GENEALOGIE MINK


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  113, 226, 452


     
I. Berend Coops Mink, jongeman van Giethoorn, ondertrouw (1) Giethoorn 12-03-1723 en trouwt (1) aldaar 04-04-1723 Annigje Claasen Hoofjes, jongedame op den Duijn, overleden voor 1760, trouwt (2) Giethoorn 27-01-1760 Geertruid Lubberts Geele alias Geertje Lubberts Geele, geboren ca. 1734, overleden mairie Sintjohannesga 11-12-1815, dochter van Lubbert Alberts Geele en Rensjen Geerts

Volkstelling 1748 nr. 2480 - Schoutambt Giethoorn
Huisgezin: Berent Coops Minck en vrou Annegien Klasens.
Kinderen boven 10 jaar: Klaas en Wicher Berents Minck. Kinderen beneden 10 jaar: Krelesjen Berents Minck.
Knechten en meiden: Lubbert Jacobs Bollen, Annegien Tiemens.
Inwonenden en kostgangers: ---.

uit 1e huwelijk:
 

  a. Klaas Berends Mink, geboren 1724 en gedoopt op belijdenis Giethoorn 02-12-1743   volgt II
  b. Wicher Berents Mink, geboren voor 1738
  c. Cornelisje Berends Mink, geboren ca. 1739 en gedoopt op belijdenis Giethoorn 08-04-1757, trouwt Giethoorn 08-02-1756 Freerk Jacobs Beul ook genaamd Meester, afkomstig uit Beule, gedoopt Noordwolde 13-09-1733, schoolmeester van Jonen en Dwarsgracht, arbeider, schipper, veenbaas, zoon van Jacob Peters en Roelofje Freerks
     
II. Klaas Berends Mink, geboren 1724 en gedoopt op belijdenis Giethoorn 02-12-1743, overleden Rotserhaule 1780, trouwt Giethoorn 28-01-1750 Annigje Geerts

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Annigje Klasen Mink, gedoopt Giethoorn 14-06-1750, trouwt Sintjohannesga 17-03-1771 Geert Lubberts Geele ook vermeld als Geert Lubberts Weever, geboren ca. 1735, overleden Sintjohannesga 04-06-1815, 80 jaar, weduwnaar,
  b. Berendje Klasen Mink, gedoopt Giethoorn 11-07-1751, overleden aldaar 12-10-1752
  c. Hilligjen Klazes Mink, gedoopt Giethoorn 09-07-1752, overleden Schoterland 21-08-1827, trouwt Sint Johannesga 18-11-1770
Geert Jans Bos ook genaamd Oostenwind, bij huwelijk  afkomstig van Rohel, geboren ca. 1745, overleden Schoterland 13-05-1817
  d. Maria Clasen Mink, bij huwelijk afkomstig van Rohel, geboren Giethoorn 03-10-1753 en gedoopt aldaar 07-10-1753, trouwt Sint Johannesga 05-12-1773 Engbert Jans Cok, bij huwelijk afkomstig van Rohel
  e. Wycher Klasen Mink, geboren Giethoorn 08-09-1754 en gedoopt aldaar 15-09-1754   volgt III.A
  f. Gerrit Klasen Mink, geboren Giethoorn 01-02-1756 en gedoopt aldaar 08-0-1756   volgt III.B
  g. Rentrien Klasen Mink ook genoemd Renske Klazes Mink, bij huwelijk afkomstig van  Rotsterhaule, geboren Giethoorn 08-03-1757 en gedoopt aldaar 20-03-1757, overleden Haskerland 02-12-1831, trouwt Rotsterhaule 12-05-1776 Andries Willems Hottinga, kastelein te Nijehaske, geboren Gaast en gedoopt Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Rottum, Katlijk 02-11-1749, zoon van Willem Wybes en Sjoukjen Heeres
  h. Berend Klasen Mink, geboren Giethoorn 20-04-1758 en gedoopt aldaar 23-04-1758   volgt III.C
  i. Geertje Klasen Mink, geboren Giethoorn 26-07-1760 en gedoopt aldaar 27-07-1760, jong overleden
   - levenloos kind; Giethoorn 13-07-1762
  j. Geertje Klasen Mink, geboren Giethoorn 26-10-1763 en gedoopt aldaar 30-10-1763
  k. Geert Klasen Mink, geboren Giethoorn 04-04-1766 en gedoopt aldaar 06-04-1766   volgt III.D
     
III.A Wycher Klasen Mink, turfmaker, geboren Giethoorn 08-09-1754 en gedoopt aldaar 15-09-1754, overleden Schoterland 03-07-1841, trouwt Sint Johannesga 03-03-1782 Klaasjen Hessels de Jong, geboren ca. 1760, overleden Weststellingwerf 28-08-1826

Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1782- DTB nr:    603, 1744 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 3 maart 1782, Sint Johannesga - Delfstrahuizen - Rohel - Rotster
Man:             Wijger Klaases, Rotsterhaule
Vrouw:           Klaaske Hessels, Sint Johannesga

Familienamen 1811 - marie St. Johannesga, fol. 216
Mink, Wieger Klaases, Rotsterhaule
k.  Aaltje 27 - Lemmer, Klaas 24, Annegje 20 - St. Johannesga, Harmke 18 - Follega, Marijke 17 Hessel 15, Haije 11,

