GENEALOGIE BUDSTRA


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. :  25, 50, 100


     
I. Eeltje Douwes, bij huwelijk afkomstig van Idaard, geboren ca. 1736, trouwt Grouw 17-05-1761 Antje Klazes, bij huwelijk afkomstig van Grouw, geboren ca. 1740

Trouwregister Hervormde gemeente Grouw, 1761 - DTB nr:    425, 1743 - 1810
Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 17 mei 1761, Grouw
Man:            Eeltje Douves, Idaard
Vrouw:         Antje Klases, Grouw

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Trijntje Eeltjes Budstra, geboren ca. 1764, overleden Smallingerland 05-05-1828, trouwt Eize Alderts van den Berg, geboren ca. 1763, overleden Smallingerland 13-12-1838, zoon van Aldert Alderts en Trijntje Popkes
  b. Aaltje Eeltjes Budstra, bij huwelijk afkomstig van Grouw, geboren ca. 1766, overleden Smallingerland 02-04-1838, trouwt Grouw 11-05-1794 Willem Aukes de Graaf, bij huwelijk afkomstig van Boornbergum, geboren ca. 1753, overleden Smallingerland 23-12-1824, zoon van Auke Willems en Reinou Aukes
  c. Sjoerd Eeltjes Budstra, geboren Grouw 1776   volgt II
     
II. Sjoerd Eeltjes Budstra, boer, geboren Grouw 1776, overleden aldaar 20-12-1833, trouwt rondom 1811 Trijntje Eeltjes Draaisma, geboren Boornbergum ca. 1783, overleden Grouw 10-12-1877, dochter van Eeltje Hilles en Froukje Rinzes

kinderen uit dit huwelijk:
 

a. Antje Sjoerds Budstra, geboren Grouw 01-09-1812, overleden Idaarderadeel 01-07-1884, gehuwd, trouwt Idaarderadeel 10-05-1850 Wytze Tietes Peenstra, geboren Idaarderadeel 14-05-1814, zoon van Tiete Wytzes Peenstra en Wimke Pieters
b. Eeltje Sjoerds Budstra, geboren Grouw 01-09-1812, overleden aldaar 26-10-1812
  c. Vroukje Sjoerds Budstra, geboren Grouw 20-04-1816, overleden Lions 30-05-1876, trouwt Idaarderadeel 26-05-1842 Marten Koldijk, geboren Baarderadeel (mairie Jorwerd) 03-03-1816, overleden Lions 31-12-1871, zoon van Tabe Martens Koldijk en Klaaske Keimpes de Boer
  d. Eeltje Sjoerds Budstra, geboren Grouw 11-04-1820   volgt III.
       
III. Eeltje Sjoerds Budstra, geboren Grouw 11-04-1820, overleden Utingeradeel 11-05-1859, trouwt Idaarderadeel 24-05-1850 Joukjen Sytzes van der Krieke, geboren Utingeradeel 18-11-1823, overleden Baarderadeel 15-03-1898, dochter van Sytse Arjens van der Krieke en Janke Tjittes

kinderen uit dit huwelijk:
 

1. Janke Eeltjes Budstra, geboren Utingeradeel 13-03-1851, overleden aldaar 05-03-1921, trouwt Utingeradeel 20-05-1875 Bauke Ruurds Wartena, geboren Rauwerderhem 04-01-1847, overleden Utingeradeel 14-09-1929, zoon van Ruurd Gerbens Wartena en Rinske Gerbens Sienema
  2. Trijntje Eeltjes Budstra, geboren Utingeradeel 02-11-1852, trouwt Haskerland 07-05-1876 Tjitte Gooitzens Peenstra, geboren Haskerland 06-06-1852, zoon van Gooitzen Tjittes Peenstra en Geeske Baukes van der Krieke
  3. Sytske Eeltjes Budstra, geboren Utingeradeel 26-02-1855, overleden Rauwerderhem 04-01-1928, trouwt (1) Utingeradeel 14-05-1880 en opnieuw [akte 14-05-1880 ongeldig] Idaarderadeel 08-12-1880 Sybren de Groot, geboren Friens 17-04-1855, zoon van Ruurd Jentjes de Groot en Klaaske Gerbens Wartena
  4. Sjoerd Eeltjes Budstra, geboren Utingeradeel 18-09-1857, overleden aldaar 24-08-1861
   

GenWar2002

       

disclaimer