GENEALOGIE DE JONG


KWARTIERSTAAT JOGCHUM MARTEN ZWART NRS. : 93, 186, 372, 744, 1488


     
     
I. Upcke Feddricks, 24-05-1674 lidmaat te Zuider Drachten, overleden aldaar na 1680, trouwt Ebeltje Wytses, 24-05-1674 lidmaat te Zuider Drachten

uit dir huwelijk:
 

  a. Foocke   volgt II
     
II. Foocke Upckes, veenbaas en boer te Drachten, overleden aldaar voor 1699, trouwt Drachten 11-07-1675 Jetske Aerns, overleden Zuider Drachten voor 15-01-1712

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811 - Inventarisnr.: 624
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 11 juli 1675 in Drachten
Man          : Focke Upkis afkomstig van Drachten
Vrouw       : Jetske Arents afkomstig van Drachten

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Arent, gedoopt Drachten 0411-1678
  b. Yts, gedoopt Drachten 10-1681
  c. Jurrien, gedoopt Drachten 31-03-1684   volgt III
  d. Siert, gedoopt Drachten 19-12-1686
  e. Ebeltje, gedoopt Drachten 23-02-1690
  f. Sierd, gedoopt Drachten 24-04-1693
  g. Uipke, gedoopt Drachten 05-07-1696
     
III. Jurrien (Jurjen) Foockes, veenbaas en boer, gedoopt Drachten 31-03-1684, overleden Drachten 1747/1748, trouwt (1) Drachten 14-10-1703 Martsen Alles, trouwt (2) Drachten 07-04-1720 Harmke Rienks, overleden Drachten 1769/1770

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1640-1704 - Inventarisnr.: 626
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 14 oktober 1703 in Drachten
Man          : Jurrien Fokkes afkomstig van Drachten
Vrouw       : Martsen Alles afkomstig van Drachten

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTBL) - Trouwregister Hervormde gemeente Drachten 1674-1811 - Inventarisnr.: 624
Vermelding : Bevestiging huwelijk op 7 april 1720 in Drachten
Man          : Jurjen Fookes
Vrouw       : Harmke Rienks

kinderen uit 1e huwelijk:
 

  a. Ebeltje, gedoopt Drachten 22-06-1704
  b. Foke, gedoopt Drachten 22-09-1709
  c. Jitske, gedoopt Drachten 22-01-1713
  d. Minke, gedoopt Drachten 04-04-1717
 
kinderen uit 2e huwelijk:
 
  e. Fooke, gedoopt Drachten 25-11-1720
  f. Rienk   volgt IV
     
IV. Rienk Jurjens, bij huwelijk afkomstig van Zuiderdrachten, , schipper Zuider Drachten, trouwt Drachten 0-01-1743 Sibrig Scheltes, gedoopt Zuider Drachten 13-12-1722, dochter van Schelte Pyters Rhoda en Lysbeth Uylckes

Trouwregister Hervormde gemeente Drachten - DTB nr. 624, 1674 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 februari 1743, Drachten
Man:          Rienk Jurjens, Zuiderdrachten
Vrouw:       Sibrig Scheltes, Zuiderdrachten

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Elisabeth Rienks ook genoemd Elisabeth Rienks de Jong, geboren Noorder Drachten ca. 1745, overleden aldaar voor 1806, trouwt (2) Drachten 02-02-1766 Johannes Jacobus Pool, weduwnaar van Trijntje Jans Meeus, veenbaas en boer, geboren Noorder Drachten ca. 1732, overleden Zuider Drachten (armenhuis) 05-01-1816
     

GenWar2002

      

disclaimer