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aaltje Wiegers Mink, geboren Rotsterhaule 30-09-1784 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 03-10-1784, trouwt Kuinre 01-02-1816 Egbert Gerrits Harder, schippersknegt, geboren ca. 1784, zoon van Gerrit Harder en Jantjen Egberts
  b. Annigjen, geboren Rotsterhaule 16-04-1786 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 30-04-1786, jong overleden
  c. Klaas, geboren Oldelamer 24-10-1787 en gedoopt Oldelamer/Oldetrijne 28-10-1787   volgt IV.A
  c. Annegje Wiegers Mink, geboren Oldelamer 19-10-1789 en gedoopt Oldelamer/Oldetrijne 08-11-1789, overleden Schoterland 10-12-1853, gehuwd, trouwt Schoterland 26-04-1829 Harmen Oebeles Zwaagstra, geboren Mildam ca. 1797, zoon van Oebele Gerbes Zwaagstra en Imkjen Martens de Vries
  d. Harmke Wiegers Mink, geboren Oldelamer 18-02-1791 en gedoopt Oldelamer/Oldetrijne 06-03-1791 , overleden Lemsterland 08-05-1863, trouwt Lemsterland 31-05-1818 Roelof Johannes Kunst, geboren ca. 1790, overleden Lemsterland 20-05-1833, zoon van Johannes Kunst
  e. Marijke (Maria) Wiegers Mink, geboren Sintjohannesga 07-03-1793 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 17-03-1793, overleden Schoterland 31-08-1864, trouwt Schoterland 25-07-1819 Hendrik Jelles Woudstra, geboren Mildam ca. 1798, overleden Schoterland 23-02-1882, zoon van Jelle Lolkes Woudstra en Janke Hendriks Kerkhof
  f. Hessel, geboren Sintjohannesga 08-01-1797 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 11-02-1797
  g. Haije, geboren Terband 15-06-1799 en gedoopt aldaar 04-08-1799   volgt IV.B
     
III.B Gerrit Klasen Mink, geboren Giethoorn 01-02-1756 en gedoopt aldaar 08-0-1756, overleden ∆ngwirden 10-12-1832, weduwnaar, trouwt Sint Johannesga 20-05-1781 Sytske Klases Bakker, bij huwelijk van Sint Johannesga, geboren ca. 1759, overleden ∆ngwirden 03-12-1826

Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1781 - DTB nr:    603, 1744 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 20 mei 1781, Sint Johannesga - Delfstrahuizen - Rohel - Rotster
Man:             Gerrit Klaases, Rohel
Vrouw:          Sytske Klases, Sint Johannesga
 

  a. Doetje Gerrits Mink, geboren Sintjohannesga 26-05-1782 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 02-06-1782, overleden Schoterland 18-01-1823, trouwt Sint Johannesga 11-02-1810 Reinder Lammerts de Jong, geboren ca. 1878, overleden Schoterland 30-07-1843
  b. Klaas, geboren Sintjohannesga 24-01-1784 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 01-02-1784   volgt IV.C
  c. Klaas, geboren Sintjohannesga 10-01-1786 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 22-01-1786   volgt IV.D
  d. Anne, geboren Sintjohannesga 09-02-1788 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 09-02-1788   volgt IV.E
  e. Annegien Gerrits Mink, geboren Sintjohannesga 23-07-1790 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 22-08-1790, overleden Barradeel 14-09-1867, trouwt Barradeel 26-07-1834 Sjoerd Jelles Dijkstra, geboren ca. 1777, overleden Barradeel 28-12-1847
  f. Hessel, geboren Sintjohannesga 17-05-1793 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 16-06-1793   volgt IV.F
  g. Sikke, geboren Sintjohannesga 13-08-1796 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 11-09-1796   volgt IV.G
  h. Margjen Gerrits Mink, geboren Sintjohannesga 12-12-1799 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 15-12-1799, overleden Wymbritseradeel 26-12-1837, gehuwd, trouwt Hemelumer Oldeferd 12-03-1830 Cornelis Hendriks Schokker, geboren Rotsterhaule 07-05-1799 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen  26-05-1799, overleden Harlingen (aan boord van een schip in de haven) 21-04-1849, zoon van Hendrik Cornelis Schokker en IJbeltje Jans Hagen
     
III.C Berend Klasen Mink, bij 1e huwelijk afkomstig van Rohel, bij 2e huwelijk afkomstig van Rotsterhaule, geboren Giethoorn 20-04-1758 en gedoopt aldaar 23-04-1758, trouwt (1) Sint Johannesga 18-08-1782 Aaltje Lucas, bij huwelijk afkomstig van Rohel, overleden voor 1785, trouwt (2) Sint Johannesga 26-06-1785 Jakobjen Roelofs, bij huwelijk afkomstig van Haskerhorne

Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1782 - DTB nr:    603, 1744 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 18 augustus 1782, Sint Johannesga - Delfstrahuizen - Rohel - Rotster
Man:             Berend Klases Mink, Rohel
Vrouw:          Aaltje Lucas, Rohel

Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1785 - DTB nr:    603, 1744 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 26 juni 1785, Sint Johannesga - Delfstrahuizen - Rohel - Rotster
Man:             Berent Klases Mink, Rohel
Vrouw:          Jacobjen Roelofs, Haskerhorne

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Klaas, geboren Rotsterhaule 17-06-1783 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 22-06-1783   volgt IV.H
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Vroukjen, geboren Terbandsterschans 04-10-1787 en gedoopt Tjalleberd 28-10-1787
     
III.D Geert Klasen Mink, geboren Giethoorn 04-04-1766 en gedoopt aldaar 06-04-1766, overleden Haskerland 20-11-1832, weduwnaar, trouwt Sint Johannesga 14-03-1790 Machtelt Jans Mulder, geboren Giethoorn 25-09-1770 en gedoopt aldaar 30-09-1770, dochter van Jan Jans Mulder en Harmentje Jans Plat

Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga-Delfstrahuizen-Rohel-Rotsterhaule, 1790 - DTB nr:    603, 1744 - 1811
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 14 maart 1790, Sint Johannesga - Delfstrahuizen - Rohel - Rotster
Man:             Geert Klases Mink, Rohel
Vrouw:           Machtelt Jans Mulder, Rohel

Familienamen 1811 - marie St. Johannesga, fol. 147
Mink, Geert Klases, Rotsterhaule
k. Harmke 18 - Heerenveen, Klaas 13, Jan 7 

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Harmke Geerts Mink, geboren Rotsterhaule ca. 1793, overleden ∆ngwirden 29-02-1832, gehuwd, trouwt Jan Hendriks Kuiper, oud 39 jaar, geboren Joure, zppn van Hendrik Jans Kuiper en Rigtje Barteles Lemstra
  b. Klaas Geerts Mink, geboren ca. 1798
  c. Jan, geboren ca. 1803   volgt IV.I
     
IV.A Klaas Wiegers Mink, geboren Oldelamer 24-10-1787 en gedoopt Oldelamer/Oldetrijne 28-10-1787, overleden Lemsterland 11-03-1875, gehuwd , trouwt Lemsterland 25-02-1821 Grietje Abrams Wind, geboren Blokzijl 27-02-1796 en gedoopt aldaar 09-03-1796, dochter van Abraham Jans Wind en Annigjen Hendriks Bleij

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Annigjen Klazes Mink, geboren Lemsterland 07-09-1820, overleden Weststellingswerf 24-12-1909, weduwe, trouwt Lemsterland 11-03-1849 Harmen Gerrits Wever, geboren Sint Johannesga ca. 1811, zoon van Gerrit Wolters Wever en Annigjen Harmens Oord
  b. Klaaske Klazes Mink, geboren Lemsterland 06-04-1823, overleden aldaar 18-04-1823
  c. Klaaske Klazes Mink, geboren Lemsterland 06-07-1824, overleden aldaar 06-09-1824
  d. Wiecher Klazes Mink, geboren Lemsterland 03-10-1825   volgt V.A
  e. Klaaske Klazes Mink, geboren Munnekeburen 02-09-1829, trouwt Lemsterland 11-02-1853 Gerrit Bartelds Kooy, geboren Lemsterland 14-07-1821, zoon van Barteld Gerrits Kooy en Jantje Alberts Strampel
  f. Jantjen Klazes Mink, geboren Munnekeburen 20-08-1831, trouwt Lemsterland 26-12-1858 Hendrik Hendriks Huisman
  g. Abraham Klazes Mink, geboren Oldelamer 19-08-1834   volgt V.B
  h. Haaye Klazes Mink, geboren Munnekeburen 20-02-1837, overleden Lemsterland 08-06-1840
     
IV.B Haije Wiegers Mink, geboren Terband 15-06-1799 en gedoopt aldaar 04-08-1799, overleden Leeuwarden 15-05-1858, gehuwd, trouwt Opsterland 10-04-1823 Aaltje Hendriks Stuiver, geboren Oppenhuizen 04-08-1792, overleden Leeuwarden 28-09-1859, dochter van Hendrik Arends Stuiver en Jantje Jans Woudstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Wieger Hayes Mink, geboren Opsterland 03-12-1822   volgt V.C
  b. Jantje Hayes Mink, geboren Opsterland 17-12-1829, trouwt Leeuwarden 14-04-1852 Hendrik Minnes de Jong, geboren Leeuwarden 29-05-1827, zoon van Minne Oenes de Jong en Anna Hendriks Westerhof
     
IV.C Klaas Gerrits Mink, geboren Sintjohannesga 24-01-1784 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 01-02-1784, overleden Doniawerstal 15-01-1864, trouwt mairie Langweer 16-05-1812 Uilkjen Piers de Jong, geboren ca. 1791, overleden Doniawerstal 29-04-1840, dochter van Pier de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit Klazes Mink, geboren Idskenhuizen 27-08-1813   volgt V.D
  b. Pier Klazes Mink, geboren Idskenhuizen 20-07-1816   volgt V.E
  c. Ytje Klazes Mink, geboren Doniawerstal 18-12-1819, overleden aldaar 21-11-1820
  d. Ytje Klazes Mink, geboren Sint Nicolaasga 28-10-1821, trouwt Doniawerstal 11-05-1855 Bonne Romkes Postma, geboren te Warns 02-09-1821, overleden Workum 24-03-1897, weduwnaar, zoon van Romke Romkes Postma en Geeske Wytzes Dekker
  e. Sytse Klazes Mink, geboren Sint Nicolaasga 07-01-1825   volgt V.F
  f. Anne Mink, geboren Doniawerstal 05-08-1828   volgt V.G
  g. Margjen Mink, geboren Doniawerstal 12-07-1833, trouwt Workum 31-05-1868 Hein Jacobs de Blaauw, geboren Workum 12-04-1844, zoon van Jacob Jacobs de Blaauw en S∆keltje Heins Odink
  h. Aaltje Mink, geboren Doniawerstal 01-02-1837, overleden aldaar 17-07-1850
     
