GENEALOGIE DRIJFHOUT


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 61, 122, 244
              


     
I. Sybe Jans Drijfhout (Driefhout) afkomstig van Huizum, meester ijker van botervaten, wonend Oldeboorn, geboren ca. 1742, overleden Utingeradeel 11-10-1828, weduwnaar, trouwt Roeltje Jacobs, afkomstig van Oldeboorn

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oldeboorn Nes 1661-1810 - Inventarisnr.: 730
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 16 november 1766 in Oldeboorn
Man          : Sijbe Jans afkomstig van Huizum
Vrouw       : Roeltje Jacobs afkomstig van Oldeboorn

Familienamen 1811 - Mairie Oldeboorn, fol. 48v
Drijfhout (Driefhout), Sybe Jans, Oldeboorn
k.    Jan 45, Jacob 38, Jeltje 45, Jitske 42, Gorredijk
kk.   van Jacob: Sijbe 12, Roeltje 11, Feikjen 9, Antje 7

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jan Sybes Drijfhout, geboren ca. 1765/1766
  b. Jeltje Sybes Drijfhout, geboren ca. 1766, overleden maire Oldeboorn 28-05-1813, gehuwd, trouwt Oldeboorn 13-11-1797 Rinse Pieters, afkomstig van Oldeboorn
  c. Jitske Sybes Drijfhout, geboren ca. 1770, overleden Opsterland 13-09-1845, weduwe, trouwt Dirk Gerbens Visser
Memories van Successie - Kantoor Beetsterzwaag, overl. jaar 1845
Overledene: Jitske Siebes Drijfhout - Overleden: 13 september 1845 - Wonende: Gorredijk
  74 jr; wed. Dirk Gerbens Visser; moeder van Klaske (vrouw van Luitzen Rienks Glasz, verver/glazenmaker) en Gerben Dirks Visser, idem Irnsum. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  d. Jacob Sybes Drijfhout, geboren ca. 1773   volgt II
     
II. Jacob Sybes Drijfhout, kuiper, geboren ca. 1773, overleden Uitingeradeel 24-12-1839, weduwnaar, trouwt Geertje Geerts de Jong alias Gettje Geerts, geboren ca. 1768, overleden Oldeboorn 21-08-1835
 
Memories van Successie - Kantoor Heerenveen, overl. jaar 1835
Overledene: Geertje Geerts - Overleden: 21 augustus 1835 - Wonende: Oldeboorn
  vrouw van Jacob Siebes Drijfhout, kuiper; moeder van Sybe, idem, Roeltje (vrouw van Jan Louwes van der Meulen, slager), Feikje (vrouw van Klaas Sierds de Vos, arbeider) en Antje Jacobs Drijfhout (vrouw van  Hendrik Aelzes Snoek, uurwerkmaker Gorredijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sybe Jacobs Drijfhout, geboren Oldeboorn 14-04-1799   volgt III
  b. Roeltje Jacobs Drijfhout, geboren Oldeboorn ca. 1800, overleden Utingeradeel 10-01-1882, trouwt Utingeradeel 04-10-1823 Jan Louwes van der Meulen, slager, geboren Drachten 1790, overleden Utingeradeel 18-01-1878, zoon van Louw Jans van der Meulen en Joukjen Molles
  c. Feikje Jacobs Drijfhout, geboren Oldeboorn ca. 1802, overleden 8 juni 1877, trouwt Utingeradeel 28-08-1824 Klaas Sierds de Vos, arbeider, geboren Gersloot ca. 1795, overleden Utingeradeel 01-12-1848, zoon van Sierd Wobbes de Vos en Femke Teyes
  d. Antje Jacobs Drijfhout, geboren Oldeboorn ca. 1804, trouwt Utingeradeel 08-09-1825 Hendrik Eelses Snoek, uurwerkmaker, geboren Grouw ca. 1800, zoon van Eelse Hendriks Snoek en Imkje Klazes de Vries
     
III. Sybe Jacobs Drijfhout, kuipersknecht, geboren Oldeboorn 14-04-1799, overleden Utingeradeel 02-05-1868, trouwt Utingeradeel 14-07-1827 Pietje Feikes de Jong, geboren Oldeboorn 03-01-1801jh gf      , overleden Utingeradeel 14-06-1871, dochter van Feike Jacobs de Jong en Grietje IJsbrands Brandsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Sybes Drijfhout, geboren Oldeboorn 25-04-1828, overleden Franeker 04-08-1871
  b. Geertje Sybes Drijfhout, geboren Oldeboorn 23-07-1830, overleden aldaar 15-11-1833
     
     

GenWar2002

      

disclaimer