, gedoopt Drachten 12-12-1762
  b. Geert, gedoopt Drachten 08-01-1764
  c. Taetske, gedoopt Drachten 20-10-1765
  d.. Geert, geboren 1766 en gedoopt Drachten 24-12-1769
  e Baukjen Gerhardus (Baukje Gradus), gedoopt Drachten 24-12-1769, overleden Langezwaag 07-11-1835, trouwt Drachten 19-01-1794 Jacobus Johannes Pool, schipper en arbeider, geboren Noorder Drachten 19-04-1772 en gedoopt Drachten 06-06-1784, overleden Luxwoude 02-02-1834, zoon van Johannes Jacobus Pool en Elisabeth Rienks (de Jong)
     

GenWar2002

        

disclaimer