IV.D Klaas Gerrits Mink, geboren Sintjohannesga 10-01-1786 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 22-01-1786, overleden Lemsterland 31-05-1829, trouwt mairie Langweer 16-05-1812 Mieke Jacobs Ploegstra, geboren ca. 1788, overleden Lemsterland 26-09-1861, dochter van Jacob Ploegstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sietske Klazes Mink, geboren mairie Oosterzee 09-02-1813, trouwt Lemsterland 03-04-1843 Bauke Keimpes van Keimpema, geboren mairie Bergum 02-08-1815, zoon van Keimpe Jans van Keimpema en Gelske Baukes de Jong
  b. Froukjen Klazes Mink, geboren mairie Lemmer 24-05-1814, overleden Antwerpen 31-05-1855, gehuwd, trouwt Lemsterland 29-07-1838 Claas Fredriks van der Vies, geboren ca. 1814, overleden Rotterdam 16-07-1878, weduwnaar
  c. Gerrit Klazes Mink, geboren mairie Lemmer 01-08-1815   volgt V.H
  d. Jacob Klazes Mink, geboren Lemsterland 19-05-1817, overleden aldaar 11-05-1818
  e. Jacobus Klazes Mink, geboren Lemsterland 01-09-1819, overleden 14-10-1819
  f. Jacob Klazes Mink, geboren Lemsterland 01-12-1820, overleden aldaar 13-06-1822
  g. Jacob Klazes Mink, geboren Lemsterland 02-10-1824, overleden aldaar 08-06-1829
  h. Klaas Klazes Mink, geboren Lemsterland 18-02-1826, overleden aldaar 20-09-1826
  i. Hessel Klazes Mink, geboren Lemsterland 16-07-1828   volgt V.I
     
IV.E Anne Gerrits Mink, geboren Sintjohannesga 09-02-1788 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 09-02-1788, overleden Lemsterland 05-11-1872, weduwnaar, trouwt (1) Oosterzee 23-09-1810 Geeske Roelofs Slump, geboren ca. 1785, overleden Lemsterland 25-10-1827, dochter van Roelof Pietersz en Eelkje Hanzes, trouwt (2) Lemsterland 26-04-1835 Reingjen Hylkes de Jong (Rinske Hielkes de Jong), overleden Lemsterland 07-02-1871, oud 91 jaar, dochter van Hielke de Jong

Trouwregister Hervormde gemeente Oosterzee-Echten - DTB nr. 495, 1716 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 september 1810, Oosterzee - Echten
Man:          Anne Gerrits, Oosterzee
Vrouw:       Geesje Roelofs, Oosterzee

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jellekien Annes Mink, geboren mairie Oosterzee 13-01-1812, trouwt Lemsterland 13-03-1836 Klaas Johannes Jasper, geboren mairie Heerenveen 15-07-1813, overleden Lemsterland 20-04-1894, gehuwd, zoon van Jannes Alberts Jasper en Reintjen Hylkes
  b. Sytske Annes Mink, geboren Oosterzee 11-11-1815, overleden Doniawerstal 25-12-1848, trouwt Doniawerstal 19-03-1847 Franke Joukes Remeri(e), geboren Joure 02-11-1824, overleden Doniawerstal 23-03-1874, zoon van Jouke Frankes Remeri en Grietje Andries
  c. Roelofje Annes Mink, geboren Oosterzee 11-07-1818, overleden Haskerland 02-02-1875, gehuwd, trouwt Doniawerstal 11-05-1844 Haye Jans Mindertsma, geboren Oudehaske ca. 1798, overleden Sneek 28-08-1878, zoon van Jan Meinderts Mindertsma en Jeltje Hajes
  d. Margjen Mink, geboren Lemsterland 20-12-1826, overleden Lemsterland 11-05-1838
     
IV.F Hessel Gerrits Mink, geboren Sintjohannesga 17-05-1793 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 16-06-1793, overleden ∆ngwirden 18-10-1827, trouwt ∆ngwirden 28-01-1821 Trijntje Alberts ook genaamd Trijntje Martinus van der Veen, geboren Feerwerd (Groningen) ca. 1791, dochter van Martinus Alberts en Antje Fokkes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Martinus Hessels Mink, geboren ∆ngwirden 24-11-1820, overleden aldaar 29-03-1826
  b. Sytske Hessels Mink, geboren ∆ngwirden 10-07-1822, overleden aldaar 15-09-1823
  c. Sikke Hessels Mink, geboren ∆ngwirden 16-12-1823, overleden Zuidlaren 24-12-1833
  d. Annigje Hessels Mink, geboren ∆ngwirden 11-10-1825, overleden aldaar 19-04-1827
  e. Hessel Hessels Mink, geboren ∆ngwirden 16-03-1828   volgt V.J
     
IV.G Sikke Gerrits Mink, geboren Idskenhuizen 13-08-1796 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 11-09-1796, overleden Doniawerstal 05-01-1875, trouwt Doniawerstal 29-12-1820 Aaltje Siedzes van der Kerk, geboren Oudeschoot ca. 1798, overleden Doniawerstal 04-02-1874, dochter van Syds Annes van der Kerk en Jeltje Bates

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gerrit Sikkes Mink, geboren Hemelumer Oldeferd 17-04-1822, overleden Doniawerstal 15-08-1836
  b. Jeltje Sikkes Mink, geboren Hemelumer Oldeferd 29-01-1825, overleden Doniawerstal 11-02-1829
  c. Sytske Sikkes Mink, geboren Hemelumer Oldeferd 27-11-1826, overleden aldaar 08-12-1826
  d. Jeltje Sikkes Mink, geboren Doniawerstal 28-04-1829, overleden 31-05-1835
  e. Antje Sikkes Mink, geboren Idskenhuizen 30-12-1831, trouwt Doniawerstal 04-05-1855 Jacob Keimpes de Haan, geboren Oudehaske 10-10-1826, overleden Doniawerstal 03-05-1881, gehuwd, zoon van Keimpe Feikes de Haan en Sjoukje Jacobs Pijpker
  f. Sietske Sikkes Mink, geboren Doniawerstal 05-01-1834, overleden aldaar 06-01-1834
  g. Jeltje Sikkes Mink, geboren Doniawerstal 15-10-1838, overleden aldaar 25-04-1840
  h. Jeltje Sikkes Mink, geboren Idskenhuizen 23-10-1840, overleden aldaar 17-07-1883, gehuwd, trouwt Doniawerstal 13-05-1865 Geert Ages Hoekstra, geboren Tjerkgaast 27-07-1838, zoon van Age Geerts Hoekstra en Hiltje Kornelis Nop
     
IV.H Klaas Berends Mink, fuselier, geboren Rotsterhaule 17-06-1783 en gedoopt Sintjohannesga/Delfstrahuizen 22-06-1783, trouwt Kampen 06-08-1814 Elizabeth van der Boom, geboren Haarlem 29-08-1794, dochter van Willem van der Boom en Janna van Meppeld  

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Christiaan Mink, geboren Dalfsen ca. 1820   volgt V.K
  b. Berend Jan Mink, geboren Dalfsen ca. 1824   volgt V.L
     
IV.I Jan Geerts Mink, geboren Sintjohannesga ca. 1803, overleden Haskerland 19-10-1866, weduwnaar, trouwt ∆ngwirden 02-09-1821 Elisabeth Heeres Drijfhout, geboren Heerenveen ca. 1802, dochter van Heere Durks Drijfhout en Marijke Jurjens Kleinhout

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Geert Jans Mink, geboren Terband 04-04-1823   volgt V.M
  b. Marijke Jans Mink, geboren Terband 17-03-1826, overleden Haskerland 17-12-1912, weduwe, trouwt ∆ngwirden 16-06-1853 Willem Dirks Huisman, geboren Leeuwarden ca. 1831, zoon van Dirk Hendriks Huisman en Geertje Willems Laagland
  c. Heere Jans Mink, geboren Haskerdijken 04-01-1830   volgt V.N
  d. Maggelt Jans Mink, geboren Haskerdijken 13-02-1833, overleden aldaar 31-10-1861, trouwt Haskerland 07-09-1856 Roelof Hendriks Moed, geboren Haskerdijken 05-04-1832, overleden aldaar 09-09-1860, zoon van Hendrik Jans Moed en Afke Koops Klaren
  e. Jurjen Jans Mink, geboren Haskerland 09-12-1838, overleden Terband 07-05-1844
     
V.A Wiecher Klazes Mink, geboren Lemsterland 03-10-1825, overleden aldaar 09-04-1890, trouwt Lemsterland 23-05-1858 Trijntje Harmens Drent, geboren Lemsterland 04-04-1835, overleden aldaar 21-01-1862, dochter van Harmen Eabeles Drent en Margje Alts Schippers

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Grietje Mink, geboren Lemsterland 23-10-1859, trouwt Lemsterland 09-07-1880 Hendrik Strampel
  b. Margjen Mink, geboren Lemsterland 17-06-1861, overleden aldaar 11 april 1935, trouwt Lemsterland 04-03-1887 Jacob Bleeker, geboren Doniawerstal 16-10-1856, overleden Lemsterland 25 oktober 1910, zoon van Johannes Johannes Bleeker en Aaltje Jacobs Krikke
     
V.B Abraham Klazes Mink, geboren Oldelamer 19-08-1834, overleden Lemsterland 06-07-1912, trouwt Lemsterland 08-05-1859 Grietje Wytzes Postma, geboren Munnekeburen 19-04-1836, overleden Lemsterland 05-05-1908, dochter van Wytze Wytzes Postma en Jantje Arends van den Berg

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Klaas Mink, geboren Lemsterland 10-06-1859, overleden aldaar 20-02-1860
  b. Jantje Mink, geboren Lemsterland 25-05-1861, trouwt Lemsterland 05-03-1886 Jan Klazes Vaartjes
  c. Klaas Mink, geboren Lemsterland 13-07-1863, , overleden aldaar 19-04-1864
  d. Grietje Mink, geboren Lemsterland 29-04-1865, overleden 15 november 1937, gehuwd, trouwt Lemsterland 20-05-1892 Berend Kelderhuis
  e. Wietze Mink, geboren Lemsterland 17-12-1867, overleden aldaar 30-06-1941, gehuwd, trouwt Lemsterland 21-05-1897 Trijntje de Jong
  f. Klaaske Mink, geboren Oosterzee 10-12-1870, overleden aldaar 06-05-1913, gehuwd, trouwt Doniawerstal 28-05-1896 Pieter Dijkstra, oud 26 jaar, geboren Langweer, zoon van Pieter Sietzes Dijkstra en Martzen Geerts Slob
  g. Annigjen Mink, geboren Lemsterland 25-10-1873, overleden aldaar 28-02-1892
  h. Jan Mink, geboren Lemsterland 12-06-1876
  i. Wiegertje Mink, geboren Lemsterland 15-12-1879, trouwt Lemsterland 16-03-1906 Hendrik Westra
     
V.C Wieger Hayes Mink, schipper, geboren Opsterland 03-12-1822, trouwt Leeuwarden 10-03-1844 Aaltje Sjoerds Hooghiemstra, geboren Leeuwarden 16-04-1824, dochter van Sjoerd Karstes Hooghiemstra en Aaltje Pieters Bloemsma

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Aaltje Wiegers Mink, geboren Smallingerland 20-06-1845, trouwt Zaandam 06-12-1877 Jacobus Wilson, houtzaagmolenaar, weduwnaar van Helena Johanna Arning, geboren Zaandam ca. 1819, zoon van Jacobus Wilson en Hendrika Maria Spronk 
  b. Grietje Wiegers Mink, geboren Uringeradeel 31-03-1847, overleden Drachten 17-06-1847
  c. Margaretha Wiegers Mink, geboren Leeuwarden 09-05-1848, overleden aldaar 12-10-1859
  d. Zwaantje Wiegers Mink, geboren Leeuwarden 08-04-1850, trouwt Sappemeer 15-04-1876 Anne Heerkes Bijlsma, schipper, geboren Leeuwarden ca. 1848, zoon van Heerke Wouters Bijlsma en Tietje Douwes de Vries
  e. Jantje Wiegers Mink, geboren Opsterland 18 september 1852
  f. Haaye Wiegers Mink, geboren Leeuwarden 23-08-1855
  g. Sjoerd Wiegers Mink, geboren Leeuwarden 12-09-1858, overleden St. Annaparochie 27-04-1859
  h. Margaretha Wiegers Mink, geboren Leeuwarden 28-01-1861, overleden Woudsend 27-03-1861
  i. Sjoerd Wiegers Mink, geboren Leeuwarden 03-03-1862
  j. Geertina Magrita Wiegers Mink, geboren Leeuwarden 19-03-1865, overleden Berlikum 13-04-1865
  k. Margrieta Geertina Wiegers Mink, geboren Leeuwarden 26-12-1866, trouwt Utrecht 18-09-1894 Johannes Schut, geboren Apeldoorn ca. 1867, zoon van Paul Jan Schut en Cornelia Maria Eekhof(f)
     
V.D Gerrit Klazes Mink, geboren Idskenhuizen 27-08-1813, trouwt Doniawerstal 15-05-1846 Jeltje Jans de Jong, oud 32 jaar, geboren Delfstrahuizen, dochter van Jan Pieters de Jong en Rinske Minnes Hoekstra
     
V.E Pier Klazes Mink, geboren Idskenhuizen 20-07-1816, overleden aldaar 11-12-1885, trouwt Doniawerstal 09-05-1850 Hiltje Melis van der Sluis, geboren Langweer 21-10-1828, overleden aldaar 03-10-1851, dochter van Melis Poppes van der Sluis en Koentje Abes Walstra

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Koentje Piers Mink, geboren Langweer 23-05-1851, overleden Doniawerstal 19-01-1902, gehuwd, trouwt Doniawerstal 11-10-1879 Ulbe de Vries, oud 24 jaar, geboren Nieuweschoot, zoon van Marten Alberts de Vries en Albertje Wolters Bos
     
V.F Sytse Klazes Mink, geboren Sint Nicolaasga 07-01-1825, overleden Doniawerstal 16-05-1899, trouwt Doniawerstal 09-05-1850 Hotske Okkes Visser, geboren Sint Nicolaasga 04-04-1819, overleden Doniawerstal 09-03-1887, dochter van Okke Wiebes Visser en Hantje Sjoerds Bakker
     
V.G Anne  Klazes Mink, geboren Sint Nicolaasga 05-08-1828, overleden Doniawerstal 22-11-1910, trouwt Doniawerstal, 09-05-1861 Marijke Johannes de Jager, geboren Langweer 08-09-1834, overleden Doniawerstal 06-06-1916, dochter van Johannes Bontes de Jager en Harmke Anskes Schotanus

kinderen uit dit huwelijk:
 

   - levenloos kind (zoon); Doniawerstal 21-08-1862
  a. Uilkjen Annes Mink, geboren Doniawerstal 24-08-1863, overleden aldaar 02-07-1930
  b. Johannes Annes Mink, geboren Sint Nicolaasga 16-12-1865, trouwt Doniawersta 22-05-1897 Fenna Bosma, oud 33 jaar, geboren Oldeouwer, dochter van Eldert Eiles Bosma en Oopke Johannes Boonstra
  c. Klaas Annes Mink, geboren Sint Nicolaasga 08-11-1867, trouwt Doniawerstal 14-05-1896 Rinske Heida, oud 24 jaar, geboren Langezwaag, dochter van Pieter Sipkes Heida en Janna Heines van der Linde
    Anske Mink, oud 23 jaar, geboren Sint Nicolaasga, trouwt Doniawerstal 31-10-1893 Jacoba van der Meer, oud 21 jaar, geboren Echten, dochter van Haite (Ate) van der Meer en Elisabeth Houtsma
  d. Sietze Annes Mink, geboren Sint Nicolaasga 21-04-1872, trouwt Doniawerstal 01-06-1907 Sjoukje de Jong, oud 29 jaar, geboren Boornzwaag, dochter van Lubbert Romkes de Jong en Rinske Klazes Walinga
  e. Bonne Annes Mink, geboren Sint Nicolaasga 07-10-1874, trouwt Doniawerstal 06-05-1904 Charlotte Maria Huitema, oud 21 jaar, geboren Westermeer, dochter van Gerben Annes Huitema en Roelofke Troelstra
  f. Gerrit Annes Mink, geboren Sint Nicolaasga 03-03-1878, overleden aldaar 23-03-1878
     
V.H Gerrit Klazes Mink, geboren mairie Lemmer 01-08-1815, trouwt Lemsterland 31-10-1841 Getje Johannes de Jong, geboren Lemsterland 13-01-1820, dochter van Johannes Wiebes de Jong en Trijntje Jelles de Jong

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trientje Gerrits Mink, geboren Lemsterland 12-12-1841
  b. Klaas Gerrits Mink, geboren Lemsterland 22-08-1844
  c. Johannes Gerrits Mink, geboren Lemsterland 25-12-1847, overleden Urk 23-08-1914, trouwt Lemsterland 12-05-1872 Pietertje Thijses Taconis, geboren Joure 11-12-1844, dochter van Thijs Obbes Taconis en Trijntie Wybrens Cornel
  d. Jacob Gerrits Mink, geboren Lemsterland 01-02-1850
     
V.I Hessel Klazes Mink, geboren Lemsterland 16-07-1828, overleden aldaar 24-01-1897, trouwt Bolsward 12-01-1868 Durkjen Visser, geboren Bolsward 27-06-1834, overleden aldaar 24-02-1906, dochter van Tjerk Reinders Visser en Dieuwke Gooitzens Bijlsma
     
V.J Hessel Hessels Mink, arbeider, geboren ∆ngwirden 16-03-1828, overleden Zuidlaren 17-04-1897, trouwt Zuidlaren 19-05-1855 Janna Hilbrink, geboren Zuidlaren 22-09-1834, dochter van Hendrik Hilbrink en Harmtien Wassens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hendrik Mink, geboren Zuidlaren 22-03-1857, overleden aldaar 19-11-1857
  b. Hendrik Mink, geboren Zuidlaren 22-10-1858, trouwt Hoogeveen 24-05-1893 Vrouwkje Houwer, geboren Steenwijk ca. 1870, overleden Emmen 13-08-1921, dochter van Gerrit Houwer en Trijntje de Boer
  c. Martinus Mink, geboren Zuidlaren 01-12-1861, overleden aldaar 09-12-1861
  d. Harmtien Mink, geboren Zuidlaren 01-12-1861, overleden aldaar 17-04-1862
  e. Jantien Mink, geboren Zuidlaren 05-02-1863, overleden aldaar 01-04-1931, trouwt Zuidlaren 05-11-1890 Jan Thije, geboren Midlaren 24-07-1865, overleden Zuidlaren 28-01-1925, zoon van Herman Thije en Jantien Eleveld
  f. Jan Mink, landbouwer, geboren Zuidlaren 03-01-1866, overleden Westlaren 15-08-1934, trouwt Zuidlaren 08-05-1897 Jantje Kors, geboren Annen 13-06-1876, dochter van Harm Kors en Mina Klinkhamer
  g. Geert Mink, agent van politie, geboren Zuidlaren 27-03-1869, overleden Haren 22-09-1950, trouwt Haren 14-05-1898 Alberdina Baving, geboren Noordlaren ca. 1879, dochter van Thijs Baving en Roelfien Lammers
  h. Hessel Mink, winkelier, geboren Zuidlaren 02-10-1872, overleden Midlaren 26-08-1904, trouwt Hoogezand 18-05-1901 Geertruida Landman, geboren Kropswolde ca. 1879, dochter van Jan Landman en Willemtje Meelker
  i. Mannus Mink, geboren Zuidlaren 24-12-1875, overleden aldaar 20-02-1876
  j. Trientien Mink, geboren Zuidlaren 15-03-1878, trouwt Ten Boer 27-05-1905 Geert Meelker, geboren Thesinge ca. 1883, zoon van Harm Meelker en Reina Wiegman
     
V.K Christiaan Mink, schoenmaker, geboren Dalfsen 23-03-1821, overleden Steenwijksmoer 24-12-1880, trouwt (1) Dalfsen 16-05-1845 Derkje de Leeuw, geboren Dalfsen ca. 1810, dochter van Albertus de Leeuw en Hermina Rosman, trouwt (2) Avereest 28-08-1858 Fennigjen de Leeuw, geboren Dalfsen ca. 1826, dochter van Albertus de Leeuw en Hermina Rosma, trouwt (3) [wetteging 1 kind] Ambt Hardenberg 12-07-1862 Hermina de Leeuw, geboren Dalfsen ca. 1840, dochter van Derkje de Leeuw

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Willem Mink, landbouwer, geboren Dalfsen ca. 1846   volgt VI.A
 
kinderen uit 3e huwelijk:
 
  b. Derk Frederik Mink, geboren Ambt Hardenbergh 31-05-1862, overleden Steenwijksmoer 08-06-1891
  c. Albertus Mink, geboren Ambt Hardenberg ca. 1865   volgt VI.B
  d. Fennigje Mink, geboren Ambt Hardenberg ca. 1867, trouwt Coevorden 16-04-1896 Gerrit Nijhuis, geboren Coevorden ca. 1865, zoon van Johannes Nijhuis en Elsiena Brakel
  e. Christina Mink, geboren Ambt Hardenbergh ca. 1873, overleden Coevorden 29-03-1941, trouwt Coevorden 14-02-1896 Kars Ensink, geboren Coevorden ca. 1870, zoon van Johannes Ensink en Hinderkien Gubler
  f. Christina Mink, geboren Ambt Hardenbergh 15-07-1876, overleden te Steenwijksmoer 07-05-1878
  g Christina Mink, geboren Steenwijksmoer 31-01-1879, trouwt Coevorden 03-05-1900 Hendrik Ensink, geboren Coevorden oud: 23 jr., zoon van Johannes Ensink en Hinderkien Gubler
     
V.L Berend Jan Mink, wever, geboren Dalfsen ca. 1824, trouwt Dalfsen 22-03-1849 Adriana Rens geboren Dalfsen ca. 1828, dochter van Gerrit Rens en Jennigjen Jurriens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Elizabeth Mink, geboren Dalfsen ca. 1865, trouwt Zwolle 16-05-1889 Klaas Tollenaar, tingieter, geboren Zwolle ca. 1861, zoon van Willem Tollenaar en Alida Magrita Gerrietsen
     
V.M Geert Jans Mink, geboren Terband 04-04-1823, overleden aldaar 19-10-1866, trouwt ∆ngwirden 18-05-1851 Margjen Frederiks Niemeyer, geboren Luinjeberd 19-04-1824, overleden Akkrum 22-08-1894, dochter van Frederik Niemeyer en Lummigje Jacobs Hanselaar

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Elisabeth Geerts Mink, geboren Haskerland 18-04-1853, overleden aldaar 24-07-1876
  b. Freerk Geerts Mink, geboren Haskerdijken 23-03-1856, overleden ∆ngwirden 19-12-1923, gehuwd, trouwt ∆ngwirden 16-05-1886 Aaltje Kelderhuis, geboren Oudega (Sma) 20-08-1863, dochter van Harmen Gerrits Kelderhuis en Korneliske Gerrits de Jong
  c. Jantje Geerts Mink, geboren Haskerland 06-09-1858, overleden aldaar 06-09-1858
  d. Jan Geerts Mink, geboren Haskerland 01-11-1860, overleden aldaar 07-11-1860
  e. Jantje Geerts Mink, geboren Haskerland 26-09-1862, overleden aldaar 01-10-1862
  f. Lummigje Geerts Mink, geboren Haskerdijken 13-03-1864, overleden Haskerland 20-12-1916, gehuwd, trouwt Haskerland 25-05-1890 Wichert de Vries, geboren Nijehaske 29-09-1860, overleden Leeuwarderadeel 04-09-1933, zoon van Barteld Abeles de Vries en Jacoba Wicherts de Boer
     
V.N Heere Jans Mink, geboren Haskerdijken 04-01-1830, overleden Utingeradeel 11-08-1900, trouwt Utingeradeel 25-05-1856 Klaaske Klazes de Vries, geboren Akkrum 19-09-1831, overleden Utingeradeel 24-10-1915, dochter van Janke Arjens van der Krieke

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Janke Heeres Mink, geboren Akkrum 18-04-1860, trouwt Leeuwarderadeel 26-05-1887 Wybe Bijlsma, geboren Lekkum ca. 1858, zoon van Jacob Cornelis Bijlsma en Sjoukje Dirks Kramer
  b. Jan Heeres Mink, geboren Akkrum 26-02-1863, trouwt Utingeradeel 05-05-1887 Jetske Johannes de Jong, geboren Langweer ca. 1867, dochter van Johannes Frankes de Jong en Gerbrigje Piers Hofstra
  c. Eliza Heeres Mink, geboren Akkrum 18-02-1875, overleden Leeuwarden 16-07-1929, gehuwd, trouwt Utingeradeel 01-12-1898 Pietje Bokma, geboren Grouw 13-08-1876, dochter van Jurjen Sakes Bokma en Aaltje Annes de Jong
     
VI.A Willem Mink, landbouwer, geboren Dalfsen ca. 1846, trouwt (1) Ambt Hardenberg 02-04-1869 Jennigjen Tangenberg, geboren Ddemsvaart ca. 1843, dochter van Derk Jan Tangenberg en Lena Visscher, trouwt (2) Ambt Hardenberg 28-02-1873 Jennigjen Bolks, geboren Heemse ca. 1845, dochter van Hendrik Bolks en Dina Jagers

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Jennigjen Mink, geboren Ambt Hardenberg ca. 1871, trouwt Ambt Hardenberg 27-09-1895 Hermannus Brinkman, arbeider, geboren Avereest ca. 1870, zoon van Arend Brinkman en Aaltje Koops
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  b. Derkje Mink, geboren Ambt Hardenberg ca. 1873, overleden Coevorden 20-11-1951, trouwt Gramsbergen 06-10-1898 Geert Noppers, arbeider, geboren Coevorden ca. 1872, zoon van Harm Noppers en Lena Steenbergen
  c. Dina Mink, geboren Ambt Hardenberg ca. 1875, trouwt Ambt Hardenberg 22-09-1899 Arend Coenraad van Langen, landbouwer, geboren Gramsbergen ca.1864 , zoon van Roelof van Langen en Stientje Bolks
  d. Hendrikje Mink, geboren Hardenberg ca. 1877, trouwt Coevorden 13-10-1905 Gerrit Jan Schrotenboer, geboren Hardenberg ca. 1880, zoon van Evert Schrotenboer en Hendrika Hubers
  e. Maria Mink, geboren Hardenberg ca. 1880, trouwt Coevorden 04-03-1904 Hermanus Finke, geboren Coevorden 1876, zoon van Berend Jan Finke en Hendrikje Hendriks
  f. Hendrikus Mink, geboren Ambt Hardenberg ca. 1885, trouwt Ambt Hardenberg 21-08-1908 Lubbigje Kampman, geboren Ambt Hardenberg ca. 1888, zoon van Lucas Kampman en Jennigjen Hofsink
     
VI.B Albertus Mink, geboren Ambt Hardenberg ca. 1865, trouwt Coevorden 03-11-1893 Geesje Steenbergen, geboren Ambt Hardenberg ca. 187, dochter van Roelof Steenbergen en Zwaantje Bruinewoud

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Hermina Mink, geboren De Krim 19-04-1894
  b. Zwaantje Mink, geboren De Krim 26-03-1897, trouwt Coevorden 04-06-1920 Hendrik Jan Boerdam, geboren Raalte ca. 1897, zoon van Hendrik Jan Boerdam en Berendina Dijkslag
  c. Christina Mink, geboren De Krim 26-03-1897, overleden Krimkanaal 29-07-1897
  d. Jantje Mink, geboren De Krim 15-04-1900
  e. Christiaan Mink, geboren De Krim 15-04-1900, overleden Krimkanaal 24-11-1901
  f. Christina Mink, geboren Krimkanaal 03-05-1902; overleden Coevorden 01-02-1905
  g. Christina Mink, geboren Coevorden 14-11-1905, overleden aldaar 07-01-1906
  h. Albertus Mink, geboren Emmen 15-06-1907, overleden aldaar 30-06-1907
     

GenWar2002

     

disclaimer